Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie (ORG 406) / 2017

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 133 566,00 Kč 89 %
výdaje 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
18 Městská policie 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
18 Městská policie 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
18 Městská policie 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
18 Městská policie 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
18 Městská policie 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
18 Městská policie 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
5164 Nájemné 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
18 Městská policie 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
5167 Služby školení a vzdělávání 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
18 Městská policie 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
18 Městská policie 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 320 800,00 Kč Navýšení 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 %
18 Městská policie 320 800,00 Kč Navýšení 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 749 200,00 Kč Pokles 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 %
18 Městská policie 749 200,00 Kč Pokles 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 %
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč Pokles 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 Kč Navýšení 550,00 Kč 550,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 550,00 Kč 550,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 %
18 Městská policie 25 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 Kč Navýšení 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 %
18 Městská policie 70 000,00 Kč Navýšení 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 %
6123 Dopravní prostředky 430 000,00 Kč Pokles 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 %
18 Městská policie 430 000,00 Kč Pokles 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 %
Celkem 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (Městská policie), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Dräger Safety s.r.o.ARES 60 134,04 Kč
sestava Alcotest 7510, Drager Mobile Printer, Nabíjecí modul Alcotest 7510 4068 05.05.2017 60 134,04 Kč
HOLOMÝ s.r.o.ARES 49 972,00 Kč
Výstražné a rozhl.zařízení + světelná souprava, držák.. 4184 19.04.2017 49 972,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 49 819,00 Kč
Dodávka a montáž mobilního kamerového systému do vozidla r.z. 1TE1234. 4196 22.08.2017 49 819,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 159 925,04 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 % 928 247,00 Kč 8 % 917 098,00 Kč 15 % 925 362,00 Kč 23 % 937 547,00 Kč 30 % 930 539,00 Kč 38 % 892 296,00 Kč 45 % 1 089 497,00 Kč 54 % 973 999,00 Kč 62 % 926 849,00 Kč 70 % 1 026 630,00 Kč 78 % 957 318,00 Kč 86 % 1 542 451,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojis.. 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 % 232 162,00 Kč 8 % 229 375,00 Kč 15 % 228 441,00 Kč 23 % 237 737,00 Kč 30 % 232 735,00 Kč 38 % 223 924,00 Kč 45 % 272 724,00 Kč 54 % 244 350,00 Kč 62 % 232 563,00 Kč 70 % 256 758,00 Kč 78 % 240 180,00 Kč 86 % 385 713,00 Kč 99 %
5032 Povinné pojis.. 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 % 83 581,00 Kč 8 % 82 578,00 Kč 15 % 82 241,00 Kč 23 % 85 583,00 Kč 30 % 83 787,00 Kč 38 % 80 609,00 Kč 45 % 98 182,00 Kč 54 % 87 964,00 Kč 62 % 83 723,00 Kč 70 % 92 437,00 Kč 78 % 86 463,00 Kč 86 % 138 861,00 Kč 99 %
5041 Odměny za uži.. 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 653,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 % 0,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomů.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravo.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv .. 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 11 281,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 167 907,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 22 291,00 Kč 77 % 27 028,00 Kč 87 % 33 955,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 468,30 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 969,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný.. 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 % 3 658,00 Kč 2 % 5 209,00 Kč 6 % 3 751,00 Kč 9 % 7 238,00 Kč 13 % 1 589,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 6 989,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 3 110,00 Kč 21 % 17 486,00 Kč 33 % 98 530,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 % 3 843,00 Kč 2 % 104,00 Kč 2 % 40 136,00 Kč 25 % 10 205,00 Kč 31 % 5 442,31 Kč 34 % 3 993,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 1 088,00 Kč 37 % 14 625,10 Kč 45 % 11 159,00 Kč 51 % 56 524,00 Kč 83 % 28 915,60 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 % 1 120,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 404,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 1 120,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 1 120,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 % 9 614,60 Kč 5 % 16 518,30 Kč 14 % 14 514,49 Kč 21 % 19 825,42 Kč 32 % 17 276,42 Kč 41 % 17 712,19 Kč 50 % 13 410,10 Kč 58 % 14 408,90 Kč 65 % 14 548,61 Kč 73 % 13 624,15 Kč 80 % 16 480,89 Kč 89 % 21 122,44 Kč 100 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 % 6 110,06 Kč 8 % 6 110,06 Kč 17 % 6 110,06 Kč 25 % 6 110,06 Kč 33 % 6 110,06 Kč 42 % 6 109,88 Kč 50 % 6 109,88 Kč 58 % 6 109,88 Kč 67 % 6 109,88 Kč 75 % 6 109,88 Kč 83 % 6 109,88 Kč 92 % 6 109,88 Kč 100 %
5164 Nájemné 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 % 2 420,00 Kč 3 % 2 420,00 Kč 7 % 2 420,00 Kč 10 % 2 420,00 Kč 13 % 2 420,00 Kč 17 % 24 359,00 Kč 51 % 2 420,00 Kč 54 % 2 420,00 Kč 57 % 2 420,00 Kč 61 % 2 420,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 25 480,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 600,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
5167 Služby školen.. 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 % 6 280,00 Kč 19 % 1 570,00 Kč 24 % 9 420,00 Kč 53 % 11 520,00 Kč 88 % 800,00 Kč 90 % 1 400,00 Kč 94 % 1 413,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 400,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 % 13 431,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 13 431,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 3 721,00 Kč 53 % 13 431,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 13 431,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5169 Nákup ostatní.. 356 000,00 Kč 355 972,72 Kč 100 % 7 799,71 Kč 2 % 1 897,72 Kč 3 % 7 250,15 Kč 5 % 81 761,56 Kč 28 % 20 682,45 Kč 34 % 11 834,22 Kč 37 % 6 721,48 Kč 39 % 2 284,67 Kč 39 % 84 740,53 Kč 63 % 3 383,02 Kč 64 % 44 024,34 Kč 77 % 83 592,87 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 723 579,00 Kč 696 077,94 Kč 96 % 21 302,54 Kč 3 % 14 810,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 7 674,00 Kč 6 % 53 075,40 Kč 13 % 34 976,00 Kč 18 % 71 011,00 Kč 28 % 14 841,00 Kč 30 % 39 169,00 Kč 35 % 7 398,00 Kč 37 % 62 508,00 Kč 45 % 369 313,00 Kč 96 %
5172 Programové vy.. 6 000,00 Kč 5 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 990,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 14 000,00 Kč 12 678,00 Kč 91 % 504,00 Kč 4 % 2 832,00 Kč 24 % 2 547,00 Kč 42 % 1 512,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 5 021,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 262,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5176 Účastnické po.. 550,00 Kč 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 15 000,00 Kč 14 800,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 4 200,00 Kč 28 % 3 000,00 Kč 48 % 4 000,00 Kč 75 % 2 000,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 800,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 800,00 Kč 99 %
5424 Náhrady mezd .. 35 000,00 Kč 31 507,00 Kč 90 % 2 298,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 5 815,00 Kč 23 % 4 262,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 5 226,00 Kč 50 % 4 582,00 Kč 63 % 5 040,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 4 284,00 Kč 90 %
6122 Stroje, příst.. 159 930,00 Kč 159 925,04 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 972,00 Kč 31 % 60 134,04 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 49 819,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6123 Dopravní pros.. 361 600,00 Kč 359 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 359 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 % 1 322 370,91 Kč 7 % 1 296 003,08 Kč 7 % 1 684 192,70 Kč 9 % 1 476 940,04 Kč 8 % 1 425 555,68 Kč 7 % 1 311 990,29 Kč 7 % 1 749 815,46 Kč 9 % 1 403 310,45 Kč 7 % 1 410 450,12 Kč 7 % 1 464 259,35 Kč 8 % 1 514 784,11 Kč 8 % 2 746 086,79 Kč 14 %