Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluźby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2017

Název:
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč Navýšení 1 343 048,10 Kč 2 533 200,20 Kč 189 %
výdaje 71 575 000,00 Kč Pokles 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 600 000,00 Kč Navýšení 7 442 481,00 Kč 7 442 481,00 Kč 100 %
Doprava 21 850 000,00 Kč Navýšení 23 356 000,00 Kč 23 356 000,00 Kč 100 %
Lesní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 545 000,00 Kč Pokles 461 584,06 Kč 461 584,06 Kč 100 %
Životní prostředí 42 180 000,00 Kč Pokles 34 990 011,12 Kč 34 954 140,12 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 140 000,00 Kč Pokles 1 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 140 000,00 Kč Pokles 1 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 6 140 000,00 Kč Pokles 1 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 350 000,00 Kč Pokles 2 375 011,12 Kč 2 375 011,12 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 350 000,00 Kč Pokles 2 375 011,12 Kč 2 375 011,12 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 4 350 000,00 Kč Pokles 2 375 011,12 Kč 2 375 011,12 Kč 100 %
Celkem 10 490 000,00 Kč Pokles 5 291 782,12 Kč 5 291 782,12 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 31 261,00 Kč 63 %
5321 Neinvestiční .. 950 000,00 Kč 914 129,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 157 556,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 235 328,00 Kč 41 % 148 779,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 295 425,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 77 041,00 Kč 96 %
5331 Neinvestiční .. 60 224 243,52 Kč 60 224 243,52 Kč 100 % 4 685 340,00 Kč 8 % 4 116 325,00 Kč 15 % 4 641 340,00 Kč 22 % 5 441 340,00 Kč 31 % 5 482 220,00 Kč 40 % 5 256 220,00 Kč 49 % 5 846 592,56 Kč 59 % 5 042 508,00 Kč 67 % 4 991 340,00 Kč 76 % 5 556 511,00 Kč 85 % 4 510 134,00 Kč 92 % 4 654 372,96 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 5 291 782,12 Kč 5 291 782,12 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 276 000,00 Kč 5 % 276 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 996 838,41 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 2 742 943,71 Kč 100 %
Celkem 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 % 4 685 340,00 Kč 7 % 4 273 881,00 Kč 6 % 4 641 340,00 Kč 7 % 5 441 340,00 Kč 8 % 5 717 548,00 Kč 9 % 5 404 999,00 Kč 8 % 6 122 592,56 Kč 9 % 5 318 508,00 Kč 8 % 4 991 340,00 Kč 8 % 7 848 774,41 Kč 12 % 4 510 134,00 Kč 7 % 7 505 618,67 Kč 11 %