Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie (ORG 406) / 2017

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 133 566,00 Kč 89 %
výdaje 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
18 Městská policie 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
18 Městská policie 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
18 Městská policie 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
18 Městská policie 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
18 Městská policie 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
18 Městská policie 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
5164 Nájemné 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
18 Městská policie 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
5167 Služby školení a vzdělávání 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
18 Městská policie 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
18 Městská policie 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 320 800,00 Kč Navýšení 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 %
18 Městská policie 320 800,00 Kč Navýšení 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 749 200,00 Kč Pokles 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 %
18 Městská policie 749 200,00 Kč Pokles 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 %
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Pokles 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 550,00 Kč 550,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 550,00 Kč 550,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 %
18 Městská policie 25 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 Kč Navýšení 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 %
18 Městská policie 70 000,00 Kč Navýšení 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 %
6123 Dopravní prostředky 430 000,00 Kč Pokles 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 %
18 Městská policie 430 000,00 Kč Pokles 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 %
Celkem 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (Městská policie), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Jiří MyslíkARES 465 845,00 Kč
Servisní práce na systému MKDS v NJ Dvoříkova. 4114 13.02.2017 14 810,00 Kč
Servisní práce na systému MKDS v NJ - výměny kabelů, upgrade SW. 4307 22.09.2017 26 342,00 Kč
Servisní práce na systému MKDS v N.J. 4189 15.11.2017 26 342,00 Kč
Servis systému MKDS - oprava kamer. bodu lokalita Zborovská ul. Čedok, Nový Jičín 4328 27.11.2017 29 038,00 Kč
Servisní práce na kamerovém systému MKDS v N.J. - ul. Jičínská 4087 12.12.2017 176 973,00 Kč
servis MKDS - IP kamerový set lokalita Hřbitov 4332 20.12.2017 192 340,00 Kč
BONO auto a.s.ARES 86 465,00 Kč
Oprava automobilu Dacia Duster 1TE 1234. [ISRS] 4295 31.07.2017 64 679,00 Kč
Údržba vozidla 8T6 6666. 4131 15.08.2017 14 841,00 Kč
Dacia Duster, údržba vozidla 1TE 12-34. [ISRS] 4027 03.10.2017 6 945,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 67 235,00 Kč
drobné opravy na vozidle 8T6 6666 4233 24.05.2017 2 455,00 Kč
oprava vozidla 4T4 0121 4248 25.05.2017 539,00 Kč
oprava vozidla 6T8 5555 4249 25.05.2017 586,00 Kč
oprava vozidla 8T6 6666 4251 25.05.2017 1 052,00 Kč
oprava vozidla 8T6 6666 4255 25.05.2017 7 053,00 Kč
oprava vozidla 4T4 0121 4018 02.06.2017 6 676,00 Kč
oprava vozidla 6T8 5555 4022 02.06.2017 11 694,00 Kč
oprava vozidla 6T8 5555 4023 02.06.2017 14 898,00 Kč
8T6 6666 údržba vozidla. [ISRS] 4328 26.06.2017 1 708,00 Kč
oprava vozidla Duster 8T6 6666 [ISRS] 4218 24.07.2017 6 332,00 Kč
Oprava vozidla 4T4 0121. [ISRS] 4074 07.09.2017 12 001,00 Kč
6T8 5555 výměna pneumatik na vozidle. [ISRS] 4268 22.09.2017 463,00 Kč
Kontrola chlad. kapaliny, výměna pneu - 4T4 0121. [ISRS] 4268 23.10.2017 453,00 Kč
servis vozidla RZ 4T4 0121 - Kontrola chlad. kap., výměna pneu ... [ISRS] 4082 08.11.2017 453,00 Kč
Opravy 8T6 6666 - kontrola chlad. kap., montáž has. přístroje ... [ISRS] 4085 08.11.2017 872,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 52 867,00 Kč
dodávka a montáž systému EKV - vstupní zařízení 4148 20.01.2017 13 348,00 Kč
servis na systému EZS Infocentrum - Masarykovo nám 45. 4127 12.05.2017 617,00 Kč
servis EPS v lokaci odstřelování tvrze expozice Laudon, výměna hlásičů 4206 22.05.2017 32 646,00 Kč
Servisní práce na systému EZS, kódování - NCNJ 4185 15.11.2017 6 256,00 Kč
Dräger Safety s.r.o.ARES 7 954,54 Kč
Oprava Alcotest. 4265 31.01.2017 7 954,54 Kč
Zdeněk ŠkarkaARES 7 578,00 Kč
4 x pneumatika Barum Bravuris 3 HM 195/55 R 15 85 H letní na vozidlo Škoda Roomster ( 4 972,-Kč)- nové s výměnou 2 x pneumatika Membat Potens 215/65 R 16 XL 102 H Letní na vozidlo Dacia Duster ( 2 606,-Kč) 4276 26.04.2017 7 578,00 Kč
Petr BartušekARES 3 037,00 Kč
příprava a malování - šatna muži v prostorách MP 4235 24.05.2017 3 037,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -453,00 Kč
Celkem 690 528,54 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 5 090,40 Kč
doplatek fa ze dne 12.1.2016 (kdf 99/2016)- opravy na vozidle 6T8 5555 4301 31.05.2017 5 090,40 Kč
Fyzická osoba 459,00 Kč
5002 03.04.2017 96,00 Kč
5202 01.09.2017 363,00 Kč
Celkem 5 549,40 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 % 928 247,00 Kč 8 % 917 098,00 Kč 15 % 925 362,00 Kč 23 % 937 547,00 Kč 30 % 930 539,00 Kč 38 % 892 296,00 Kč 45 % 1 089 497,00 Kč 54 % 973 999,00 Kč 62 % 926 849,00 Kč 70 % 1 026 630,00 Kč 78 % 957 318,00 Kč 86 % 1 542 451,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojis.. 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 % 232 162,00 Kč 8 % 229 375,00 Kč 15 % 228 441,00 Kč 23 % 237 737,00 Kč 30 % 232 735,00 Kč 38 % 223 924,00 Kč 45 % 272 724,00 Kč 54 % 244 350,00 Kč 62 % 232 563,00 Kč 70 % 256 758,00 Kč 78 % 240 180,00 Kč 86 % 385 713,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 % 83 581,00 Kč 8 % 82 578,00 Kč 15 % 82 241,00 Kč 23 % 85 583,00 Kč 30 % 83 787,00 Kč 38 % 80 609,00 Kč 45 % 98 182,00 Kč 54 % 87 964,00 Kč 62 % 83 723,00 Kč 70 % 92 437,00 Kč 78 % 86 463,00 Kč 86 % 138 861,00 Kč 99 %
5041 Odměny za uži.. 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 653,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomů.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravo.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv .. 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 11 281,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 167 907,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 22 291,00 Kč 77 % 27 028,00 Kč 87 % 33 955,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 468,30 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 969,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný.. 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 % 3 658,00 Kč 2 % 5 209,00 Kč 6 % 3 751,00 Kč 9 % 7 238,00 Kč 13 % 1 589,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 6 989,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 3 110,00 Kč 21 % 17 486,00 Kč 33 % 98 530,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 % 3 843,00 Kč 2 % 104,00 Kč 2 % 40 136,00 Kč 25 % 10 205,00 Kč 31 % 5 442,31 Kč 34 % 3 993,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 088,00 Kč 37 % 14 625,10 Kč 45 % 11 159,00 Kč 51 % 56 524,00 Kč 83 % 28 915,60 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 % 1 120,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 404,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 1 120,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 1 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 % 9 614,60 Kč 5 % 16 518,30 Kč 14 % 14 514,49 Kč 21 % 19 825,42 Kč 32 % 17 276,42 Kč 41 % 17 712,19 Kč 50 % 13 410,10 Kč 58 % 14 408,90 Kč 65 % 14 548,61 Kč 73 % 13 624,15 Kč 80 % 16 480,89 Kč 89 % 21 122,44 Kč 100 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 % 6 110,06 Kč 8 % 6 110,06 Kč 17 % 6 110,06 Kč 25 % 6 110,06 Kč 33 % 6 110,06 Kč 42 % 6 109,88 Kč 50 % 6 109,88 Kč 58 % 6 109,88 Kč 67 % 6 109,88 Kč 75 % 6 109,88 Kč 83 % 6 109,88 Kč 92 % 6 109,88 Kč 100 %
5164 Nájemné 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 % 2 420,00 Kč 3 % 2 420,00 Kč 7 % 2 420,00 Kč 10 % 2 420,00 Kč 13 % 2 420,00 Kč 17 % 24 359,00 Kč 51 % 2 420,00 Kč 54 % 2 420,00 Kč 57 % 2 420,00 Kč 61 % 2 420,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 25 480,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 600,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5167 Služby školen.. 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 % 6 280,00 Kč 19 % 1 570,00 Kč 24 % 9 420,00 Kč 53 % 11 520,00 Kč 88 % 800,00 Kč 90 % 1 400,00 Kč 94 % 1 413,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 % 13 431,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 13 431,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 3 721,00 Kč 53 % 13 431,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 13 431,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatní.. 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 % 7 799,71 Kč 2 % 1 897,72 Kč 3 % 7 250,15 Kč 5 % 81 761,56 Kč 28 % 20 682,45 Kč 34 % 11 834,22 Kč 37 % 6 721,48 Kč 39 % 2 284,67 Kč 39 % 84 740,53 Kč 63 % 3 383,02 Kč 64 % 44 024,34 Kč 77 % 83 592,87 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 % 21 302,54 Kč 3 % 14 810,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 7 674,00 Kč 6 % 53 075,40 Kč 13 % 34 976,00 Kč 18 % 71 011,00 Kč 28 % 14 841,00 Kč 30 % 39 169,00 Kč 35 % 7 398,00 Kč 37 % 62 508,00 Kč 45 % 369 313,00 Kč 96 %
5172 Programové vy.. 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 990,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 % 504,00 Kč 4 % 2 832,00 Kč 24 % 2 547,00 Kč 42 % 1 512,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 5 021,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 262,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5176 Účastnické po.. 550,00 Kč 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 4 200,00 Kč 28 % 3 000,00 Kč 48 % 4 000,00 Kč 75 % 2 000,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 800,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 800,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd .. 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 % 2 298,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 5 815,00 Kč 23 % 4 262,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 5 226,00 Kč 50 % 4 582,00 Kč 63 % 5 040,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 4 284,00 Kč 90 %
6122 Stroje, příst.. 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 972,00 Kč 31 % 60 134,04 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 49 819,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6123 Dopravní pros.. 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 359 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 % 1 322 370,91 Kč 7 % 1 296 003,08 Kč 7 % 1 684 192,70 Kč 9 % 1 476 940,04 Kč 8 % 1 425 555,68 Kč 7 % 1 311 990,29 Kč 7 % 1 749 815,46 Kč 9 % 1 403 310,45 Kč 7 % 1 410 450,12 Kč 7 % 1 464 259,35 Kč 8 % 1 514 784,11 Kč 8 % 2 746 086,79 Kč 14 %