Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Technické sluźby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2017

Název:
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč Navýšení 1 343 048,10 Kč 2 533 200,20 Kč 189 %
výdaje 71 575 000,00 Kč Pokles 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 600 000,00 Kč Navýšení 7 442 481,00 Kč 7 442 481,00 Kč 100 %
Doprava 21 850 000,00 Kč Navýšení 23 356 000,00 Kč 23 356 000,00 Kč 100 %
Lesní hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 545 000,00 Kč Pokles 461 584,06 Kč 461 584,06 Kč 100 %
Životní prostředí 42 180 000,00 Kč Pokles 34 990 011,12 Kč 34 954 140,12 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1031 Pěstební činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
35 Odbor životního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
2141 Vnitřní obchod 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
2212 Silnice 17 050 000,00 Kč Navýšení 18 106 000,00 Kč 18 106 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 300 000,00 Kč 17 300 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 300 000,00 Kč 17 300 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 985 771,00 Kč 985 771,00 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000,00 Kč Pokles 56 710,00 Kč 56 710,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč Pokles 56 710,00 Kč 56 710,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 Kč Pokles 56 710,00 Kč 56 710,00 Kč 100 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 430 000,00 Kč Pokles 19 415 000,00 Kč 19 379 129,00 Kč 100 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 914 129,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 914 129,00 Kč 96 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 17 340 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 140 000,00 Kč Pokles 1 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 6 140 000,00 Kč Pokles 1 125 000,00 Kč 1 125 000,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17 650 000,00 Kč Pokles 15 475 011,12 Kč 15 475 011,12 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 300 000,00 Kč Pokles 13 100 000,00 Kč 13 100 000,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 13 300 000,00 Kč Pokles 13 100 000,00 Kč 13 100 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 350 000,00 Kč Pokles 2 375 011,12 Kč 2 375 011,12 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 4 350 000,00 Kč Pokles 2 375 011,12 Kč 2 375 011,12 Kč 100 %
Celkem 71 575 000,00 Kč Pokles 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 517 (Technické sluźby města NJ, přísp.org.), Paragraf 3421 (Využití volného času dětí a mládeže), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES 350 000,00 Kč
příspěvek TSM na: 1) údržba VO 320.000 Kč na 1/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 1.Q.2017 4010 02.01.2017 100 000,00 Kč
příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 4/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 2.Q.2017 4022 03.04.2017 100 000,00 Kč
příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 7/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 3.Q 2017 4023 03.07.2017 100 000,00 Kč
příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 10/2017 a 2) příspěvek na DH 50.000 Kč na 4.Q 2017 4016 02.10.2017 50 000,00 Kč
Celkem 350 000,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizaceARES -134 050,54 Kč
Snížení příspěvku TSM za rok 2017 - dětská hřiště 4104 13.12.2017 -134 050,54 Kč
Celkem -134 050,54 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 31 261,00 Kč 63 %
5321 Neinvestiční .. 950 000,00 Kč 914 129,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 157 556,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 235 328,00 Kč 41 % 148 779,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 295 425,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 77 041,00 Kč 96 %
5331 Neinvestiční .. 60 224 243,52 Kč 60 224 243,52 Kč 100 % 4 685 340,00 Kč 8 % 4 116 325,00 Kč 15 % 4 641 340,00 Kč 22 % 5 441 340,00 Kč 31 % 5 482 220,00 Kč 40 % 5 256 220,00 Kč 49 % 5 846 592,56 Kč 59 % 5 042 508,00 Kč 67 % 4 991 340,00 Kč 76 % 5 556 511,00 Kč 85 % 4 510 134,00 Kč 92 % 4 654 372,96 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 5 291 782,12 Kč 5 291 782,12 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 276 000,00 Kč 5 % 276 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 996 838,41 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 2 742 943,71 Kč 100 %
Celkem 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 % 4 685 340,00 Kč 7 % 4 273 881,00 Kč 6 % 4 641 340,00 Kč 7 % 5 441 340,00 Kč 8 % 5 717 548,00 Kč 9 % 5 404 999,00 Kč 8 % 6 122 592,56 Kč 9 % 5 318 508,00 Kč 8 % 4 991 340,00 Kč 8 % 7 848 774,41 Kč 12 % 4 510 134,00 Kč 7 % 7 505 618,67 Kč 11 %