Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Technické sluźby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2017

Název:
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč Navýšení 1 343 048,10 Kč 2 533 200,20 Kč 189 %
výdaje 71 575 000,00 Kč Pokles 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 600 000,00 Kč Navýšení 7 442 481,00 Kč 7 442 481,00 Kč 100 %
Doprava 21 850 000,00 Kč Navýšení 23 356 000,00 Kč 23 356 000,00 Kč 100 %
Lesní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 545 000,00 Kč Pokles 461 584,06 Kč 461 584,06 Kč 100 %
Životní prostředí 42 180 000,00 Kč Pokles 34 990 011,12 Kč 34 954 140,12 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1031 Pěstební činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
35 Odbor životního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
2141 Vnitřní obchod 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
2212 Silnice 17 050 000,00 Kč Navýšení 18 106 000,00 Kč 18 106 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 300 000,00 Kč 17 300 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 300 000,00 Kč 17 300 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000,00 Kč Pokles 56 710,00 Kč 56 710,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč Pokles 56 710,00 Kč 56 710,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 Kč Pokles 56 710,00 Kč 56 710,00 Kč 100 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 430 000,00 Kč Pokles 19 415 000,00 Kč 19 379 129,00 Kč 100 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 914 129,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 914 129,00 Kč 96 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 140 000,00 Kč Pokles 1 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 6 140 000,00 Kč Pokles 1 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17 650 000,00 Kč Pokles 15 475 011,12 Kč 15 475 011,12 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 300 000,00 Kč Pokles 13 100 000,00 Kč 13 100 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 13 300 000,00 Kč Pokles 13 100 000,00 Kč 13 100 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 350 000,00 Kč Pokles 2 375 011,12 Kč 2 375 011,12 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 4 350 000,00 Kč Pokles 2 375 011,12 Kč 2 375 011,12 Kč 100 %
Celkem 71 575 000,00 Kč Pokles 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 517 (Technické sluźby města NJ, přísp.org.), Paragraf 2292 (Dopravní obslužnost), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 5 250 000,00 Kč
příspěvek na provoz MHD na měsíc leden 2017 4141 18.01.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města na provoz MHD na měsíc únor 2017 4079 08.02.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města na provoz MHD na měsíc březen 2017 4168 15.03.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města na provoz MHD na měsíc duben 2017 4139 12.04.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města na provoz MHD na měsíc květen 2017 4121 11.05.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města na provoz MHD na měsíc červen 2017 4160 14.06.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc červenec 2017 4067 10.07.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc srpen 2017 4249 28.08.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc září 2017 4149 12.09.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc říjen 2017 4149 11.10.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc listopad 2017 4179 14.11.2017 400 000,00 Kč
příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc prosinec 2017 (navýšení) 4251 18.12.2017 850 000,00 Kč
Celkem 5 250 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 31 261,00 Kč 63 %
5321 Neinvestiční .. 950 000,00 Kč 914 129,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 157 556,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 235 328,00 Kč 41 % 148 779,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 295 425,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 77 041,00 Kč 96 %
5331 Neinvestiční .. 60 224 243,52 Kč 60 224 243,52 Kč 100 % 4 685 340,00 Kč 8 % 4 116 325,00 Kč 15 % 4 641 340,00 Kč 22 % 5 441 340,00 Kč 31 % 5 482 220,00 Kč 40 % 5 256 220,00 Kč 49 % 5 846 592,56 Kč 59 % 5 042 508,00 Kč 67 % 4 991 340,00 Kč 76 % 5 556 511,00 Kč 85 % 4 510 134,00 Kč 92 % 4 654 372,96 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 5 291 782,12 Kč 5 291 782,12 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 276 000,00 Kč 5 % 276 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 996 838,41 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 2 742 943,71 Kč 100 %
Celkem 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 % 4 685 340,00 Kč 7 % 4 273 881,00 Kč 6 % 4 641 340,00 Kč 7 % 5 441 340,00 Kč 8 % 5 717 548,00 Kč 9 % 5 404 999,00 Kč 8 % 6 122 592,56 Kč 9 % 5 318 508,00 Kč 8 % 4 991 340,00 Kč 8 % 7 848 774,41 Kč 12 % 4 510 134,00 Kč 7 % 7 505 618,67 Kč 11 %