Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie (ORG 406) / 2017

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 133 566,00 Kč 89 %
výdaje 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
18 Městská policie 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
18 Městská policie 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
18 Městská policie 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
18 Městská policie 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
18 Městská policie 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
18 Městská policie 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
5164 Nájemné 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
18 Městská policie 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
5167 Služby školení a vzdělávání 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
18 Městská policie 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
18 Městská policie 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 320 800,00 Kč Navýšení 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 %
18 Městská policie 320 800,00 Kč Navýšení 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 749 200,00 Kč Pokles 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 %
18 Městská policie 749 200,00 Kč Pokles 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 %
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Pokles 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 550,00 Kč 550,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 550,00 Kč 550,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 %
18 Městská policie 25 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 Kč Navýšení 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 %
18 Městská policie 70 000,00 Kč Navýšení 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 %
6123 Dopravní prostředky 430 000,00 Kč Pokles 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 %
18 Městská policie 430 000,00 Kč Pokles 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 %
Celkem 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (Městská policie), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Jiří MyslíkARES 264 689,00 Kč
Servisní práce provedené na systému MKDS NJ. 4248 24.04.2017 75 807,00 Kč
Servisní práce provedené na systému MKDS v NJ - čištění, seřízení, prohlídky. 4313 22.09.2017 75 807,00 Kč
roční revize MKDS v NJ 4190 15.11.2017 37 268,00 Kč
Servisní práce na systému MKDS v N.J - čištění, prohlídka, ... 4201 14.12.2017 75 807,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 16 638,00 Kč
servisní prohlídky NCNJ- systému EPS 4/2017 4202 22.05.2017 14 520,00 Kč
Servisní zásahy a prohlídky NCNJ- úprava přenos. formátu EPS. 4183 15.11.2017 2 118,00 Kč
Dräger Safety s.r.o.ARES 8 808,80 Kč
Kalibrace zkouška alcotest. 4262 31.01.2017 3 884,10 Kč
Termopapír, náústky, ověření ČMI 4062 05.05.2017 2 843,50 Kč
Zkouška přesnosti Alcotestu (1ks). 4274 31.07.2017 1 040,60 Kč
Kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest. 4181 16.10.2017 1 040,60 Kč
Basketbalový klub Nový Jičín z.s.ARES 7 100,00 Kč
Regenerační plavání 2/17, rekondiční cvičení 2/17. 4111 14.03.2017 1 580,00 Kč
Regenerační plavání a rekondiční cvičení 01/2017. 8101 31.03.2017 1 580,00 Kč
Regenerační plavání a rekondiční cvičení 03/2017. 4072 10.04.2017 1 580,00 Kč
regenerační plavání a rekondiční cvičení 4/2014 4128 12.05.2017 1 580,00 Kč
Regenerační plavání 05/17. 4098 12.06.2017 780,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 6 286,43 Kč
smlouva č. 2060S/06/230 AFICIO 1515MF - servis 12/2016 4189 26.01.2017 508,20 Kč
dle smlouvy č. 2060S/06/230 - servisní služby 1/2017 - MP. 4259 23.02.2017 508,20 Kč
Servisní služby 2/2017 na zákl. smlouvy č. 2060S/06/230 4272 28.03.2017 508,20 Kč
Servisní služby 3/2017 na zařízení dle smlouvy č. 2060S/06/230. 4219 24.04.2017 696,23 Kč
servis 4/2017, sml. 2060S/06/230 4246 25.05.2017 508,20 Kč
Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 2060S/06/230. 4359 27.06.2017 508,20 Kč
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 2060S/06/230 za 06/2017. 4235 25.07.2017 508,20 Kč
Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 2060S/06/230 za 07/2017. 4205 23.08.2017 508,20 Kč
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 2060S/06/230 - 8/2017. 4326 25.09.2017 508,20 Kč
Servisní služby 9/2017 na zařízení AFICIO dle smlouvy č.2060S/06/230. 4307 24.10.2017 508,20 Kč
servis 10/2017, sml. 2060S/06/230 4308 27.11.2017 508,20 Kč
Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 2060S/06/230 4305 20.12.2017 508,20 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 6 068,00 Kč
výměna kol u vozidla 8T6 6666 [ISRS] 4009 02.06.2017 449,00 Kč
výměna kol u vozidla 4T4 0121 [ISRS] 4010 02.06.2017 539,00 Kč
8T6 6666, údržba vozidla - STK. [ISRS] 4090 08.09.2017 2 624,00 Kč
6T8 5555 odstranění polepů vozidla. [ISRS] 4282 22.09.2017 2 456,00 Kč
Kocourková LudmilaARES 4 000,00 Kč
25 - let MPNJ - poukázky na oběd pro předvádějící -Hasiči, Policie ČR, Červený kříž, Armáda ČR, FOKUS děti aikido 4336 26.06.2017 4 000,00 Kč
František RumlARES 4 000,00 Kč
Zajištění a provozování skákacího hradu - 14.6.2017 9-17h Masarykovo nám. - 25 let MP. 4077 11.07.2017 4 000,00 Kč
BONO auto a.s.ARES 2 964,00 Kč
servis vozidla 1TE 12-34 - přezutí [ISRS] 4072 06.11.2017 2 964,00 Kč
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 2 230,00 Kč
Dovoz a odvoz zábran a ruční úklid - akce 25. let MPNJ. 4272 23.06.2017 1 310,00 Kč
Akce 25 let MPNJ, Masarykovo nám., dovoz a odvoz 4 kontejnerů, úklid náměstí po akci. 4361 27.06.2017 920,00 Kč
Ing. Zdeněk MohlerARES 2 178,00 Kč
Demontážní a montážní práce na automobilech( Octavia, Dacia Duster) 4225 24.04.2017 2 178,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.ARES 1 215,00 Kč
pravidelná platba za období 08/2017 [ISRS] 4273 22.09.2017 1 215,00 Kč
Nemocnice Nový Jičín a.s.ARES 1 184,50 Kč
Klinické vyšetření osoby (dle zák.č.65/2017 Sb.) dne 7.6.2017 v Nemocnici NJ. 4160 22.08.2017 236,90 Kč
Klinické vyšetření osoby (dle zák.č.65/2017 Sb.), dne 4.7.2017 v Nemocnici NJ. 4161 22.08.2017 236,90 Kč
Klinické vyšetření osoby 02.08.2017. 4218 18.10.2017 236,90 Kč
klinické vyšetření osoby 2.10.17 4264 23.10.2017 236,90 Kč
klinické vyšetření osoby 12.11.2017 na ambulanci 4306 27.11.2017 236,90 Kč
Antonín PustějovskýARES 810,00 Kč
Oprava venkovního schodiště v předprostoru Žerotínova zámku ul. Lidická. 4270 22.09.2017 810,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 15 312,99 Kč
Celkem 343 484,72 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČESKÁ TELEVIZEARES 4 860,00 Kč
poplatek MP za TV - 1Q 2017 (3 televize) 4128 18.01.2017 1 215,00 Kč
poplatek MP za 2Q 2017 - 3 televize 4217 21.03.2017 1 215,00 Kč
poplatek MP NJ za 3Q 2017 - 3 televize 4215 20.06.2017 1 215,00 Kč
poplatek MP NJ za 1Q 2018 - 3 televize 4120 13.12.2017 1 215,00 Kč
Český telekomunikační úřadARES 3 938,00 Kč
poplatek za využívání rádiových kmitočtů na rok 2018 MP Nový Jičín 4076 12.12.2017 3 938,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 3 240,00 Kč
poplatky rozhlas za 1Q 2017 (MP NJ - 6ks) 4127 18.01.2017 810,00 Kč
poplatek za rozhlas MP NJ za 2Q - 6ks 4216 21.03.2017 810,00 Kč
poplatek MP NJ - rozhlas za 3Q 2017 - 6 ks 4212 20.06.2017 810,00 Kč
poplatky rozhlas za 1Q 2018 (MP NJ - 6ks) 4115 13.12.2017 810,00 Kč
Fyzická osoba 450,00 Kč
5002 03.04.2017 70,00 Kč
5001 01.08.2017 200,00 Kč
5207 04.12.2017 180,00 Kč
Celkem 12 488,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 % 928 247,00 Kč 8 % 917 098,00 Kč 15 % 925 362,00 Kč 23 % 937 547,00 Kč 30 % 930 539,00 Kč 38 % 892 296,00 Kč 45 % 1 089 497,00 Kč 54 % 973 999,00 Kč 62 % 926 849,00 Kč 70 % 1 026 630,00 Kč 78 % 957 318,00 Kč 86 % 1 542 451,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojis.. 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 % 232 162,00 Kč 8 % 229 375,00 Kč 15 % 228 441,00 Kč 23 % 237 737,00 Kč 30 % 232 735,00 Kč 38 % 223 924,00 Kč 45 % 272 724,00 Kč 54 % 244 350,00 Kč 62 % 232 563,00 Kč 70 % 256 758,00 Kč 78 % 240 180,00 Kč 86 % 385 713,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 % 83 581,00 Kč 8 % 82 578,00 Kč 15 % 82 241,00 Kč 23 % 85 583,00 Kč 30 % 83 787,00 Kč 38 % 80 609,00 Kč 45 % 98 182,00 Kč 54 % 87 964,00 Kč 62 % 83 723,00 Kč 70 % 92 437,00 Kč 78 % 86 463,00 Kč 86 % 138 861,00 Kč 99 %
5041 Odměny za uži.. 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 653,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomů.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravo.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv .. 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 11 281,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 167 907,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 22 291,00 Kč 77 % 27 028,00 Kč 87 % 33 955,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 468,30 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 969,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný.. 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 % 3 658,00 Kč 2 % 5 209,00 Kč 6 % 3 751,00 Kč 9 % 7 238,00 Kč 13 % 1 589,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 6 989,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 3 110,00 Kč 21 % 17 486,00 Kč 33 % 98 530,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 % 3 843,00 Kč 2 % 104,00 Kč 2 % 40 136,00 Kč 25 % 10 205,00 Kč 31 % 5 442,31 Kč 34 % 3 993,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 088,00 Kč 37 % 14 625,10 Kč 45 % 11 159,00 Kč 51 % 56 524,00 Kč 83 % 28 915,60 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 % 1 120,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 404,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 1 120,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 1 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 % 9 614,60 Kč 5 % 16 518,30 Kč 14 % 14 514,49 Kč 21 % 19 825,42 Kč 32 % 17 276,42 Kč 41 % 17 712,19 Kč 50 % 13 410,10 Kč 58 % 14 408,90 Kč 65 % 14 548,61 Kč 73 % 13 624,15 Kč 80 % 16 480,89 Kč 89 % 21 122,44 Kč 100 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 % 6 110,06 Kč 8 % 6 110,06 Kč 17 % 6 110,06 Kč 25 % 6 110,06 Kč 33 % 6 110,06 Kč 42 % 6 109,88 Kč 50 % 6 109,88 Kč 58 % 6 109,88 Kč 67 % 6 109,88 Kč 75 % 6 109,88 Kč 83 % 6 109,88 Kč 92 % 6 109,88 Kč 100 %
5164 Nájemné 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 % 2 420,00 Kč 3 % 2 420,00 Kč 7 % 2 420,00 Kč 10 % 2 420,00 Kč 13 % 2 420,00 Kč 17 % 24 359,00 Kč 51 % 2 420,00 Kč 54 % 2 420,00 Kč 57 % 2 420,00 Kč 61 % 2 420,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 25 480,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 600,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5167 Služby školen.. 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 % 6 280,00 Kč 19 % 1 570,00 Kč 24 % 9 420,00 Kč 53 % 11 520,00 Kč 88 % 800,00 Kč 90 % 1 400,00 Kč 94 % 1 413,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 % 13 431,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 13 431,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 3 721,00 Kč 53 % 13 431,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 13 431,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatní.. 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 % 7 799,71 Kč 2 % 1 897,72 Kč 3 % 7 250,15 Kč 5 % 81 761,56 Kč 28 % 20 682,45 Kč 34 % 11 834,22 Kč 37 % 6 721,48 Kč 39 % 2 284,67 Kč 39 % 84 740,53 Kč 63 % 3 383,02 Kč 64 % 44 024,34 Kč 77 % 83 592,87 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 % 21 302,54 Kč 3 % 14 810,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 7 674,00 Kč 6 % 53 075,40 Kč 13 % 34 976,00 Kč 18 % 71 011,00 Kč 28 % 14 841,00 Kč 30 % 39 169,00 Kč 35 % 7 398,00 Kč 37 % 62 508,00 Kč 45 % 369 313,00 Kč 96 %
5172 Programové vy.. 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 990,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 % 504,00 Kč 4 % 2 832,00 Kč 24 % 2 547,00 Kč 42 % 1 512,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 5 021,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 262,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5176 Účastnické po.. 550,00 Kč 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 4 200,00 Kč 28 % 3 000,00 Kč 48 % 4 000,00 Kč 75 % 2 000,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 800,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 800,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd .. 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 % 2 298,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 5 815,00 Kč 23 % 4 262,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 5 226,00 Kč 50 % 4 582,00 Kč 63 % 5 040,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 4 284,00 Kč 90 %
6122 Stroje, příst.. 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 972,00 Kč 31 % 60 134,04 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 49 819,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6123 Dopravní pros.. 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 359 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 % 1 322 370,91 Kč 7 % 1 296 003,08 Kč 7 % 1 684 192,70 Kč 9 % 1 476 940,04 Kč 8 % 1 425 555,68 Kč 7 % 1 311 990,29 Kč 7 % 1 749 815,46 Kč 9 % 1 403 310,45 Kč 7 % 1 410 450,12 Kč 7 % 1 464 259,35 Kč 8 % 1 514 784,11 Kč 8 % 2 746 086,79 Kč 14 %