Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rezerva pro ZŠ (ORG 400) / 2017

Název:
Rezerva pro ZŠ (400)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 7 120,00 Kč 2 120,00 Kč 30 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 7 120,00 Kč 2 120,00 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč Navýšení 272 922,27 Kč 206 644,75 Kč 76 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 260 000,00 Kč Navýšení 272 922,27 Kč 206 644,75 Kč 76 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
5175 Pohoštění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 152,00 Kč 8 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 152,00 Kč 8 %
5194 Věcné dary 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 882,00 Kč 76 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 882,00 Kč 76 %
Celkem 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 7 120,00 Kč 2 120,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 100,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 20,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5169 Nákup ostatní.. 272 922,27 Kč 206 644,75 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 80 334,00 Kč 29 % 6 188,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 18 482,75 Kč 38 % 101 640,00 Kč 76 %
5171 Opravy a udrž.. 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 101 986,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5175 Pohoštění 15 000,00 Kč 1 152,00 Kč 8 % 1 447,00 Kč 10 % 1 234,00 Kč 18 % -2 681,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 152,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5194 Věcné dary 25 000,00 Kč 18 882,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 882,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 %
Celkem 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 % 1 447,00 Kč 0 % 1 234,00 Kč 0 % -581,00 Kč -0 % 0,00 Kč 0 % 80 334,00 Kč 16 % 26 242,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 101 986,00 Kč 20 % 18 482,75 Kč 4 % 101 640,00 Kč 20 %