Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior (ORG 390) / 2017

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
výdaje 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 %
29 ProSenior 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 275 000,00 Kč Navýšení 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 %
29 ProSenior 275 000,00 Kč Navýšení 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 99 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 %
29 ProSenior 99 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 %
29 ProSenior 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 %
5154 Elektrická energie 36 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Pokles 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč Pokles 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 %
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 %
29 ProSenior 16 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 %
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Pokles 43 868,00 Kč 29 345,88 Kč 67 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Pokles 43 868,00 Kč 29 345,88 Kč 67 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 %
29 ProSenior 90 000,00 Kč Navýšení 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 6 325,00 Kč 42 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 6 325,00 Kč 42 %
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 300,00 Kč 91 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 300,00 Kč 91 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 Kč 0,00 Kč 1 371,20 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 371,20 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 1 481,00 Kč 15 %
29 ProSenior 30 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 1 481,00 Kč 15 %
Celkem 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
GLOGAR ANTONÍNARES 6 900,00 Kč
Provedení revize el. spotřebičů u ProSenior. 4244 30.01.2017 6 900,00 Kč
APEIRON CONSULTING s.r.o.ARES 3 000,00 Kč
Supervizní činnost pro zaměstnance PSNJ v lednu 2017 - 3h. 4103 13.02.2017 1 000,00 Kč
Supervizní činnost pro zaměstnance PSNJ - 3hodiny supervize. 4397 29.09.2017 2 000,00 Kč
Berendsen Textil Servis s.r.o.ARES 2 208,00 Kč
rohož nylon - údržba 01-03/2017 4070 11.01.2017 1 605,00 Kč
údržba rohoží - PS Pod Lipami. 4114 12.09.2017 603,00 Kč
Jan KolderARES 1 000,00 Kč
Znalecký posudek č.133 - přív. vozík: 26 NJA 02 4047 07.12.2017 1 000,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 299,04 Kč
servis 10/2017, sml 00888/17/230 - PS 4018 05.12.2017 13,72 Kč
Servisní služby na zařízení 11/2017 - sml. 00888/17/230 - Prosenior 4302 20.12.2017 285,32 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 13 251,84 Kč
Celkem 26 658,88 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČESKÁ TELEVIZEARES 2 025,00 Kč
Poplatek za televizi v DPS Pod Lipami 19, za 1/Q 2017 4014 03.01.2017 405,00 Kč
Poplatek za televizi v DPS Revoluční 6, za 1,2,3,4/Q 2017 4017 03.01.2017 1 620,00 Kč
Fyzická osoba 662,00 Kč
5009 05.04.2017 242,00 Kč
5090 28.06.2017 46,00 Kč
5011 07.08.2017 225,00 Kč
5012 08.09.2017 149,00 Kč
Celkem 2 687,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 % 60 545,00 Kč 4 % 72 249,00 Kč 10 % 61 630,00 Kč 14 % 60 998,00 Kč 19 % 60 112,00 Kč 23 % 54 636,00 Kč 27 % 94 087,00 Kč 34 % 60 384,00 Kč 38 % 61 617,00 Kč 43 % 62 728,00 Kč 48 % 60 531,00 Kč 52 % 132 351,00 Kč 62 %
5031 Povinné pojis.. 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 % 15 136,00 Kč 4 % 18 062,00 Kč 10 % 15 408,00 Kč 14 % 15 249,00 Kč 19 % 15 028,00 Kč 23 % 13 659,00 Kč 27 % 23 522,00 Kč 34 % 15 096,00 Kč 38 % 15 404,00 Kč 43 % 15 682,00 Kč 47 % 15 133,00 Kč 52 % 33 087,00 Kč 62 %
5032 Povinné pojis.. 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 % 5 449,00 Kč 4 % 6 502,00 Kč 10 % 5 547,00 Kč 14 % 5 490,00 Kč 19 % 5 410,00 Kč 23 % 4 917,00 Kč 27 % 8 468,00 Kč 34 % 5 435,00 Kč 38 % 5 545,00 Kč 43 % 5 645,00 Kč 47 % 5 448,00 Kč 52 % 11 911,00 Kč 62 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 105,00 Kč 10 % 63,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 480,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomů.. 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 5 576,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 515,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 8 556,00 Kč 41 % -4 000,00 Kč 33 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 408,60 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 897,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5137 Drobný hmotný.. 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 750,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 1 210,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 36 249,18 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5139 Nákup materiá.. 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 % 2 271,00 Kč 6 % 5 389,00 Kč 22 % 1 999,00 Kč 28 % 4 201,00 Kč 40 % 7 722,00 Kč 62 % 2 780,00 Kč 70 % 276,00 Kč 70 % 394,00 Kč 72 % 4 994,00 Kč 86 % 940,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 1 566,00 Kč 93 %
5154 Elektrická en.. 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 % 7 090,00 Kč 17 % 2 692,00 Kč 24 % 6 888,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 5 760,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 %
5156 Pohonné hmoty.. 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 % 5 773,90 Kč 5 % 10 660,97 Kč 15 % 9 425,00 Kč 24 % 10 237,82 Kč 33 % 8 190,50 Kč 41 % 9 504,31 Kč 49 % 7 704,00 Kč 56 % 7 701,00 Kč 63 % 8 551,69 Kč 71 % 7 171,78 Kč 78 % 8 021,80 Kč 85 % 8 316,50 Kč 93 %
5161 Služby pošt 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38,00 Kč 3 %
5162 Služby teleko.. 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 % 1 210,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 1 210,00 Kč 13 % 1 210,00 Kč 20 % 1 210,00 Kč 27 % 1 210,00 Kč 34 % 1 210,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 47 % 1 210,00 Kč 54 % 1 210,00 Kč 60 % 200,00 Kč 62 % 1 210,00 Kč 68 %
5166 Konzultační, .. 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 132,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 135,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 5 019,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 2 360,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 9 428,00 Kč 42 %
5168 Služby zpraco.. 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 % 3 630,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 3 630,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 18 041,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 43 868,00 Kč 29 345,88 Kč 67 % 11 532,36 Kč 26 % 2 044,42 Kč 31 % 1 033,91 Kč 33 % 1 510,20 Kč 37 % 754,36 Kč 38 % 1 495,91 Kč 42 % 864,18 Kč 44 % 1 074,71 Kč 46 % 3 883,80 Kč 55 % 1 465,66 Kč 58 % 1 141,49 Kč 61 % 2 544,88 Kč 67 %
5171 Opravy a udrž.. 92 500,00 Kč 47 902,80 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 1 827,00 Kč 2 % 3 254,00 Kč 5 % 9 318,00 Kč 16 % 5 191,30 Kč 21 % 13 159,50 Kč 35 % 6 839,00 Kč 43 % 5 070,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 1 964,00 Kč 50 % 1 280,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 6 325,00 Kč 42 % 893,00 Kč 6 % 1 088,00 Kč 13 % 851,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 252,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 2 997,00 Kč 41 % 244,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 7 300,00 Kč 91 % 450,00 Kč 6 % 450,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 1 480,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 920,00 Kč 79 % 1 000,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5179 Ostatní nákup.. 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 25 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5189 Ostatní posky.. 0,00 Kč 1 371,20 Kč - - - - 2 275,00 Kč - - - - 485,20 Kč - - - - -517,70 Kč - - - - 832,50 Kč - - - - -693,10 Kč - - - - 654,90 Kč - - - - -102,80 Kč - - - - 629,60 Kč - - - - -475,12 Kč - - - - -854,58 Kč - - - - 168,50 Kč - - - - -1 031,20 Kč - - - -
5222 Neinvestiční .. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 10 000,00 Kč 1 481,00 Kč 15 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 432,00 Kč 4 % 1 049,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
Celkem 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 % 116 255,26 Kč 5 % 130 165,59 Kč 5 % 139 863,21 Kč 6 % 120 228,52 Kč 5 % 105 454,06 Kč 4 % 108 696,22 Kč 4 % 144 077,38 Kč 6 % 115 106,31 Kč 5 % 110 473,37 Kč 5 % 103 578,86 Kč 4 % 138 869,97 Kč 6 % 213 942,18 Kč 9 %