Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 77 455 000,00 Kč Pokles 56 301 906,00 Kč 44 857 261,58 Kč 80 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 555,73 Kč 94 %
Veřejná správa 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 503 569,08 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
3612 Bytové hospodářství 59 815 000,00 Kč Pokles 37 081 272,00 Kč 32 191 162,32 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
5152 Teplo 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
37 Odbor bytový 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
5153 Plyn 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
5154 Elektrická energie 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
37 Odbor bytový 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
37 Odbor bytový 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly a stavby 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 16 910 000,00 Kč Navýšení 18 012 554,00 Kč 12 068 051,76 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
5151 Studená voda 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
37 Odbor bytový 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
5152 Teplo 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
37 Odbor bytový 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
5154 Elektrická energie 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
37 Odbor bytový 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
37 Odbor bytový 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
37 Odbor bytový 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
37 Odbor bytový 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
37 Odbor bytový 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč Navýšení 978 080,00 Kč 537 240,00 Kč 55 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 973,00 Kč 10 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 375 836,28 Kč
Byty, nebyty - úklidové služby za 12/2016 v objektech města NJ - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7150 23.01.2017 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 01/2017. 7138 20.02.2017 31 319,69 Kč
Úklidové služby v bytových a nebytových objektech ve vlastnictví města NJ za 02/2017. 7124 15.03.2017 31 319,69 Kč
Úklidové služby za 03/2017 v objektech ve vlastnictvích města - bytové a nebytové domy - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... 7145 20.04.2017 31 319,69 Kč
Úklidové služby za 4/2017 - bytové a nebytové domy ve správě OB. 7101 15.05.2017 31 319,69 Kč
Úklidové služby za 05/2017 v objektech vlastnictví města NJ. 7121 13.06.2017 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy NJ, úklidové služby 06/2017. 7094 14.07.2017 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ 07/2017. 7067 07.08.2017 31 319,69 Kč
Úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ 08/2017 - bytové a nebytové domy. 7103 12.09.2017 31 319,69 Kč
Úklidové služby za 09/2017 - bytové a nebytové domy ve vlastnictví města NJ. 7106 11.10.2017 31 319,69 Kč
Úklidové služby za 10/2017 - bytové a nebytové domy 7180 20.11.2017 31 319,69 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 11/2017 - ve vlastnictví města - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7236 20.12.2017 31 319,69 Kč
Alois KrestaARES 282 720,00 Kč
Křížkovského nám. 4 - bytový dům - Dezinsekce postřiku v prostorách všech bytů a sklepů (štěnice - 1.postřik). 7183 23.03.2017 9 300,00 Kč
Suvorovova 120 a 122, provedení dezinsekce všech prostor domu a bytů. 7219 28.03.2017 20 600,00 Kč
Suvorovova 120 a 122 NJ, provedení dezinsekce, postřik v prostorách domu a všech bytů. 7142 20.04.2017 20 000,00 Kč
Pod Lipami 19-dům - deratizace sklepů,kanalizační sítě, Bulharská 15 - deratizace stupaček,sklepů a kanalizační sítě 7044 09.05.2017 3 860,00 Kč
U Jičínky 25-dům, Revoluční 6-dům - dezinsekce bytů,sklepů,nebytových prostor,společných prostor a položení návnad na mravence v objektech 7081 11.05.2017 16 500,00 Kč
U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Revoluční 6 - deratizace sklepů, kanalizační sítě. 7132 14.06.2017 8 460,00 Kč
Luční 2 NJ, provedení dezinsekce proti štěnicím v prostorách bytů (34 bytů). 7330 23.06.2017 44 200,00 Kč
Luční 2 NJ - provedení opakované dezinsekce v bytech. 7395 27.06.2017 35 000,00 Kč
Trlicova 59 NJ, provedení dezinsekce proti štěnicím v prostorách bytů. 7060 11.07.2017 16 200,00 Kč
Luční 2 NJ, provedení opakované dezinsekce v prostorách bytů proti výskytu štěnic. 7069 12.07.2017 35 000,00 Kč
Trlicova 59 NJ, provedení 2. dezinsekce proti štěnicím v prostorách 9 bytů. 7218 25.07.2017 16 200,00 Kč
Luční 2 - dezinsekce 34 bytů proti výskytu hmyzu 7252 31.07.2017 35 000,00 Kč
Luční 2 NJ, provedení dezinsekce v prostorách 14 bytů. 7155 15.08.2017 22 400,00 Kč
Milan JersákARES 267 857,05 Kč
Byty NJ -servis 19 ks výtahů za 12/2016, PDP Kč 2.704,50 [ISRS] 7062 10.01.2017 20 734,50 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů leden 2017, PDP Kč 2.849,10. [ISRS] 7074 13.02.2017 21 843,10 Kč
Loučka 212, 272, Zborovská 11 - dobití SIM karet do komunikátorů GSM u 3ks výtahů. [ISRS] 7084 14.02.2017 617,00 Kč
Byty NJ, servis 19ks výtahů 02/2017, PDP Kč 2.580,90. [ISRS] 7074 09.03.2017 19 786,90 Kč
Servis 19ks výtahů 03/2017 - bytové domy Města ve správě OB. [ISRS] 7075 10.04.2017 21 179,55 Kč
Dlouhá 19 NJ, Pod lipami 19 NJ, dobití SIM karet do komunikátoru GSM. [ISRS] 7009 02.05.2017 411,00 Kč
bytové domy - servis 19 ks výtahů za 04/2017, PDP Kč 2.717,85 [ISRS] 7082 11.05.2017 20 836,85 Kč
Servis 19 ks výtahů 05/2017, PDP Kč 2.527,20. [ISRS] 7146 15.06.2017 19 375,20 Kč
Servis 19ks výtahů 06/2017, PDP Kč 4.925,10. [ISRS] 7062 11.07.2017 37 759,10 Kč
Servis 19ks výtahů 07/2017, PDP Kč 4.320,75. [ISRS] 7127 11.08.2017 20 935,75 Kč
Bytové domy - servis 19ks výtahů 08/2017, PDP Kč 2.829.- 7100 12.09.2017 21 689,00 Kč
Dobití SIM karet komunikátorů GSM u 3ks výtahů - 1x Msgr.Šrámka 11, 2x Jičínská 275. [ISRS] 7199 22.09.2017 496,00 Kč
Servis 19k výtahů 09/2017, PDP Kč 2.590,80. [ISRS] 7098 11.10.2017 19 862,80 Kč
servis 19 ks výtahů 10/2017, opravy, PDP Kč 2.742,- [ISRS] 7094 10.11.2017 21 022,00 Kč
Servis 19 ks výtahů za 11/2017 - bytové domy. 7146 15.12.2017 20 564,30 Kč
DPS U Jičínky 25 - dobití SIM karet do komunikátoru GSM u 2ks výtahů, Pod Lipami 19 - 1ks [ISRS] 7133 15.12.2017 744,00 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 199 659,80 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za 4.čtvrtletí 2016, odečty ITN za 2016. 7164 25.01.2017 139 860,00 Kč
Dlouhá 19/10, zajištění měření termografů. 7173 26.01.2017 690,00 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za 1.čtvrtletí 2017- bytové a nebytové domy. 7076 10.04.2017 18 996,60 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za II. čtvrtletí 2017 - bytové a nebytové domy. 7135 18.07.2017 21 116,60 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za III.čtvrtletí 2017. 7101 11.10.2017 18 996,60 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 163 600,00 Kč
poruchová služba pro SVJ za 12/2016 - pro domy SVJ ve správě NJ 5450 19.01.2017 3 630,00 Kč
Poruchová služba za 12/2016 - pro domy ve vlastnictví NJ 7132 19.01.2017 15 271,00 Kč
Poruchová služba za 02/2017 pro domy SVJ ve správě NJ. 5432 15.03.2017 3 630,00 Kč
Poruchová služba za 02/2017 pro domy ve vlastnictví NJ. 7123 15.03.2017 15 271,00 Kč
Poruchová služba za 03/2017 pro domy SVJ ve správě OB NJ. 5436 10.04.2017 3 630,00 Kč
Poruchová služba za 03/2017 pro domy ve vlastnictví NJ. 7074 10.04.2017 15 271,00 Kč
Poruchová služba 04/2017 - pro domy ve vlastnictví města NJ 7098 15.05.2017 15 271,00 Kč
Poruchová služba za 05/2017 pro domy ve vlastnictví NJ. 7145 15.06.2017 15 271,00 Kč
Provádění poruchové služby 06/2017 - domy ve vlastnictví NJ 7079 13.07.2017 15 271,00 Kč
Domy ve vlastnictví NJ, poruchová služba 07/2017. 7064 07.08.2017 15 271,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 08/2017. 7034 06.09.2017 15 271,00 Kč
Provádění poruchové služby pro domy ve vlastnictví NJ 10/2017. 7090 10.11.2017 15 271,00 Kč
Poruchová služba za 11/2017 pro domy ve vlastnictví města N.J. 7071 07.12.2017 15 271,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 156 919,05 Kč
Byty, nebytové domy NJ, revize a opravy hasící techniky (hasící přístroje, hydranty, protipožární uzávěry). 7134 16.10.2017 112 058,00 Kč
Jičínská 272, 275, revize protipožárních dveří 7086 10.11.2017 7 350,75 Kč
Jičínská 272, 275, Na Lani 212 - revize protipožárních dveří 7096 10.11.2017 32 343,30 Kč
Bulharská 15, Luční 2,3,4 - revize požár.vodovodů, protipožárních dveří, hadice, proudnice 7248 27.11.2017 5 167,00 Kč
Jaromír MacháčekARES 95 700,00 Kč
Loučka 275/50,34,52, Bulharská 11/16, Suvorovova 122/5,12,3, Bulharská 11/11, 15/8, 7/8, 7/5, Luční 4/29, 3/18, Trlicova 10/30, Dlouhá 19/27, Dolní brána 22,26, Hoblíkova 32 revize plynoinstalací volné byty + společné prostory. 7124 19.04.2017 16 695,00 Kč
Byty, nebyty NJ, revize plynoinstalací - volné byty+NP, společné prostory domů. 7029 04.07.2017 16 695,00 Kč
Byty, nebyty NJ, revize a kontroly plynoinstalací a plynových spotřebičů. 7097 11.10.2017 10 080,00 Kč
J. Hory 3 - revize plynoinstalace 7238 27.11.2017 1 200,00 Kč
Křižíkova 2, 5.května 16, Loučka 90, Lidická 1, Msgr Šrámka 11, ... Revize plynoinstalací periodické v bytových a nebytových domech a ve volných bytech. 7149 15.12.2017 51 030,00 Kč
MPD Sanace s.r.o.ARES 92 631,00 Kč
Jičínská 275 NJ, sanační práce po požáru 28.3.2017 7144 20.04.2017 48 533,00 Kč
Revoluční 6, byt č.423 - sanační práce zakouřeného bytu 7216 22.05.2017 44 098,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 89 061,50 Kč
Suvorovova 122/5, Jičínská 275/34 NJ, revize el. instalace ve volných bytech. 7182 26.01.2017 2 602,00 Kč
Suvorovova 122/12 NJ, revize el. instalace 7087 14.02.2017 1 210,00 Kč
Resslova 1, byt č. 5 - revize el. instalace. 7185 23.02.2017 2 360,00 Kč
Bulharská 17 NJ, revize elektro společných prostor, Bulharská 15,byt č.1 a Bulharská 17,byt č.1 - revize elektro ve volných bytech 7069 09.03.2017 6 776,00 Kč
Zborovská 11, Dlouhá 19, Trlicova 10, revize el. instalace ve volných bytech. 7104 14.03.2017 3 872,00 Kč
Zborovská 11/51 NJ, revize el. instalace po zatečení do bytu. 7161 21.03.2017 1 513,00 Kč
Bulharská 15,17 - revize hromosvodu domů, Bulharská 11,byt č.16 - revize elektro ve volném bytě. 7205 28.03.2017 3 025,00 Kč
Suvorovova 120,byt č.19, Luční 3,byt č.11, U Jičínky 25,byt č.88 - revize elektroinstalace. 7298 23.06.2017 3 751,00 Kč
Masarykovo nám. 25, Tyršova 8 NJ, revize el. instalace. 7384 27.06.2017 3 086,00 Kč
Resslova 1, revize společných prostor + hromosvod, Zborovská 11, Suvorovova 17 NJ, revize bytů. 7133 18.07.2017 8 289,00 Kč
Sokolovská 9, Zborovská 11 NJ, revize hromosvodů. 7212 25.07.2017 1 270,50 Kč
Zborovská 11 NJ, revize el. instalace. 7242 31.07.2017 1 271,00 Kč
Revoluční 36,Na Lani 212,Dlouhá 19, Jičínská 272 -Byty NJ, revize el. instalace ve volných bytech. 7228 22.08.2017 7 744,00 Kč
Masarykovo nám. 16, K nemocnici 15 NJ, revize spol. prostor a hromosvodu. 7160 18.09.2017 12 524,00 Kč
U Jezu 287, Zborovská 11, revize ve volných bytech. 7201 22.09.2017 3 449,00 Kč
Suvorovova 122, č.b.10 NJ, revize el. instalace. 7214 25.09.2017 1 089,00 Kč
Suvorovova 120 a 122 NJ, revize el. instalace ve volných bytech. 7077 11.10.2017 3 086,00 Kč
Křižíkova 2 NJ, revize el. instalace. 7143 17.10.2017 1 755,00 Kč
Masarykovo nám. 22 NJ, revize el.instalace. 7185 23.10.2017 2 178,00 Kč
Jungmannova 2/2 revize elinstalace 7211 24.10.2017 1 089,00 Kč
Zborovská 11, byt č. 48, Suvorovova 120, byt č. 6 -revize vol. bytů 7168 20.11.2017 2 662,00 Kč
DPS Pod Lipami 19, byt č.50 - revize el. instalace 7277 30.11.2017 1 513,00 Kč
Suvorovova 120/7,20 - revize el 7281 30.11.2017 2 662,00 Kč
Masarykovo nám. 2, byt č.5 - revize el. instalace 7165 18.12.2017 1 452,00 Kč
Suvorovova 120, byt č.10, Jičínská 275, byt č.13 - revize el. instalace 7168 18.12.2017 2 904,00 Kč
Josefa Hory 3 - revize el 7198 19.12.2017 3 025,00 Kč
Revoluční 36, Zborovská 11 - revize el. instalace ve volných bytech 7317 29.12.2017 2 904,00 Kč
Vladimír FikáčekARES 86 080,00 Kč
28.Říjina NJ, likvidace štěnic. 7154 18.09.2017 3 300,00 Kč
Luční 2 NJ, likvidace štěnic v bytech a společných prostorách dle příloh. 7166 18.09.2017 36 400,00 Kč
Luční 2, byt č.21 - dezinsekce bytu při jeho vyklizení. 7162 19.10.2017 3 900,00 Kč
Jičínská 272 a Trlicova 59- byty NJ - dezinfekce, dezinsekce... 7164 19.10.2017 10 000,00 Kč
Trlicova 59, Křížkovského nám. 4 - 2x desinsekce - štěnice. 7251 27.10.2017 11 600,00 Kč
Plošná deratizace bytových a nebytových domů ve správě města N.J. 7214 19.12.2017 20 880,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 66 700,24 Kč
u Jezu 9 Žilina, kontrola spalinových cest a čištění 7203 25.07.2017 293,00 Kč
Hřbitovní 44 NJ, U Jezu 287 NJ - kontrola a čištění spalinových cest. 7022 02.08.2017 4 826,00 Kč
Kontrola spalinových cest a čištění 07/2017 - bytové a nebytové domy. 7099 12.09.2017 13 167,22 Kč
Kontrola spalinových cest a čištění spalinových cest 07/2017. 7159 18.09.2017 8 557,12 Kč
Kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a měření spalin v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města. 7224 25.09.2017 22 501,10 Kč
Bytové a nebytové domy - kontroly a čištění spalinových cest, měření spalin za 07-08/2017. 7254 27.09.2017 17 355,80 Kč
Rostislav ŠmídARES 61 589,00 Kč
Byty NJ, vyklizení bytů - Trlicova 10, Suvorovova 120, 122, Revoluční 36 NJ. 7151 20.03.2017 19 602,00 Kč
Suvorovova 120,č.b.20 NJ, vyklizení bytu - exekuce. 7207 28.03.2017 4 114,00 Kč
Loučka, Jičínská 272: 1) Vyklízení bytu č.39 při exekučním vystěhování, 2) vyklizení spol. prostor - sklepy, chodby. 7290 25.05.2017 9 075,00 Kč
Zborovská 11, č.b.62 NJ, vyklizení bytu 20.6.2017 7409 28.06.2017 6 655,00 Kč
Trlicova 10 NJ, vyklizení bytu soudního výkonu. 7158 18.09.2017 9 438,00 Kč
Zborovská 11/48 - vyklizení bytu. 7192 23.10.2017 7 260,00 Kč
Luční 2,byt č. 24 - vyklizení bytu při výkonu exekuce 7249 27.11.2017 5 445,00 Kč
Ing. Marek MilataARES 53 800,00 Kč
Jičínská 275 - zpracování PD a rozpočtu výměn stoupacích rozvodů potrubí vody a kanalizace v objektu Jičínská 275, Loučka NJ. 7011 02.05.2017 29 000,00 Kč
5. Května 4 NJ, zpracování rozpočtů nutných oprav. 7407 28.06.2017 3 800,00 Kč
Masarykovo nám. 25,27 a 28 - zpracování projektové dokumentace a rozpočtu pro opravy fasády na domech v MPR. 7007 01.12.2017 21 000,00 Kč
Jiří SajdlARES 41 500,00 Kč
Luční 3 NJ, vyklizení volného bytu a sklepa, provedení úklidu. 7297 23.06.2017 2 500,00 Kč
Trlicova 10, Jičínská 275, Zborovská 11, Suvorovova 122 - byty NJ, vyklizení prostor + vyklizení bytu. 7309 23.06.2017 7 300,00 Kč
Revoluční 36 NJ, likvidace spížní skříně a úprava zdiva, Trlicova 10 -vyklizení a vyčištění místnosti pro sušárnu. 7085 12.09.2017 2 200,00 Kč
Trlicova 10 - vyklizení bytu 7034 06.11.2017 2 300,00 Kč
Na Lani 212 - vyklizení suterénu a sklep. prostor 7021 05.12.2017 1 800,00 Kč
Luční 2 byt 21 - vyklizení bytu, demontáže vestav. skříní, kuch. linky, obložení, ... a odvoz na skládku. 7212 19.12.2017 17 500,00 Kč
Zborovská 11, Trlicova 10, Křížkovského nám - vyklizení, demontáž, odvoz, likvidace 7256 21.12.2017 7 900,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 27 332,00 Kč
Žižkova 12 - čištění kanalizace 21.12.2016. 7106 16.01.2017 1 329,00 Kč
U Jezu 287, NJ, čištění kanalizace 12.1.2017. 7181 26.01.2017 2 031,00 Kč
K Šatlavě 1 - Čištění kanalizace 3.3.2017. 7163 21.03.2017 2 176,00 Kč
Revoluční 36, čištění domovní kanalizace. 7200 28.03.2017 1 191,00 Kč
J.Hory 3 - likvidace odpadních vod 7015 02.06.2017 1 898,00 Kč
Žižkova 12 - čištění kanalizace, NJ 7128 14.06.2017 1 086,00 Kč
Purkyňova 40-dům - čištění kanalizace 7129 14.06.2017 1 440,00 Kč
Gen. Hlaďo 22 - pročištění lež. kanalizace 7160 20.11.2017 1 086,00 Kč
U Jezu 287 - čištění jímky a jiná zařízení mimo kanalizaci 7205 22.11.2017 2 721,00 Kč
U Jezu 9 - čištění jiných zařízení (mimo kanalizaci) 7208 22.11.2017 5 124,00 Kč
Josefa Hory 3 - čištění kanalizace, likvidace odpadních vod 7022 05.12.2017 2 132,00 Kč
U Jezu 9 - čištění kanalizace 7253 21.12.2017 5 118,00 Kč
GB ELEKTROSERVIS, spol. s r. o.ARES 25 652,00 Kč
Revoluční 6, Pod Lipami 19, U Jičínky 25, periodická revize hromosvodů domů. 7122 19.04.2017 9 075,00 Kč
Bulharská 7,9,11,13 NJ - periodické elektrorevize společných prostor a hromosvodů domu. 7152 15.08.2017 16 577,00 Kč
Zdeněk VlčekARES 25 100,00 Kč
Revoluční 36, Trlicova 10, revize elektroinstalace. 7203 28.03.2017 2 300,00 Kč
Pod Lipami 19,byt č.37, U Jičínky 25,byt č.70, Bulharská 7,byt č.8, Bulharská 15,byt č.8, Luční 4,byt č.29 - revize elektroinstalace. 7206 28.03.2017 4 000,00 Kč
Pod Lipami 19, byty č.17,60,45 a 81, Bulharská 7,byt č.5, Bulharská 13,byt č.8, Bulharská 17,byt č.10, Hoblíkova 32,byt č.6 - revize elektroinstalace volných bytů. 7388 27.06.2017 6 200,00 Kč
Jičínská 275, Na Lani 212, Zborovská 11, Suvorovova 122, Dlouhá 19 - provedení revizí elektroinstalace ve volných bytech. 7408 28.06.2017 5 100,00 Kč
Revoluční 6,byt č.17,423 424, U Jičínky 25,byt č.59 a 62 - revize elektro ve volných bytech. 7252 27.09.2017 4 000,00 Kč
Bulharská 13,byt č.16, Bulharská 15,byt č.5, U Jičínky 25,byty č.27,4 - revize elektro ve volných bytech 7245 27.11.2017 3 500,00 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 19 674,00 Kč
Revoluční 6 -servis ústředny leden-březen 2017 7188 26.01.2017 4 501,00 Kč
DPS Revoluční 6 - servis tel. ústředny 04-06/2017 - paušál. 7170 24.04.2017 4 501,00 Kč
Revoluční 6 - servis tel.ústředny 07-09/2017 7213 25.07.2017 4 501,00 Kč
Revoluční 6 - programování softwarové úpravy telefonní ústředny, kontrola vrátníku. 7028 06.09.2017 1 670,00 Kč
Revoluční 6 - servis tel. ústředny 10-12/2017. 7220 24.10.2017 4 501,00 Kč
ASTIP Servis s.r.o.ARES 18 150,00 Kč
Pod Lipami 19 - pravidelná funkční zkouška a vydání protokolu, strojovna výtahu. 7077 08.06.2017 6 050,00 Kč
U Jičínky 25 - pravidelná funkční zkouška a vydaní protokolu, strojovna výtahu. 7078 08.06.2017 6 050,00 Kč
U Jičínky 25 - provedení pravidelné zkoušky na PBZ zdroji výtahu. 7163 19.10.2017 6 050,00 Kč
GRATTIS spol. s r.o.ARES 17 522,00 Kč
Celoplošná deratizace domů v majetku města - viz rozpis. 7125 11.08.2017 8 054,00 Kč
Jičínská 275 NJ, desinsekce, průzkum a postřik bytů proti štěnicím. 7283 28.08.2017 9 468,00 Kč
Zdeněk RajmanARES 17 063,00 Kč
Bulharská 11,byt č.14, Revoluční 6,byt č.10 - revize elektroinstalace ve volných bytech 7130 14.06.2017 2 965,00 Kč
Revoluční 6,byt č.201, Luční 3,byt č.16, Luční 3,byt č.24 - revize elektroinstalace ve volných bytech. 7155 18.09.2017 3 631,00 Kč
Luční 3,byt č.22, Pod Lipami 19,byty č.27,54 - revize elektro ve volných bytech 7246 27.11.2017 3 812,00 Kč
Luční 2, byt č.13,8 a 33, Luční 3, byt č.22 - revize elektro v bytech 7148 15.12.2017 6 655,00 Kč
Veronika VahalíkováARES 16 000,00 Kč
Revoluční 6, U Jičínky 25 - kontrola provozuschopnosti PBZ - nouzové osvětlení 7323 29.12.2017 16 000,00 Kč
Jiří PlandorARES 12 400,00 Kč
Byty na ul. Havlíčkova 8,11,Křižíkova 2 a Žižkova 12, zpracování PD. 7168 20.07.2017 12 400,00 Kč
Endum CZ s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
Luční 1825/4 - úprava PD 7154 21.02.2017 6 050,00 Kč
Luční 1799/3 - úprava PD. 7155 21.02.2017 6 050,00 Kč
INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHAARES 9 440,42 Kč
Revoluční 6, U Jičínky 25 - inspekční prohlídky 5 vytahů 7319 29.12.2017 9 440,42 Kč
Ondřej PavelARES 8 674,20 Kč
Bulharská 11, - čištění,sání kanalizace 7194 26.04.2017 3 553,50 Kč
U Jezu 9 - vývoz jímky a čištění kanalizace 7211 25.07.2017 3 420,70 Kč
Purkyňova 36 - čištění a vývoz jímky. 7244 31.07.2017 1 700,00 Kč
POSPĚCH-KLEMPÍŘ.NJARES 6 200,00 Kč
Dobrovského 5 - vyčištění střechy od holubího trusu 7279 25.05.2017 900,00 Kč
Dobrovského 2 NJ, vyčištění střechy a ucpaného střešního svodu. 7091 12.09.2017 4 600,00 Kč
Dlouhá 19 NJ, vyčištění střechy a střešního žlabu nad vstupem do domu. 7148 18.09.2017 700,00 Kč
Aleš NovotnýARES 5 692,50 Kč
Bulharská 7,9,11,13 NJ - vyčištění žlabu a kontrola střech, PDP Kč 315.- 7119 11.08.2017 2 415,00 Kč
Bulharská 7-13, Revoluční 6 - čištění žlabů a svodů, PDP Kč 427,50 7167 18.12.2017 3 277,50 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 5 060,00 Kč
Bulharská 11,13 NJ, oprava zesilovače STA, PDP Kč 204.- 7217 28.04.2017 1 564,00 Kč
Pod Lipami 19 NJ, závada na zesilovači a zdroji, oprava zdroje, PDP 15% Kč 127,50, 21% Kč 217,50. 7383 27.06.2017 977,50 Kč
Pod Lipami 19 NJ, závada na zesilovači a zdroji, oprava zdroje, PDP 15% Kč 127,50, 21% Kč 217,50. 7383 27.06.2017 1 667,50 Kč
Bulharská 7,9,11,13 - oprava STA,nastavení domovních zesilovačů, PDP Kč 111,- 7311 29.12.2017 851,00 Kč
Lubomír BendigARES 3 674,00 Kč
Revoluční 6,Pod Lipami 19,U Jičínky 25 - zpracování dokumentace PO a kontrola požárních dveří, služby PO 7137 15.12.2017 3 674,00 Kč
Roman MatalíkARES 3 380,00 Kč
Bulharská 11,byt č.16 - odvzdušnění, spuštění plynu, zprovoznění plyn.spotřebičů 7193 26.04.2017 500,00 Kč
Na Lani 212, č.b.14-přidělený-vpuštění plynu a uvedení spotřebiče do provozu. 7015 02.08.2017 480,00 Kč
Bulharská 11, byt č.11 NJ, kontrola těsnosti plyn. sporáku, spuštění plynu do bytu 7146 18.09.2017 500,00 Kč
Suvorovova 122, č.b. 11- uvedení do provozu a seřízení plyn. topidla. 7147 18.09.2017 500,00 Kč
Suvorovova 122 - zapojení plyn topidla 7072 10.11.2017 400,00 Kč
Masarykovo nám. 1 - odvzdušnění plynovodu, uvedení topidla do provozu 7020 05.12.2017 500,00 Kč
Suvorovova 120 - odvzdušnění plynu, proměření termostatu 7277 22.12.2017 500,00 Kč
Evžen MinářARES 3 220,00 Kč
Bulharská 7, byt č.8, kontrola plynového sporáku a vpuštění plynu do bytu. 7241 31.07.2017 470,00 Kč
Hoblíkova 32, byt č.6 - kontrola těsnosti plyn. spotřebičů, odvzdušnění, spuštění plynu, vyřazovací protokol topidla 7151 18.09.2017 850,00 Kč
Jičínská 272 , byt 39,NJ, Spuštění plynu a uvedení do provozu - plynový spotřebič. 7209 24.10.2017 600,00 Kč
Dlouhá 19 - vpuštění plynu, odzkoušení 7203 22.11.2017 650,00 Kč
Jičínská 272/5 - kontrola spotřebiče, uvedení do provozu 7274 29.11.2017 650,00 Kč
Finstav Kretek s.r.o.ARES 2 800,00 Kč
Provedení technické výpomoci (Tyršova 8 + Mas. nám 2 NJ) 7061 11.09.2017 2 800,00 Kč
Martin MinářARES 2 630,00 Kč
Bulharská 7/8, byt č.5 - odvzdušnění plynového sporáku, vpuštění plynu do bytu 7207 21.08.2017 470,00 Kč
Bulharská 11, byt č.14, Luční 3, byt č. 24 - vpuštění plynu do bytu, kontrola plynových spotřebičů. 7250 27.09.2017 1 290,00 Kč
Bulharská 13,byt č.16 - spuštění plynu v bytě, kontrola plyn. sporáku a topidla. 7210 24.10.2017 870,00 Kč
Libor JurákARES 2 300,00 Kč
Luční 3, byt č.26, U Jičínky 25, byt č.64 - revize volných bytů 7069 08.06.2017 1 700,00 Kč
U Jičínky 25/97 - revize RE 7032 06.11.2017 600,00 Kč
Andrea PetrskovskáARES 2 260,00 Kč
Dlouhá 19 NJ,č.b.27- generální úklid bytu po exekuci, 4.4.2017. 7137 20.04.2017 2 260,00 Kč
Ing. Aleš PaličkaARES 2 000,00 Kč
Luční 4, byt č.10 - statické posouzení stavu zdi v bytě 7242 27.11.2017 2 000,00 Kč
Roman PřadkaARES 1 496,00 Kč
Bulharská 11 v NJ, kamerová prohlídka kanalizace. 7044 08.02.2017 990,00 Kč
Zborovská 11 NJ, prohlídka střešního svodu kamerou. 7186 24.03.2017 506,00 Kč
Jakub KvětoňARES 1 200,00 Kč
Jičínská 275 - zabezpečení okna před vypadnutím 7249 21.12.2017 1 200,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 1 058,80 Kč
U Jičínky 25 NJ, oprava provozu analogového přístroje. 7006 01.09.2017 1 058,80 Kč
Minář VladimírARES 750,00 Kč
28.Října 10 NJ, roční kontrola a vyčištění plynové karmy. 7149 18.09.2017 750,00 Kč
Jaroslav HesARES 520,00 Kč
Křižíkova 2, byt č. 3, NJ, kontrola spalinové cesty. 7198 28.03.2017 242,00 Kč
Bulharská 7, byt 15 - čištění a kontrola komínu za rok 2017 7189 19.12.2017 278,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 101 284,00 Kč
Celkem 2 388 286,84 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 389 722,00 Kč 221 588,00 Kč 57 % 19 163,00 Kč 5 % 18 675,00 Kč 10 % 18 375,00 Kč 14 % 18 525,00 Kč 19 % 18 225,00 Kč 24 % 18 450,00 Kč 29 % 18 450,00 Kč 33 % 18 225,00 Kč 38 % 18 150,00 Kč 43 % 18 525,00 Kč 47 % 18 450,00 Kč 52 % 18 375,00 Kč 57 %
5031 Povinné pojis.. 49 000,00 Kč 37 578,00 Kč 77 % 3 742,00 Kč 8 % 3 076,00 Kč 14 % 3 076,00 Kč 20 % 3 076,00 Kč 26 % 3 076,00 Kč 33 % 3 076,00 Kč 39 % 3 076,00 Kč 45 % 3 076,00 Kč 52 % 3 076,00 Kč 58 % 3 076,00 Kč 64 % 3 076,00 Kč 70 % 3 076,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojis.. 21 278,00 Kč 13 517,00 Kč 64 % 1 347,00 Kč 6 % 1 108,00 Kč 12 % 1 108,00 Kč 17 % 1 106,00 Kč 22 % 1 106,00 Kč 27 % 1 106,00 Kč 32 % 1 106,00 Kč 38 % 1 106,00 Kč 43 % 1 106,00 Kč 48 % 1 106,00 Kč 53 % 1 106,00 Kč 58 % 1 106,00 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný.. 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 379,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 60 306,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 68 128,00 Kč 55 385,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 9 392,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 693,00 Kč 21 % 4 663,00 Kč 28 % 6 344,00 Kč 37 % 821,00 Kč 38 % 209,00 Kč 38 % 9 203,00 Kč 52 % 1 507,00 Kč 54 % 15 070,00 Kč 76 % 3 483,00 Kč 81 %
5151 Studená voda 6 123 664,00 Kč 5 900 261,81 Kč 96 % 280 940,40 Kč 5 % 241 572,30 Kč 9 % 1 011 031,00 Kč 25 % 96 510,47 Kč 27 % 265 239,00 Kč 31 % 1 143 179,20 Kč 50 % 73 220,47 Kč 51 % 423 568,00 Kč 58 % 586 419,00 Kč 67 % 626 372,47 Kč 78 % 39 047,00 Kč 78 % 1 113 162,50 Kč 96 %
5152 Teplo 14 976 336,00 Kč 14 026 270,31 Kč 94 % 675 046,19 Kč 5 % 3 875 520,30 Kč 30 % 1 639 063,00 Kč 41 % 1 219 852,15 Kč 49 % 573 698,81 Kč 53 % 426 411,07 Kč 56 % 571 781,31 Kč 60 % 248 724,30 Kč 62 % 415 553,80 Kč 64 % 1 180 504,14 Kč 72 % 1 402 484,26 Kč 82 % 1 797 630,98 Kč 94 %
5153 Plyn 1 925 000,00 Kč 1 257 630,44 Kč 65 % 100 800,00 Kč 5 % 126 284,19 Kč 12 % 113 712,04 Kč 18 % 131 225,71 Kč 25 % 81 955,50 Kč 29 % 142 313,00 Kč 36 % 105 070,00 Kč 42 % 77 890,00 Kč 46 % 97 710,00 Kč 51 % 105 070,00 Kč 56 % 77 890,00 Kč 60 % 97 710,00 Kč 65 %
5154 Elektrická en.. 2 904 000,00 Kč 2 050 584,36 Kč 71 % 398 834,60 Kč 14 % -81 748,00 Kč 11 % 122 021,00 Kč 15 % 403 148,00 Kč 29 % 43 469,00 Kč 31 % 74 803,00 Kč 33 % 425 968,00 Kč 48 % 53 846,76 Kč 50 % 427 679,00 Kč 64 % 61 626,00 Kč 66 % 59 422,00 Kč 68 % 61 515,00 Kč 71 %
5162 Služby teleko.. 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 % 663,43 Kč 8 % -10 186,31 Kč -119 % 12 112,13 Kč 32 % -1 300,43 Kč 16 % 233,01 Kč 19 % 120,44 Kč 21 % 3 893,36 Kč 69 % -3 369,57 Kč 27 % -6 300,00 Kč -52 % 7 331,71 Kč 40 % 385,13 Kč 45 % 403,75 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 3 703,90 Kč 19 % 3 715,40 Kč 37 % 3 524,20 Kč 55 % 3 585,80 Kč 73 % 4 888,40 Kč 97 % 5 984,20 Kč 127 % -21 491,00 Kč 20 % 4 539,96 Kč 42 % 3 726,10 Kč 61 % 4 131,40 Kč 82 % 4 562,20 Kč 104 % -20 870,56 Kč -0 %
5166 Konzultační, .. 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 381 150,00 Kč 57 %
5169 Nákup ostatní.. 4 111 603,00 Kč 3 491 349,90 Kč 85 % 296 754,62 Kč 7 % 145 992,63 Kč 11 % 204 444,65 Kč 16 % 263 749,78 Kč 22 % 224 323,38 Kč 28 % 275 141,63 Kč 34 % 340 924,53 Kč 43 % 212 195,77 Kč 48 % 382 607,72 Kč 57 % 494 823,52 Kč 69 % 283 300,53 Kč 76 % 367 091,14 Kč 85 %
5171 Opravy a udrž.. 25 134 356,00 Kč 17 657 711,52 Kč 70 % 123 700,33 Kč 0 % 259 069,66 Kč 2 % 552 135,62 Kč 4 % 392 292,51 Kč 5 % 1 289 278,85 Kč 10 % 323 639,01 Kč 12 % 994 786,65 Kč 16 % 1 309 220,41 Kč 21 % 2 551 361,00 Kč 31 % 3 248 340,23 Kč 44 % 1 659 744,70 Kč 51 % 4 954 142,55 Kč 70 %
5192 Poskytnuté ne.. 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 % 6 482,00 Kč 4 % 6 482,00 Kč 8 % 6 482,00 Kč 12 % 6 482,00 Kč 16 % 6 482,00 Kč 20 % 6 482,00 Kč 24 % 6 482,00 Kč 28 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 36 % 6 482,00 Kč 41 % 6 482,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly .. 1 356 990,00 Kč 1 310 475,01 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 3 % 3 630,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 60 500,00 Kč 7 % 428 340,00 Kč 39 % 6 050,00 Kč 39 % 298 724,80 Kč 61 % 476 930,21 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 010,31 Kč 100 %
Celkem 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 % 1 911 177,47 Kč 3 % 4 598 953,17 Kč 8 % 3 687 084,64 Kč 6 % 2 542 945,99 Kč 4 % 2 613 316,95 Kč 4 % 2 430 679,55 Kč 4 % 2 524 088,32 Kč 4 % 2 416 213,63 Kč 4 % 4 925 113,62 Kč 8 % 5 764 945,47 Kč 10 % 3 930 050,62 Kč 7 % 9 401 397,88 Kč 16 %