Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků (ORG 4380) / 2017

Název:
Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků (4380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 110 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 110 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 110 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 67 863,00 Kč 80 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 67 863,00 Kč 80 %
Celkem 110 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5041 Odměny za uži.. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 85 000,00 Kč 67 863,00 Kč 80 % 3 191,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 2 672,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 4 053,00 Kč 12 % 49 796,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 3 911,00 Kč 75 % 4 240,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
Celkem 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 % 3 191,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 2 672,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 053,00 Kč 4 % 49 796,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 911,00 Kč 4 % 9 240,00 Kč 9 % 0,00 Kč 0 %