Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městský rozhlas (ORG 513) / 2017

Název:
Městský rozhlas (513)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3341 Rozhlas a televize 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
5171 Opravy a udržování 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
Celkem 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5171 Opravy a udrž.. 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 77 924,00 Kč 78 %
Celkem 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 77 924,00 Kč 78 %