Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Komunitní plánování (ORG 439) / 2017

Název:
Komunitní plánování (439)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 720,00 Kč 72 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 720,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 750,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 750,00 Kč 98 %
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 41 130,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 41 130,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč Pokles 233 000,00 Kč 80 337,00 Kč 34 %
528 Odbor sociálních věcí 300 000,00 Kč Pokles 233 000,00 Kč 80 337,00 Kč 34 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 141,00 Kč 88 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 141,00 Kč 88 %
5194 Věcné dary 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 200,00 Kč 87 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 200,00 Kč 87 %
Celkem 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5041 Odměny za uži.. 1 000,00 Kč 720,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 720,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiá.. 11 000,00 Kč 10 750,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 750,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 41 130,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 41 130,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5169 Nákup ostatní.. 233 000,00 Kč 80 337,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 30 000,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 36 300,00 Kč 28 % 1 000,00 Kč 29 % 13 037,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5175 Pohoštění 7 000,00 Kč 6 141,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 141,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 %
5194 Věcné dary 6 000,00 Kč 5 200,00 Kč 87 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 000,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 1 200,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 0,00 Kč 87 %
Celkem 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 30 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 12 % 60 221,00 Kč 20 % 13 757,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %