Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2017

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 187 248,00 Kč 110 %
výdaje 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 407 565,23 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 407 565,23 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 407 565,23 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 962,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 962,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 35 831,00 Kč 97 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 35 831,00 Kč 97 %
5151 Studená voda 14 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 8 938,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 14 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 8 938,00 Kč 99 %
5154 Elektrická energie 65 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 24 805,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 65 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 24 805,00 Kč 99 %
5155 Pevná paliva 20 000,00 Kč Pokles 15 400,00 Kč 15 304,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Pokles 15 400,00 Kč 15 304,00 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 698,00 Kč 71 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 698,00 Kč 71 %
5171 Opravy a udržování 85 000,00 Kč Pokles 21 500,00 Kč 21 481,85 Kč 100 %
19 Odbor organizační 85 000,00 Kč Pokles 21 500,00 Kč 21 481,85 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 12 612,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 12 612,00 Kč 84 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 248 100,00 Kč 246 933,38 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 248 100,00 Kč 246 933,38 Kč 100 %
Celkem 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 407 565,23 Kč 95 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 4381 (Chata Jičínka), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované -5 715,00 Kč
Celkem -5 715,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Amper Market a.s.ARES 15 260,00 Kč
záloha na elektřinu 01-03/2017 Dlouhá 1863/48 NJ, Bučkové - Přehrada 85, Horní Bečva, Masarykovo nám. 2, NJ 4076 11.01.2017 7 630,00 Kč
Zálohy na dodávky elektřiny 1.10.2017-31.12.2017. 4012 02.10.2017 7 630,00 Kč
Celkem 15 260,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Amper Market a.s.ARES 15 260,00 Kč
Záloha na dodávku el. energie 1.4.-30.6.2017, odběrná místa organizačního odboru, dle platebního kalendáře smlouvy č. V2016-328/OO. 4017 03.04.2017 7 630,00 Kč
Záloha na dodávku el. energie, odběrná místa organizačního odboru, dle platebního kalendáře smlouvy č. V2016-328/OO. 4021 03.07.2017 7 630,00 Kč
Celkem 15 260,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 6 000,00 Kč 5 962,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 3 662,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 1 300,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 1 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiá.. 37 000,00 Kč 35 831,00 Kč 97 % 164,00 Kč 0 % 615,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 13 624,00 Kč 39 % 7 901,00 Kč 60 % 10 779,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 120,00 Kč 90 % 1 817,00 Kč 95 % 0,00 Kč 95 % 811,00 Kč 97 %
5151 Studená voda 9 000,00 Kč 8 938,00 Kč 99 % 4 999,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 3 939,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5154 Elektrická en.. 25 000,00 Kč 24 805,00 Kč 99 % 7 630,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 7 630,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 7 630,00 Kč 92 % -5 715,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 7 630,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5155 Pevná paliva 15 400,00 Kč 15 304,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 304,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 35 698,00 Kč 71 % 4 110,00 Kč 8 % 2 880,00 Kč 14 % 1 750,00 Kč 17 % 4 096,00 Kč 26 % 2 378,00 Kč 30 % 3 875,00 Kč 38 % 3 948,00 Kč 46 % 2 723,00 Kč 52 % 2 574,00 Kč 57 % 3 399,00 Kč 63 % 2 933,00 Kč 69 % 1 032,00 Kč 71 %
5171 Opravy a udrž.. 21 500,00 Kč 21 481,85 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 800,00 Kč 4 % 59 857,49 Kč 282 % -59 857,49 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 582,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 19 099,85 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 15 000,00 Kč 12 612,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 612,00 Kč 84 %
6121 Budovy, haly .. 248 100,00 Kč 246 933,38 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 860,18 Kč 48 % 36 700,00 Kč 63 % 16 250,00 Kč 70 % 74 123,20 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 427 000,00 Kč 407 565,23 Kč 95 % 16 903,00 Kč 4 % 7 157,00 Kč 2 % 1 750,00 Kč 0 % 11 726,00 Kč 3 % 16 802,00 Kč 4 % 88 237,49 Kč 21 % 86 298,69 Kč 20 % 33 708,00 Kč 8 % 18 944,00 Kč 4 % 89 551,20 Kč 21 % 2 933,00 Kč 1 % 33 554,85 Kč 8 %