Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2017

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 494 492,00 Kč 400 %
výdaje 11 973 000,00 Kč Pokles 11 961 189,63 Kč 11 961 189,63 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 11 973 000,00 Kč Pokles 11 961 189,63 Kč 11 961 189,63 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 11 973 000,00 Kč Pokles 11 961 189,63 Kč 11 961 189,63 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 483 000,00 Kč Navýšení 11 813 914,00 Kč 11 813 914,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 11 483 000,00 Kč Navýšení 11 813 914,00 Kč 11 813 914,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 490 000,00 Kč Pokles 147 275,63 Kč 147 275,63 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 490 000,00 Kč Pokles 147 275,63 Kč 147 275,63 Kč 100 %
Celkem 11 973 000,00 Kč Pokles 11 961 189,63 Kč 11 961 189,63 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 11 813 914,00 Kč 11 813 914,00 Kč 100 % 800 000,00 Kč 7 % 800 000,00 Kč 14 % 800 000,00 Kč 20 % 811 400,00 Kč 27 % 800 000,00 Kč 34 % 1 810 830,00 Kč 49 % 1 016 000,00 Kč 58 % 778 045,00 Kč 64 % 1 100 733,00 Kč 74 % 947 896,59 Kč 82 % 1 319 559,41 Kč 93 % 829 450,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 147 275,63 Kč 147 275,63 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 149 974,96 Kč 102 % -2 699,33 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 11 961 189,63 Kč 11 961 189,63 Kč 100 % 800 000,00 Kč 7 % 800 000,00 Kč 7 % 800 000,00 Kč 7 % 811 400,00 Kč 7 % 800 000,00 Kč 7 % 1 810 830,00 Kč 15 % 1 016 000,00 Kč 8 % 778 045,00 Kč 7 % 1 100 733,00 Kč 9 % 1 097 871,55 Kč 9 % 1 316 860,08 Kč 11 % 829 450,00 Kč 7 %