Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bazén NJ (ORG 515) / 2017

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 929 492,85 Kč 82 %
výdaje 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 17 708 929,95 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 17 708 929,95 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 17 708 929,95 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 135 520,00 Kč 135 520,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 135 520,00 Kč 135 520,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 1 593 000,00 Kč Pokles 167 336,00 Kč 110 256,95 Kč 66 %
37 Odbor bytový 1 593 000,00 Kč Pokles 167 336,00 Kč 110 256,95 Kč 66 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 16 000 000,00 Kč Navýšení 16 231 667,00 Kč 16 285 700,61 Kč 100 %
37 Odbor bytový 16 000 000,00 Kč Navýšení 16 231 667,00 Kč 16 285 700,61 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 170 000,00 Kč Navýšení 692 499,00 Kč 692 499,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 170 000,00 Kč Navýšení 692 499,00 Kč 692 499,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 45 188,00 Kč 45 187,50 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 45 188,00 Kč 45 187,50 Kč 100 %
Celkem 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 17 708 929,95 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 449,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 10 495,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 20 570,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 31 681,00 Kč 15 % 308 647,00 Kč 86 % 5 798,89 Kč 88 %
5139 Nákup materiá.. 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 471,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 21 969,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 3 009,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5166 Konzultační, .. 135 520,00 Kč 135 520,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 520,00 Kč 11 % 121 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 131,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 17 545,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 167 336,00 Kč 110 256,95 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 910,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 60 346,95 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5222 Neinvestiční .. 16 231 667,00 Kč 16 285 700,61 Kč 100 % 1 400 000,00 Kč 9 % 1 400 000,00 Kč 17 % 1 395 551,00 Kč 26 % 1 300 000,00 Kč 34 % 1 289 505,00 Kč 42 % 1 400 000,00 Kč 50 % 1 962 529,00 Kč 63 % 1 229 430,00 Kč 70 % 1 300 000,00 Kč 78 % 1 268 319,00 Kč 86 % 1 041 353,00 Kč 92 % 1 299 013,61 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 692 499,00 Kč 692 499,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 167 480,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 301 290,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 193 479,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 30 250,00 Kč 100 %
6322 Investiční tr.. 45 188,00 Kč 45 187,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 187,50 Kč 100 %
Celkem 17 773 000,00 Kč 17 708 929,95 Kč 100 % 1 400 000,00 Kč 8 % 1 403 009,00 Kč 8 % 1 567 480,00 Kč 9 % 1 300 000,00 Kč 7 % 1 307 471,00 Kč 7 % 1 458 041,00 Kč 8 % 2 263 819,00 Kč 13 % 1 282 065,00 Kč 7 % 1 614 479,00 Kč 9 % 1 300 000,00 Kč 7 % 1 410 346,95 Kč 8 % 1 402 219,00 Kč 8 %