Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Azylový dům NJ (ORG 392) / 2017

Název:
Azylový dům NJ (392)
Rozpočtováno v letech:
Datum uzavření smlouvy:
25.09.2018
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 11 670,00 Kč 11 670,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 11 670,00 Kč 11 670,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč Pokles 138 330,00 Kč 81 585,60 Kč 59 %
37 Odbor bytový 150 000,00 Kč Pokles 138 330,00 Kč 81 585,60 Kč 59 %
Celkem 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 11 670,00 Kč 11 670,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 11 670,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 138 330,00 Kč 81 585,60 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 8 935,50 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 6 836,75 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 12 880,00 Kč 21 % 52 933,35 Kč 59 %
Celkem 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 % 0,00 Kč 0 % 8 935,50 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 836,75 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 11 670,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 880,00 Kč 9 % 52 933,35 Kč 35 %