Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Kompostárna (ORG 511) / 2017

Název:
Kompostárna (511)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Pokles -204 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Pokles -204 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 647 000,00 Kč 264 578,96 Kč 41 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 647 000,00 Kč 264 578,96 Kč 41 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. -204 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 647 000,00 Kč 264 578,96 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 961,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 259 617,96 Kč 41 %
Celkem 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 961,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 259 617,96 Kč 59 %