Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior (ORG 390) / 2017

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
výdaje 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 %
29 ProSenior 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 275 000,00 Kč Navýšení 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 %
29 ProSenior 275 000,00 Kč Navýšení 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 99 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 %
29 ProSenior 99 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 %
29 ProSenior 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 %
5154 Elektrická energie 36 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Pokles 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč Pokles 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 %
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 %
29 ProSenior 16 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 %
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Pokles 43 868,00 Kč 29 345,88 Kč 67 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 43 868,00 Kč 29 345,88 Kč 67 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 %
29 ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 6 325,00 Kč 42 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 6 325,00 Kč 42 %
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 300,00 Kč 91 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 300,00 Kč 91 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 Kč 0,00 Kč 1 371,20 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 371,20 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 1 481,00 Kč 15 %
29 ProSenior 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 1 481,00 Kč 15 %
Celkem 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5136 (Knihy, učební pomůcky a tisk)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.ARES 240,00 Kč
členský příspěvek APSS ČR za 2017 4246 22.02.2017 240,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 240,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 % 60 545,00 Kč 4 % 72 249,00 Kč 10 % 61 630,00 Kč 14 % 60 998,00 Kč 19 % 60 112,00 Kč 23 % 54 636,00 Kč 27 % 94 087,00 Kč 34 % 60 384,00 Kč 38 % 61 617,00 Kč 43 % 62 728,00 Kč 48 % 60 531,00 Kč 52 % 132 351,00 Kč 62 %
5031 Povinné pojis.. 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 % 15 136,00 Kč 4 % 18 062,00 Kč 10 % 15 408,00 Kč 14 % 15 249,00 Kč 19 % 15 028,00 Kč 23 % 13 659,00 Kč 27 % 23 522,00 Kč 34 % 15 096,00 Kč 38 % 15 404,00 Kč 43 % 15 682,00 Kč 47 % 15 133,00 Kč 52 % 33 087,00 Kč 62 %
5032 Povinné pojis.. 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 % 5 449,00 Kč 4 % 6 502,00 Kč 10 % 5 547,00 Kč 14 % 5 490,00 Kč 19 % 5 410,00 Kč 23 % 4 917,00 Kč 27 % 8 468,00 Kč 34 % 5 435,00 Kč 38 % 5 545,00 Kč 43 % 5 645,00 Kč 47 % 5 448,00 Kč 52 % 11 911,00 Kč 62 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 105,00 Kč 10 % 63,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 480,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomů.. 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 5 576,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 515,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 8 556,00 Kč 41 % -4 000,00 Kč 33 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 408,60 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 897,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5137 Drobný hmotný.. 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 750,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 1 210,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 36 249,18 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5139 Nákup materiá.. 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 % 2 271,00 Kč 6 % 5 389,00 Kč 22 % 1 999,00 Kč 28 % 4 201,00 Kč 40 % 7 722,00 Kč 62 % 2 780,00 Kč 70 % 276,00 Kč 70 % 394,00 Kč 72 % 4 994,00 Kč 86 % 940,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 1 566,00 Kč 93 %
5154 Elektrická en.. 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 % 7 090,00 Kč 17 % 2 692,00 Kč 24 % 6 888,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 5 760,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty.. 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 % 5 773,90 Kč 5 % 10 660,97 Kč 15 % 9 425,00 Kč 24 % 10 237,82 Kč 33 % 8 190,50 Kč 41 % 9 504,31 Kč 49 % 7 704,00 Kč 56 % 7 701,00 Kč 63 % 8 551,69 Kč 71 % 7 171,78 Kč 78 % 8 021,80 Kč 85 % 8 316,50 Kč 93 %
5161 Služby pošt 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38,00 Kč 3 %
5162 Služby teleko.. 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 % 1 210,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 210,00 Kč 13 % 1 210,00 Kč 20 % 1 210,00 Kč 27 % 1 210,00 Kč 34 % 1 210,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 47 % 1 210,00 Kč 54 % 1 210,00 Kč 60 % 200,00 Kč 62 % 1 210,00 Kč 68 %
5166 Konzultační, .. 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 132,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 135,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 5 019,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 2 360,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 9 428,00 Kč 42 %
5168 Služby zpraco.. 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 % 3 630,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 3 630,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 18 041,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 43 868,00 Kč 29 345,88 Kč 67 % 11 532,36 Kč 26 % 2 044,42 Kč 31 % 1 033,91 Kč 33 % 1 510,20 Kč 37 % 754,36 Kč 38 % 1 495,91 Kč 42 % 864,18 Kč 44 % 1 074,71 Kč 46 % 3 883,80 Kč 55 % 1 465,66 Kč 58 % 1 141,49 Kč 61 % 2 544,88 Kč 67 %
5171 Opravy a udrž.. 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 1 827,00 Kč 2 % 3 254,00 Kč 5 % 9 318,00 Kč 16 % 5 191,30 Kč 21 % 13 159,50 Kč 35 % 6 839,00 Kč 43 % 5 070,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 1 964,00 Kč 50 % 1 280,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 6 325,00 Kč 42 % 893,00 Kč 6 % 1 088,00 Kč 13 % 851,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 252,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 2 997,00 Kč 41 % 244,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 7 300,00 Kč 91 % 450,00 Kč 6 % 450,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 1 480,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 920,00 Kč 79 % 1 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 25 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5189 Ostatní posky.. 0,00 Kč 1 371,20 Kč - - - - 2 275,00 Kč - - - - 485,20 Kč - - - - -517,70 Kč - - - - 832,50 Kč - - - - -693,10 Kč - - - - 654,90 Kč - - - - -102,80 Kč - - - - 629,60 Kč - - - - -475,12 Kč - - - - -854,58 Kč - - - - 168,50 Kč - - - - -1 031,20 Kč - - - -
5222 Neinvestiční .. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 1 481,00 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 432,00 Kč 4 % 1 049,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
Celkem 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 % 116 255,26 Kč 5 % 130 165,59 Kč 5 % 139 863,21 Kč 6 % 120 228,52 Kč 5 % 105 454,06 Kč 4 % 108 696,22 Kč 4 % 144 077,38 Kč 6 % 115 106,31 Kč 5 % 110 473,37 Kč 5 % 103 578,86 Kč 4 % 138 869,97 Kč 6 % 213 942,18 Kč 9 %