Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 77 455 000,00 Kč Pokles 56 301 906,00 Kč 44 857 261,58 Kč 80 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 555,73 Kč 94 %
Veřejná správa 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 503 569,08 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
3612 Bytové hospodářství 59 815 000,00 Kč Pokles 37 081 272,00 Kč 32 191 162,32 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
5152 Teplo 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
37 Odbor bytový 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
5153 Plyn 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
5154 Elektrická energie 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
37 Odbor bytový 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
37 Odbor bytový 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly a stavby 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 16 910 000,00 Kč Navýšení 18 012 554,00 Kč 12 068 051,76 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
5151 Studená voda 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
37 Odbor bytový 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
5152 Teplo 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
37 Odbor bytový 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
5154 Elektrická energie 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
37 Odbor bytový 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
37 Odbor bytový 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
37 Odbor bytový 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
37 Odbor bytový 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
37 Odbor bytový 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč Navýšení 978 080,00 Kč 537 240,00 Kč 55 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 973,00 Kč 10 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 3 634 311,17 Kč
Práce provedené za 09/2017 na díle: Výměna potrubí vody a kanalizace na ul. Jičínská 275 NJ, PDP Kč 36.370,02. [ISRS] 7136 16.10.2017 278 836,79 Kč
Jičínská 275 - výměna potrubí vody a kanalizace, PDP Kč 126.084,55 [ISRS] 7130 14.11.2017 966 648,20 Kč
Jičínská 275 - práce za 11/2017 - Výměna potrubí vody a kanalizace, PDP Kč 183.818,90 [ISRS] 7152 15.12.2017 1 409 278,26 Kč
Jičínská 275 - výměna potrubí vody a kanalizace, PDP Kč 127.767,12 [ISRS] 7285 22.12.2017 979 547,92 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 1 631 559,05 Kč
Zborovská 11/7,Zborovská 11/62, Dlouhá 19, Trlicova 10/7, Nádražní 41+43, provedené instalatérské opravy a práce dle obj. 370/2017, PDP Kč 2.259,45. 7167 21.03.2017 17 322,45 Kč
Trlicova 10,č.b.26-výměna umyvadla a vanové baterie, Jičínská 2756,č.b.15-oprava zatékání kolem vany, Jičínská 275,č.b.34-volný byt-výměna vany, umyvadla, WC, PS, Revoluční 36, č.b.55-výměna kuch.linky, odsavače par a dřezové baterie, PDP Kč 6.682,20. 7247 30.03.2017 51 230,20 Kč
Revoluční 36/11,7, Žižkova 20/3, Dlouhá 19/43, Trlicova 10/7, Loučka 275/50,34 - instalatérské a topenářské opravy v bytech, PDP Kč 5.487,15 7269 24.05.2017 42 068,15 Kč
Bulharská 11-dům - závada ucpaného potrubí,Luční 4,byt č.34 - montáž odvzdušňovacího ventilu,Pod Lipami 19,byt č.60 - ucpaný odpad WC,U Jičínky 25,byt č.44 - výměna protékající sprchové vaničky, Luční 3,byt č.23 - oprava kondenzátoru ÚT,Bulharská 13,byt č 7291 25.05.2017 49 404,00 Kč
Žižkova 20/3, Jičínská 272, Dlouhá 19, Trlicova 10 - drobné opravy, PDP Kč 3.258,90 7079 08.06.2017 24 984,90 Kč
Luční 2 NJ, havárie prasklé stupačky kanalizace, oprava rezavého kanalizačního potrubí, PDP Kč 1.308.- 7314 23.06.2017 10 028,00 Kč
Revoluční 6 - výměna rohového ventilu, oprava odpadů od WC, Bulharská 13-dům - výměna zkorodované části plynového potrubí, Dolní Brána 22,byt č.2 - odstranění závady plynoinstalace, Purkyňova 40,byt č.2 - oprava odpadu na WC po zatečení, Revoluční 6,byt č 7010 03.07.2017 47 998,70 Kč
Revoluční 36 NJ, výměna kuchyňské linky, PDP Kč 7.453,95. 7253 31.07.2017 57 146,95 Kč
Byty NJ, úsek 4 - MPR, výměna vod. baterií, oprava odpadů, rozmrazení potrubí.., PDP Kč 3.367,65. 7066 07.08.2017 25 818,65 Kč
Byty + nebytové prostory NJ, práce-opravy provedené dle obj. 1147/2017, PDP Kč 6.738,60. 7159 15.08.2017 51 662,60 Kč
Pod Lipami 19, byt č.54, oprava poničeného bytu: výměna WC, umyvadla, dřezu, dřezové, umyvadlové baterie, kuchyňské linky, PDP Kč 4.739,55. 7251 23.08.2017 36 336,55 Kč
Žižkova 12, č.b.4, NJ - rozšíření plynoinstalace v bytě, dodání a montáž 2 ks plynových topidel., PDP Kč 8.035,05. 7253 23.08.2017 61 602,05 Kč
Křížkovského 4/8 - výměna el. ohřívače vody 120 l, PDP Kč 1.899,60 7314 31.08.2017 14 563,60 Kč
Havlíčkova 8 NJ, vodoinstalace a etážové vytápění, PDP Kč 37.644,15. [ISRS] 7036 06.09.2017 288 605,15 Kč
Masarykovo nám. 25 NJ, dodání a montáž varné desky a el. trouby, PDP Kč 3.045,75. 7161 18.09.2017 23 350,75 Kč
Křižíkova 2 NJ, práce provedené na akci: Etážové vytápění, PDP Kč 23.818,50.- [ISRS] 7017 02.10.2017 182 608,50 Kč
Havlíčkova 11 - etážové vytápění, PDP Kč 25.089,45. [ISRS] 7198 23.10.2017 192 352,45 Kč
U Jičínky 25, byt č.9 - oprava a montáž vodov. stoupaček a odpadů ze sklepa do II.N.P., PDP Kč 1.867,20 7176 20.11.2017 14 315,20 Kč
Masarykovo nám. 25. a 22., Resslova 1, byt č. 3 - opravy WC, plyn. sporáku + materiál, PDP Kč 3.150,- 7258 27.11.2017 24 150,00 Kč
Pod Lipami 19,byty č.55,58,17, U Jičínky 25,byty č.85,93,94 Revoluční 6,byty č.17,10 - vodoinstalatérské práce a opravy, Pod Lipami-dům - oprava zatékání v domě, Purkyňova 40 - čištění ucpané kanalizační šachty, PDP Kč 5.644,95 7261 27.11.2017 43 277,95 Kč
Jičínská 275/3, 272/39 - výměna desky, dřezu, sporáku, PDP Kč 2.541,15 7306 30.11.2017 19 482,15 Kč
Zborovská 11, byt č.40 - oprava rozvodu vody, Trlicova 10, byt č.14 - vým. ventilu u radiátoru, Zborovská 11, byt č.62 - vým. kuch linky, umyvadla, PDP Kč 6.336,75 7032 05.12.2017 48 581,75 Kč
Bulharská 9 - oprava a výměna potrubí SV, vým. odpad. stoupačky, Pod Lipami 19 - odvzdušnění radiátorů,PDP Kč 3.815,55 7073 07.12.2017 29 252,55 Kč
Resslova 1, byt č.4 - zatékání vody na WC, odstranění havárie, Křižíkova 2 - výměna kuch. linky, OP, sporáku, PDP Kč 5.609,85 7181 18.12.2017 43 008,85 Kč
Masarykovo nám. 26 - oprava tekoucí odbočky, Revoluční 6 - oprava odpadů, Lidická 1 - výměna vany, úprava odpadů, 5.května 16 - oprava kotle, PDP Kč 3.314,55 7213 19.12.2017 25 411,55 Kč
Opravy odpadů, WC, radiátorů, v bytech, - Trlicova 10, Jičínská 275, 272,212, Dlouhá 19, Revoluční 36, Zborovská 11, PDP Kč 6.748,05 7216 19.12.2017 51 735,05 Kč
Jičínská 272, byt č.39 - výměna kuch. linky, vany digestoře, umyvadla, WC, 3ks vod. baterií, obklady v kuchyni, PDP Kč 6.945,- 7217 19.12.2017 53 245,00 Kč
Purkyňova 40 - zabezpečení bytů 2 a 5 proti mrazu, topení, Pod Lipami 19,byt č.45 -oprava sifonu vaničky, Bulharská 17,byt č.8 - odvzdušnění radiátorů, U Jičínky 25,byt č.84 - odvzdušnění potrubí TUV, Bulharská 15,byt č.12 - oprava odpadu v BJ, PDP Kč 958 7255 21.12.2017 7 349,65 Kč
Hřbitovní 44, Na Lani 212, 275, Jičínská 272, Dlouhá 19, Trlicova 10 - opravy voda, topení, PDP Kč 5.545,95 7267 21.12.2017 42 518,95 Kč
Zborovská 11, Na Lani 212,275, Trlicova 10, U Jezu 287, Dlouhá 19, Revoluční 36, Žižkova 20 - opravy vodo-ÚT-plyn, PDP Kč 6.801,75 7269 21.12.2017 52 146,75 Kč
Ing. Marek OlšákARES 544 690,60 Kč
Dobrovského 2 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 479,25 7147 23.01.2017 3 674,25 Kč
28.října NJ, oprava osvětlení, PDP Kč 276.- 7180 26.01.2017 2 116,00 Kč
28.října NJ, oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 153.- 7177 26.01.2017 1 173,00 Kč
Hřbitovní 44, Trlicova 10 NJ, oprava osvětlení v domě, PDP Kč 525.- 7185 26.01.2017 4 025,00 Kč
Revoluční 36, oprava digestoře, Jičínská 275, oprava osv., PDP Kč 615.- 7187 26.01.2017 4 715,00 Kč
Suvorovova 122/5, Jičínská 275/34, odstranění porevizních závad, PDP Kč 2.037,30. 7197 26.01.2017 15 619,30 Kč
Suvorovova 122/12, Revoluční 36/7, Trlicova 10 - oprava osvětlení sklepa, PDP Kč 723. 7089 14.02.2017 5 543,00 Kč
Trlicova 10, Zborovská 11, Jičínská 275, oprava el. instalace, PDP Kč 729.- 7063 09.03.2017 5 589,00 Kč
Bulharská 17-dům - odstranění závad z revize+oprava osvětlení spol.prostor, Luční 3 - oprava osvětlení společných prostor, Bulharská 15,byt č.1 a Bulharská 17,byt č.1 - oprava zastaralé elektroinstalace ve volných bytech, PDP Kč 6.367,65. 7078 09.03.2017 48 818,65 Kč
Resslova 1 NJ, oprava elektroinstalace, PDP Kč 1.501,65. 7106 14.03.2017 11 512,65 Kč
Suvorovova NJ 120, 122, oprava el. instalace, PDP Kč 378,75 7145 20.03.2017 2 903,75 Kč
Trlicova 10, NJ, oprava osvětlení, PDP Kč 732,75. 7149 20.03.2017 5 617,75 Kč
Dlouhá 19/27, Zborovská 11/55, odstranění porevizních závad, Jičínská 275/46 oprava vzduchotechniky, PDP Kč 4.437,45. 7169 21.03.2017 34 020,45 Kč
Bulharská 17 - oprava el.istalace společných prostor v suterénu, Bulharská 15,17 -porevizní opravy (ochranné pospojení plynového potrubí), PDP Kč 2.845,95. 7218 28.03.2017 21 818,95 Kč
Dlouhá 19, Zhotovení prodlužovacího vývodu el. instalace, PDP Kč 148,50. 7240 30.03.2017 1 138,50 Kč
Havlíčkova 11 NJ, kontrola odběru ele. energie a oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 193,50. 7135 20.04.2017 1 483,50 Kč
U Jezu 287, oprava elektroinstalace v domě, PDP Kč 236,25. 7023 04.05.2017 1 811,25 Kč
Trlicova 10 - oprava elinstalace ve sklepě a na chodbě, PDP Kč 252,- 7322 31.05.2017 1 932,00 Kč
Oprava elinstalace - Luční 3/31, Suvorovova 120/19, Hřbitovní 44 - chodba , PDP Kč 945,- 7131 14.06.2017 7 245,00 Kč
Masarykovo nám. 27 NJ, oprava osvětlení na chodbě domu, PDP Kč 308,25. 7382 27.06.2017 2 363,25 Kč
Masarykovo nám. 25, Tyršova 8, odstranění porevizních závad, PDP Kč 1.458,75. 7390 27.06.2017 11 183,75 Kč
Trlicova 10, Jičínská 275, Revoluční 36, Luční 3 -byty NJ, výměna digestoře, oprava el. instalace, oprava osvětlení.. PDP Kč 2.706. 7393 27.06.2017 20 746,00 Kč
Zborovská 11/17, Suvorovova 120/11 - odstranění závad z RZE, Loučka 272, Trlicova 10, Revoluční 36/54, Hřbitovní 44 - opravy osvětlení a zvonků, PDP Kč 1.189,50. 7132 18.07.2017 9 119,50 Kč
Masarykovo nám 27, Resslova 1 - opravy el, PDP Kč 841,50 7214 25.07.2017 6 451,50 Kč
Zborovská 11, č.b.17,č.b.33 a č.b.62 po exekuci NJ, odstranění porevizních závad, Dlouhá 19 NJ, oprava osvětlení schodiště, PDP Kč 3.039,90. 7028 02.08.2017 23 305,90 Kč
Luční 2-oprava zvonků v bytech 2,3,17, Luční 4 -dům - oprava osvětlení společných prostor, PDP Kč 1.441,50. 7061 07.08.2017 11 051,50 Kč
Byty NJ, odstranění porevizních závad ve volných bytech - Revoluční 36, Na Lani 212, Dlouhá 19, Jičínská 272, PDP Kč 3.467,25. 7230 22.08.2017 26 582,25 Kč
U Jezu 287, Suvorovova 120 - oprava osvětlení, Jičínská 272, výměna ventilátoru, PDP Kč 920,25. 7261 24.08.2017 7 055,25 Kč
U Jezu 287, Zborovská 11 NJ, odstranění po revizních závad z revize elektro, PDP Kč 1.122,75. 7205 22.09.2017 8 607,75 Kč
Suvorovova 122, č.b.10 NJ, odstranění porevizních závad, oprava osvětlení, PDP Kč 406,80. 7218 25.09.2017 3 118,80 Kč
Suvorovova 120, 122, Jičínská 272 NJ, odstranění porevizních závad, oprava el. instalace, PDP Kč 1.634,25. 7092 11.10.2017 12 529,25 Kč
Křižíkova 2 NJ, porevizní opravy, PDP Kč 828.- 7144 17.10.2017 6 348,00 Kč
Suvorovova 120,Nádražní 43, Jičínská 272, Revoluční 36,byty NJ, opravy el. instalace, oprava osvětlení.., PDP Kč 1.117,50. 7145 17.10.2017 8 567,50 Kč
Masarykovo nám. 22/3 NJ, odstranění porevizních závad, PDP Kč 657.- 7188 23.10.2017 5 037,00 Kč
Zborovská 11, Revoluční 36 - opravy osvětlení, PDP Kč 368,25 7214 24.10.2017 2 823,25 Kč
Jungmannova 2, byt 2 - odstranění porevizních závad, PDP Kč 455,25. 7216 24.10.2017 3 490,25 Kč
Bulharská 7 - oprava zvonkové instalace, PDP Kč 5.555,25 7252 27.10.2017 42 590,25 Kč
Masarykovo nám 17 - výměna svítidla na chodbě, PDP Kč 245,70 7077 10.11.2017 1 883,70 Kč
Zborovská 11/24, Trlicova 10 - opravy el, PDP Kč 579,15 7083 10.11.2017 4 440,15 Kč
Zborovská 11, byt č.48, Suvorovova 120, byt č.6 - odstranění porevizních závad, PDP Kč 1.099,95 7173 20.11.2017 8 432,95 Kč
Masarykovo nám. 16 - oprava hromosvodu, PDP Kč 3.425,25 7259 27.11.2017 26 260,25 Kč
Bulharská 7 - oprava zvonků u bytu 13,14,15, PDP Kč 497,25 7282 30.11.2017 3 812,25 Kč
DPS Pod Lipami 19, byt č.50 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 660,75 7283 30.11.2017 5 065,75 Kč
Suvorovova 120 a 122, Na Lani 212 - opravy el, PDP Kč 1.144,05 7288 30.11.2017 8 771,05 Kč
Havlíčkova 2 - dodání a montáž dom. telefonů k bytům, PDP Kč 3.630,- 7291 30.11.2017 27 830,00 Kč
Dlouhá 19, Jičínská 275/59 - oprava elinstalace, PDP Kč 1.198,05 7026 05.12.2017 9 185,05 Kč
Masarykovo nám. 2, byt č.5 - odstranění porevizních závad, PDP Kč 470,85 7170 18.12.2017 3 609,85 Kč
Suvorovova 12, Jičínská 275, Dlouhá 19 - odstranění poreviz. závad, oprava el. instalace, PDP Kč 2.111,55 7174 18.12.2017 16 188,55 Kč
Dobrovského 7 - oprava el na chodbě domu, PDP Kč 589,20 7252 21.12.2017 4 517,20 Kč
Jičínská 275 - byt č.43 - výměna el. sporáku, Zborovská 11, Revoluční 36, U Jezu 287, Jičínská 275 - opravy osv. v domech, PDP Kč 4.098,90 7328 29.12.2017 31 424,90 Kč
Lidická 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 201,- 7313 29.12.2017 1 541,00 Kč
MPD Sanace s.r.o.ARES 417 697,25 Kč
Jičínská 275 - stavební práce, PDP Kč 27.110,25 [ISRS] 7217 22.05.2017 207 845,25 Kč
U Jičínky 25, byt č. 9 - opravné práce po požáru v bytě, PDP Kč 27.372,- [ISRS] 7151 15.12.2017 209 852,00 Kč
Milan BlažekARES 385 250,00 Kč
Dobrovského 5 - výměna dřevěných oken - neuznatelný náklad, PDP Kč 1.776,45 Kč. [ISRS] 7263 24.05.2017 13 619,45 Kč
Dobrovského 5 - výměna oken - uznatelné náklady, PDP Kč 48.473,55 Kč. [ISRS] 7294 25.05.2017 160 000,00 Kč
Dobrovského 5 - výměna oken - uznatelné náklady, PDP Kč 48.473,55 Kč. [ISRS] 7294 25.05.2017 211 630,55 Kč
Petr RosaARES 380 905,08 Kč
Zborovská 11/byt č. 55, malířské a natěračské práce, PDP Kč 1.677,30. 7202 27.02.2017 12 859,30 Kč
Trlicova 10 NJ, malířské a natěračské práce, PDP Kč 1.257,15. 7119 15.03.2017 9 638,15 Kč
Trlicova 10, volný byt č. 14, NJ, malířské a natěračské práce, PDP Kč 4.101.- 7168 21.03.2017 31 441,00 Kč
Zborovská 11 NJ, malířské a natěračské práce č.b. 29 a 45, PDP Kč 1.806,75 7216 28.03.2017 13 851,75 Kč
Resslova 1 NJ, malířské práce, PDP Kč 2.210,70. 7173 24.04.2017 16 948,70 Kč
Tyršova 8 NJ, malířské práce, PDP Kč 1.123,80. 7024 04.05.2017 8 615,80 Kč
Jičínská 272 č.bytu 39 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 2.223,- 7136 14.06.2017 17 043,00 Kč
Masarykovo nám. 26 NJ, malba schodiště po zatečení, PDP Kč 5.183,43. 7394 27.06.2017 29 866,43 Kč
Zborovská 11/33 - odstranění tapet a nátěr jádra, PDP Kč 73,50 7204 25.07.2017 563,50 Kč
Zborovská 11/62 - malby a nátěry, PDP Kč 3.028,35 7220 25.07.2017 23 217,35 Kč
Masarykovo nám. 22 NJ, malířské a natěračské práce, PDP Kč 1.768,65.- 7253 27.09.2017 13 559,65 Kč
Masarykovo nám. 16 - malba společných prostor, PDP Kč 6.696,15 7269 30.10.2017 51 337,15 Kč
Havlíčkova 11, Křižíkova 2 - malba spol. prostor, PDP Kč 4.646,70 7143 15.11.2017 35 624,70 Kč
Masarykovo nám. 27 - malířské a natěr. práce, PDP Kč 2.900,70 7072 07.12.2017 22 238,70 Kč
Zborovská 11, byt 38 - výmalba, nástřik radiátorů, PDP Kč 1.133,25 7122 14.12.2017 8 688,25 Kč
Zborovská 11, byt č.48 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 3.058,35 7123 14.12.2017 23 447,35 Kč
Masarykovo nám. 28 - malba spol. prostor, PDP Kč 4.648,20 7180 18.12.2017 35 636,20 Kč
Dobrovského 7 - malířské a natěračské práce, PDP Kč 3.434,10 7262 21.12.2017 26 328,10 Kč
Robert ZajacARES 333 960,00 Kč
Masarykovo nám., 2 NJ, provedení výměny kotle, PDP Kč 6.945. 7159 21.02.2017 53 245,00 Kč
28. října NJ, výměna kotle, PDP Kč 7.260.- 7161 21.02.2017 55 660,00 Kč
Masarykovo nám. 2, byt č.5 - výměna plynového kondenzačního kotle s ohřevem TUV, PDP Kč 7.260,- 7292 25.05.2017 55 660,00 Kč
Masarykovo nám. 8/2 - Výměna plynového kotle. PDP Kč 7.260,- 7225 24.10.2017 55 660,00 Kč
Křižíkova 2, byt č.4 - výměna plyn. kotle, PDP Kč 7.260,- 7263 27.11.2017 55 660,00 Kč
Jungmannova 2, byt č.2 - výměna plyn. kotle, PDP Kč 7.260,- 7262 27.11.2017 55 660,00 Kč
Jungmannova 2, byt č.2 - vým. termostatu, Masarykovo nám. 8, byt č. 2 - oprava radiátoru, PDP Kč 315,- 7121 14.12.2017 2 415,00 Kč
BOCHETA, stavební společnost, s.r.o.ARES 309 824,95 Kč
Zborovská 11/61, NJ, výměna vchodových dveří do bytu, PDP Kč 779,25. 7191 26.01.2017 5 974,25 Kč
Bulharská 17/1 - opravy v bytě,výměna vanové+dřezové baterie,výměna sporáku, PDP Kč 3.973,50 7196 26.04.2017 30 463,50 Kč
Bulharská 15/1 - opravy v bytě,výměna WC a sporáku, PDP Kč 4.784,10 7197 26.04.2017 36 678,10 Kč
Suvorovova 120 - opravy v bytech, PDP Kč 6.220,65 7308 29.05.2017 47 691,65 Kč
Suvorovova 120, byt 1 a 7 - opravy havarijního stavu, PDP Kč 7.098,75 7328 31.05.2017 54 423,75 Kč
Suvorovova 120 - opravy v bytech, PDP Kč 313.50 7071 08.06.2017 2 403,50 Kč
Suvorovova 120, byt.č.20, Opravy, PDP Kč 3.420,- 7106 12.06.2017 26 220,00 Kč
Suvorovova 120 a 122 NJ, oprava bytů, PDP Kč 7.123,80. 7161 15.08.2017 54 615,80 Kč
Luční 2, byt č.8 NJ - oprava bytu po zatečení, PDP Kč 2.471,70. 7041 07.09.2017 18 949,70 Kč
Zborovská 11 NJ, oprava venkovního schodiště, PDP Kč 4.226,70. 7042 07.09.2017 32 404,70 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 272 084,25 Kč
Revoluční 6,byty č.63,8,11,404 - montáž 4ks E-ITN na nové deskové radiátory, PDP Kč 124,50 7211 30.01.2017 954,50 Kč
Žižkova 12, č.b.5, NJ, výměna zaseklého vodoměru, PDP Kč 89,10. 7102 14.03.2017 683,10 Kč
Trlicova 10, č.b.10 NJ, výměna zaseklých vodoměrů, PDP Kč 153,45. 7103 14.03.2017 1 176,45 Kč
U Jičínky 25,byt č.2 - montáž indikátoru tepla na nový radiátor, PDP Kč 46,05. 7291 23.06.2017 353,05 Kč
Pod Lipami 19,byt č.88, U Jičínky 25,byt č.98, Revoluční 6,byt č.205, U Jičínky 25-ordinace lékaře, sklad Slezské diakonie - výměny zaseklých vodoměrů, PDP Kč 393,75 7127 14.11.2017 3 018,75 Kč
Luční 2,byt č.21 - výměna indikátoru tepla, PDP Kč 213,- 7019 05.12.2017 244,95 Kč
U Jičínky, byt č.9 - montáž vodoměru, PDP Kč 154,95 7193 19.12.2017 1 187,95 Kč
Nádražní 43 - montáž E-ITN.30 s rádiovým přenosem dat - 18ks, PDP Kč 823,50 [ISRS] 7254 21.12.2017 6 313,50 Kč
Loučka 212 - montáž 86ks E-ITN.30 s rádiovým přenosem dat dle Sml. o dílo ze dne 15.5.2017, PDP Kč 3.934,50 [ISRS] 7263 21.12.2017 30 164,50 Kč
Trlicova 10 - montáž 113ks E-ITN.30 s rádiovým odečtem, sml. o dílo ze dne 15.5.2017, PDP Kč 5.169,75 [ISRS] 7266 21.12.2017 39 634,75 Kč
Loučka 272 - 135Ks E-ITN.30 s rádiovým přenosem dat dle sml. o dílo ze dne 15.5.2017, PDP 6.176,25 [ISRS] 7268 21.12.2017 47 351,25 Kč
Revoluční 36 - montáž 146ks E-ITN.30 s rádiovým přenosem dat dle sml. o dílo ze dne 15.5.2017, PDP Kč 6.679,50 [ISRS] 7330 29.12.2017 51 209,50 Kč
Dlouhá 19 - montáž 256ks E-ITN.30 s rádiovým přenosem dat dle sml. o dílo ze dne 15.5.2017, PDP Kč 11.712,- [ISRS] 7331 29.12.2017 89 792,00 Kč
Bohumil SmutekARES 263 042,00 Kč
Úsek 1 - byty - opravy instalatérské + zámečnické. 7190 26.01.2017 4 946,00 Kč
Byty NJ -Msgr. Šrámka 11, Masarykovo nám 2/3, Sokolovská 9, opravy, výměny.. 7194 26.01.2017 300,00 Kč
Luční 2,3,4-domy - opravy zámků a brana vchodových dveří, U Jičínky 25-dům - seřízení vchodových dveří, kontrola bytu č.4, Revoluční 6,byt č.207 - výměna umyvadlové baterie, Bulharská 7,9,11,13 - opravy a seřízení brana dveří, Bulharská 17,byt č.14 - výmě 7196 26.01.2017 10 323,00 Kč
Byty NJ, úsek 1 - opravy zámečnické a instalatérské - Dlouhá 19, Zborovská 11, Suvorovova 122 7121 15.03.2017 11 806,00 Kč
Byty NJ, úsek 1 - opravy instalatérské + zámečnické + zasklívání - Loučka 272, 275, Zborovského 11, Revoluční 36 7117 15.03.2017 4 704,00 Kč
Byty, nebyty NJ, drobné opravy - Resslova 1, Dobrovského 1, Sokolovská 9, Msgr.Šrámka poliklinika 7120 15.03.2017 2 697,00 Kč
Jičínská 275,č.b.8 - Oprava dveří po požáru. 7199 28.03.2017 679,00 Kč
1)Trlicova 10,č.b.14-exekuce, 2)Trlicova 10-dům-oprava BRANA a zhotovení klíčů, 3) Jičínská 275-dům-zasklení dveří chodby ve 4.patře,zavaření pantu, 4) Zborovská 11, č.b.45-výměna vanové baterie a oprava odpadů 7210 28.03.2017 7 030,00 Kč
Suvorovova 120 NJ, dodání a instalace nových dveří. 7241 30.03.2017 2 277,00 Kč
Purkyňova 40- dům - oprava dveří na půdu a zámku, Luční 2,3,4, - opravy brana,schránek,výměna zámku, Bulharská 7,byt č.8 - oprava dveří,výměna zámku, Pod Lipami 19,byt č.4 - výměna dřezové baterie. 7062 10.04.2017 3 186,00 Kč
Suvorovova 120/20 holobyty NJ, vylomení fab. otevření bytu, exekuce. 7166 24.04.2017 2 890,00 Kč
Trlicova 10, Zborovská 11, Loučka 275, Revoluční 36/7 - drobné opravy 7058 10.05.2017 6 308,00 Kč
Bulharská 17-dům - oprava dveří,dodání fab+klíče, Pod Lipami 19,byt č.37 - oprava vstupních a balkónových dveří, U Jičínky 25,byt č.95 - výměna wc kombi, U Jičínky 25-dům - oprava a seřízení brana vchodových dveří, Pod Lipami 19,byt č.59 - výměna dřezové 7059 10.05.2017 9 422,00 Kč
Revoluční 6, Masarykovo nám. 17, 5.května 16, Tyršova 8, Žerotínova 9, Msgr.Šrámka-poliklinika, K Šatlavě 1, Masarykovo nám 16 - drobné opravy 7060 10.05.2017 3 418,00 Kč
Suvorovova 122, Zborovská 11, Loučka 275, Revoluční 36 - drobné opravy 7326 31.05.2017 13 306,00 Kč
Byty NJ, opravy dveří, oprava schránky - Bulharská 2,3,4,7,11,15, Luční 3, Pod Lipami 19, 7300 23.06.2017 5 264,00 Kč
Úsek 4 - zámečnické a instalatérské opravy v bytech a nebytových prostorách: Mas.n. 25, Sokolovská 9, Msgr. Šrámka 11, 5.května 2. 7301 23.06.2017 939,00 Kč
Zámečnické a instalatérské opravy v bytových domech: Zborovská 11, Křížkovského 4, Nádražní 43,Loučka 272, 212, Suvorovova 122, Dlouhá 19. 7322 23.06.2017 15 193,00 Kč
Purkyňova 40-dům - oprava kování vstupních dveří, U Jičínky 25,byt č.88 - výměna dřezové desky, dřezu, dřezové baterie, Revoluční 6,byt č.423 - výměna FAB(nová), Pod Lipami 19-dům - oprava vstupních dveří. 7188 24.07.2017 6 474,00 Kč
Mas.n.4, Sokolovská 9 -instalatérské opravy a výměny, Lidická 1, Dobrovského 1 - zámečnické opravy vchodových dveří. 7191 24.07.2017 6 547,00 Kč
Byty NJ, opravy dveří, vodoinstalace, výměna baterie.. 7063 07.08.2017 8 509,00 Kč
Revoluční 6, byt č.424 - výměna vanové baterie, Luční 4, byt č.32 - výměna vanové baterie s prodlouženým ramenem, Bulharská 15, byt č.1-volný byt - oprava odpadu u WC, Revoluční 6, byt č.423-volný byt - oprava bytových dveří. 7149 15.08.2017 4 167,00 Kč
Revoluční 36, Suvorovova 120, Zborovská 11, Jičínská 275,272 domy, byty NJ, opravy dveří, výměny vanové baterie.. 7156 15.08.2017 22 556,00 Kč
Zborovská 11 č.b.62,31 a 40, Jičínská 272, opravy dveří, výměna vadné vanové baterie, výměna zámku.. 7093 11.10.2017 12 966,00 Kč
Byty NJ - Masarykovo nám. 25,2,22, Dobrovského 4, 5.května 16, 28.října, gen.Hľaďo 22, opravy dveří, výměny vanové baterie, montáž zábradlí.. 7094 11.10.2017 13 911,00 Kč
Luční 4-dům - montáž stavěče dveří, Hoblíkova 32,byt č.6 - oprava schránky,zámku, Bulharská 9,byt č.2 - výměna dveří koupelny,oprava zárubní, Luční 3,byt č.24-výměna ventilu BS, Bulharská 11,byt č.16 - oprava vanového odpadu, Revoluční 6,byt č.201 - oprav 7191 23.10.2017 6 952,00 Kč
Revoluční 36, Zborovská 11 atd.-byty NJ - opravy,výměny van. baterie, opravy... 7222 24.10.2017 9 844,00 Kč
Loučka 272, 275, Dlouhá 19, Zborovského 11, Suvorovova 120, Nádražní 30 - drobné opravy 7088 10.11.2017 10 465,00 Kč
28.října 10, Dobrovského 2/5, Jungmannova 2/2, Resslova 1, Havlíčkova 2, Masarykovo nám. 17,4,8/3, Sokolovská 9, 5.května 16/1, Lidická 1 - drobné opravy 7092 10.11.2017 11 431,00 Kč
Suvorovova 122 - výměna rozbitých dveří mezivstupu vč. kování 7165 20.11.2017 2 211,00 Kč
Pod Lipami 19,byt č.45- výměna WC sedátka, Revoluční 6- montáž 2ks brana, Luční 2- oprava vchodových dveří, Luční 3,4- výměna brana vchodových dveří, Pod Lipami 19- seřízení brana a oprava zámku 7172 20.11.2017 6 942,00 Kč
Nádražní 43 - oprava dveří, Revoluční 36 - opr. vstupních dveří, U Jezu 287/7 - výměna el. ohřívače, Suvorovova 120 - oprava splachovačů, dveří vod. baterií 7028 05.12.2017 8 788,00 Kč
Revoluční 6, byt č.429 - výměna protipož. dveří 7065 07.12.2017 5 690,00 Kč
Pod Lipami 19 - oprava vstupních dveří, Luční 2/24 - otevření bytu (exekuce) - zámek, Luční 2/13 - opravy vodov. baterií, Bulharská 17 - opr. vodoinstalace 7202 19.12.2017 4 126,00 Kč
Masarykovo nám. 15,22, Gen. Hľaďo, Sokolovská 9, Lidická 1, Dobrovského 1 - opravy vodoinstalace, oken, dveří, zámků, výměna vodov. baterií 7231 20.12.2017 5 647,00 Kč
Loučka 275, Suvorovova 122, U Jezu 287, Revoluční 36 - oprava dveří, el. ohřívačů a běžná údržba v domech 7321 29.12.2017 11 128,00 Kč
Libor KretekARES 215 462,85 Kč
Masarykovo nám. 2 - nátěr oken v bytech, PDP Kč 28.103,85 [ISRS] 7074 07.12.2017 215 462,85 Kč
STAVBAŘ - výrobní družstvoARES 171 358,51 Kč
Revoluční 6 - stavební úpravy místnosti 214 na bezbariérovou sprchu, PDP Kč 22.351,11 [ISRS] 7333 29.12.2017 171 358,51 Kč
ASTIP Servis s.r.o.ARES 169 597,40 Kč
Pod Lipami 19 - repas systému ASTIP PS 22000, sml. o dílo V2017-477/OB, PDP Kč 22.121,40 [ISRS] 7270 21.12.2017 169 597,40 Kč
POSPĚCH-KLEMPÍŘ.NJARES 125 700,00 Kč
Pod Lipami 19-dům - výměna 8 ks větracích hlavic na elektřinu za samovětrací hlavice Lomanco. 7220 28.03.2017 41 600,00 Kč
Trlicova 10, Hřbitovní 44 - oprava střešního svodu 7064 10.04.2017 3 650,00 Kč
28.Říjina NJ, oprava světlíku. 7165 24.04.2017 2 000,00 Kč
Revoluční 6 - vyčištění svodů a zemních vpustí 7280 25.05.2017 1 350,00 Kč
Revoluční 36, Zborovská 11 - oprava střechy - zatékání do bytů. 7284 25.05.2017 2 850,00 Kč
Žižkova 20 - výměna střešního svodu z ulice v zemní části 7323 31.05.2017 2 300,00 Kč
Luční 3, byt č.31 - oprava prasklého střešního svodu v bytě. 7152 18.09.2017 1 000,00 Kč
28.Října 8 NJ, přetmelení světlíku a opravy střechy. 7153 18.09.2017 1 650,00 Kč
Trlicova 59, Suvorovova 120, Hluboká 188, Nádražní 43, opravy střech. 7088 11.10.2017 6 670,00 Kč
Jičínská 272, oprava střechy. 7184 23.10.2017 1 200,00 Kč
Revoluční 6, Luční 3 - oprava střešních žlabů. 7186 23.10.2017 2 680,00 Kč
U Jičínky 25, dodání a montáž samovětracích hlavic 9 ks. 7197 23.10.2017 46 800,00 Kč
Zborovská 11, Jičínská 272 - oplechování atiky 7193 21.11.2017 3 300,00 Kč
U Jezu 287,Žižkova 12, Suvorovova 120, 122, Nádražní - kůlny čištění, odtah spalin plyn. ohřívače, vyčištění zemní vpusti a střeš. žlabu 7027 05.12.2017 8 650,00 Kč
WD OKNA s.r.o.ARES 116 674,80 Kč
Purkyňova 40 NJ - výměna oken v bytech č. 2,4,5, PDP Kč 15.218,45.- [ISRS] 7255 27.09.2017 116 674,80 Kč
KEMA MORAVA - sanační centrum s.r.o.ARES 104 420,00 Kč
Gen.Hlaďo 22 NJ, oprava - sanace vlhkých omítek společné prostory domu. PDP Kč 5.130,- 7025 05.04.2017 39 330,00 Kč
5.Května 16 NJ, oprava fasády domu - sanace vlhkého zdiva, PDP Kč 3.390.- 7162 18.09.2017 25 990,00 Kč
Resslova 2 NJ, oprava fasády - bosáží a štukatůr, PDP Kč 5.100.- 7164 18.09.2017 39 100,00 Kč
BOCHETA Real, s.r.o.ARES 99 918,90 Kč
Zborovská 11, byt 62 - stavební opravy (parapet, podlaha), PDP Kč 2.076,90. 7223 24.10.2017 15 922,90 Kč
Luční 3, byt č.22 -oprava bytu, PDP Kč 4.228,20. 7268 30.10.2017 32 416,20 Kč
Luční 4,byt č.10 - havarijní oprava stěny v bytě, PDP Kč 3.973,80 7217 23.11.2017 30 465,80 Kč
Zborovská 11/48 - stavební úpravy - parapet, podlaha, PDP Kč 2.754,- 7289 30.11.2017 21 114,00 Kč
Petr UrbanARES 96 430,00 Kč
Luční 4,byt č.21 - oprava obkladu v kuchyni, Bulharská 7,byt č.8 - doplnění podlahových lišt,výmalba stropu WC. 7120 19.04.2017 5 410,00 Kč
Luční 3,byt č.18-volný byt - oprava podlahy a obkladů v kuchyni malování bytu. 7125 19.04.2017 37 340,00 Kč
Dobrovského 2 - omítnutí oklepané omítky 7263 30.10.2017 3 325,00 Kč
K Šatlavě 1 - odstranění plísní a výmalba 7264 30.10.2017 4 025,00 Kč
K Šatlavě 1 - oklepání omítek, provedení nových 7061 08.11.2017 46 330,00 Kč
Pavel MyškaARES 95 192,40 Kč
Křižíkova 2 - oprava vchodových dveří, PDP Kč 432,- 7094 12.06.2017 3 312,00 Kč
U Jičínky 25-dům - zhotovení a montáž železné mříže na dveře Slezské diakonie, PDP Kč 1.395,- 7102 12.06.2017 10 695,00 Kč
Revoluční 6, byt č.423 NJ, opravné práce po sanaci zakouřeného bytu, PDP Kč 4.997,10. 7433 30.06.2017 38 311,10 Kč
Pod lipami 19- společenská místnost - oprava spadlého stropu, výmalba, PDP Kč 4.427,70. 7163 18.09.2017 33 945,70 Kč
28.října 11 - oprava zábradlí na balkoně, PDP Kč 427,50 7243 27.11.2017 3 277,50 Kč
28. října 8, byt č.1 - oklepání a oprava omítek, PDP Kč 737,10 7279 22.12.2017 5 651,10 Kč
Evžen MinářARES 90 310,00 Kč
Masarykovo nám. 22 NJ, zjištění závady, výměna automatiky. 7189 26.01.2017 4 640,00 Kč
Luční 4, byt č.29 NJ - výměna plynového sporáku po životnosti. 7211 28.03.2017 7 320,00 Kč
Purkyňova 40, byt č.2 -výměna nefunkčního plynového topidla po životnosti 7140 20.04.2017 12 570,00 Kč
Suvorovova 120 NJ, dodání a montáž spalin od plynového topidla BETA 7162 24.04.2017 1 200,00 Kč
Jungmanová 4 NJ, byt č.5 - výměna plynového kotle, vč. odtahu spalin a armatur. 7177 24.04.2017 49 800,00 Kč
Hoblíková 32,byt č.6 - výměna plynového topidla na základě vyřazovacího protokolu s likvidací starého. 7224 24.10.2017 14 780,00 Kč
Zdeněk RajmanARES 72 914,60 Kč
Bulharská 7 - oprava osvětlení spol.prostor, Bulharská 9 - výměna schodišťového automatu, Bulharská 11 - oprava zásuvek ve společných prostorách ve sklepě, Luční 4,byt č.6 - oprava vypálených rozvodů jádra, Bulharská 13 - výměna osvětlení spol.prostor ve 7132 16.03.2017 7 708,45 Kč
Revoluční 6, byt č.10 -odstranění porevizních závad,výměna elektrického sporáku, Luční 3 - oprava osvětlení chodeb, Luční 2 - oprava el.zámku ve vchodových dveřích, PDP Kč 1.696,50. 7135 14.06.2017 13 006,50 Kč
Revoluční 6,byt č.201,Luční 3,byt č.16 a 24 - porevizní opravy ve volných bytech, Luční 4,byt č.4 - oprava elektroinstalace, U Jičínky 25,byt č.22 - výměna jističe, PDP Kč 1.367,70. 7157 18.09.2017 10 485,70 Kč
Luční 3,4 - oprava osvětlení spol.prostor, Bulharská 9,byt č.6 - oprava domácího telefonu, Pod Lipami 19, - oprava osvětlení spol. prostor,Luční 4,byt č.26 - oprava elektroinstalace v BJ, PDP Kč 735,45 7064 07.12.2017 5 638,45 Kč
Luční 3, byt č.22 - oprava elektroinstalace, PDP Kč 2.123,40 7070 07.12.2017 16 279,40 Kč
DPS Pod Lipami 19, byt 27 a 54 - porevizní opravy elelektro, PDP Kč 508,05 7199 19.12.2017 3 895,05 Kč
Luční 2,byty č.33,13 a 8 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.074,05 7211 19.12.2017 15 901,05 Kč
Zdeněk VlčekARES 69 090,75 Kč
Revoluční 36/36, Trlicova 10/30 - volné byty, odstranění závad z revizní zprávy elektroinstalace, PDP Kč 238,65. 7201 28.03.2017 1 829,65 Kč
Bulharská 9,11,13 - oprava el. zámků ve vchodových dveřích, Luční 4,byt č.29, Bulharská 7,byt č.8, U Jičínky 25,byt č.70, Pod Lipami 19,byt č.37 - odstranění porevizních závad ve volných bytech, PDP Kč 935,64. 7208 28.03.2017 7 173,24 Kč
Havlíčkova 2 NJ, výměna hlavní domovní skříně, PDP Kč 471,56. 7118 19.04.2017 3 615,26 Kč
Hoblíkova 32, byt č.6, Bulharská 7, byt č.5, Bulharská 13, byt č.8, Pod Lipami 19, byt č.60, Bulharská 17, byt č.10, Pod Lipami 19, byty č.17,45 a 81 - odstranění závad po revizi el. instalace volných bytů, PDP Kč 1.709,45 7391 27.06.2017 13 105,75 Kč
Volné byty NJ, odstranění závad po revizi el. instalace, PDP Kč 2.087,63. 7284 28.08.2017 16 005,13 Kč
U Jičínky 25, byt č.21 - výměna el. sporáku, PDP Kč 1.259,25 7175 20.11.2017 9 654,25 Kč
Revoluční 6,byty č.17,423,424, U Jičínky 25,byty č.59,62, Bulharská 13,byt č.16, Bulharská 15,byt č.5 - odstranění závad po revizi elektro, PDP Kč 1.953,84 7255 27.11.2017 14 979,44 Kč
U Jičínky 25,byt č.26,69 a 93, Bulharská 11,byt č.13 (volné byty) - odstranění závad z revize elektroinstalace, PDP Kč 355,83 7315 29.12.2017 2 728,03 Kč
Martin ČípARES 69 000,00 Kč
Revoluční 6, byty č.12,413,415 - oprava omítek na stropě, PDP Kč 3.600.- 7157 15.08.2017 27 600,00 Kč
Revoluční 6 - opravy soklů a omítek u vstupů, PDP Kč 5.400,- 7329 29.12.2017 41 400,00 Kč
Jiří GaliaARES 65 766,00 Kč
Masarykovo nám.2, byt č. 2, NJ, instalace spalinové cesty, napojení nového plynového kotle. 7186 23.02.2017 11 539,00 Kč
28.října 8, byt č. 2, NJ, instalace spalinové cesty a napojení plynového kotle. 7187 23.02.2017 12 826,00 Kč
Masarykovo nám. 2, č.b. 5, NJ, instalace spalinové cesty k kondenz. kotli. 7058 11.07.2017 7 770,00 Kč
Masarykovo nám. 8, byt č. 2.instalace odtahu spalin od kondenzačního kotle 7194 23.10.2017 11 875,00 Kč
Křižíkova 2/4 - instalace odtahu a přisávání spalin 7254 27.11.2017 11 211,00 Kč
Jungmannova 2, byt č.2 - instalace odtahu spalin do kotle 7110 13.12.2017 10 545,00 Kč
DK OKNA s.r.o.ARES 61 870,00 Kč
Nádražní 43 - dodávka a montáž oken,PDP Kč 8070,- [ISRS] 7210 22.11.2017 61 870,00 Kč
Aleš NovotnýARES 58 351,00 Kč
Dobrovského 5 NJ, oprava střešní krytiny, PDP Kč 4.251.- 7077 10.04.2017 32 591,00 Kč
28 Října 10,11 a Masarykovo nám. 4 NJ, kontrola a oprava střechy, PDP Kč 217,50 7378 27.06.2017 1 667,50 Kč
Pod Lipami 19 NJ - oprava střechy, PDP Kč 247,50. 7379 27.06.2017 1 897,50 Kč
Pod Lipami 19 NJ, oprava střechy a výměna střešních vpustí, PDP Kč 450.- 7186 24.07.2017 3 450,00 Kč
Dobrovského 2 a 28.Října 10 NJ, zaplechování ventilátoru a oprava atiky, PDP Kč 228.- 7145 15.08.2017 1 748,00 Kč
Bulharská 11 NJ - vyčištění žlabu a svodu, PDP Kč 597.- 7251 27.09.2017 4 577,00 Kč
Opravy střech dle obj. 1593/2017 - Jungmannova 4, Masarykovo nám 17, Loučka 272, PDP Kč 757,50.- 7011 02.10.2017 5 807,50 Kč
Masarykovo nám 2 a K Šatlavě 1 - opravy střechy, PDP Kč 336,- 7166 18.12.2017 1 840,00 Kč
Revoluční 6 - vyčištění střešního žlabu, Hoblíkova 32, Bulharská 7-13 - oprava střech po vichřici, PDP Kč 622,50 7278 22.12.2017 4 772,50 Kč
Pavel ŠtramberskýARES 56 673,15 Kč
Revoluční 6 - výměna 12ks protipož. dveří, PDP 7.392,15 7235 20.12.2017 56 673,15 Kč
Dušan UrbanARES 53 015,00 Kč
Bulharská 11,byt č.11 - oprava poničeného bytu,nátěry+výmalba stěn,nátěr radiátorů,potrubí,zárubní,výměna 2ks dveří,oprava PVC,výměna WC a vanové baterie, PDP Kč 6.915.- 7046 08.02.2017 53 015,00 Kč
Roman MatalíkARES 51 372,00 Kč
Masarykovo nám. 8 - výměna zapalovací automatiky u plyn.kotle 7184 26.01.2017 3 000,00 Kč
Žižkova 12/3 NJ, Výměna sporáku. 7193 26.01.2017 7 400,00 Kč
Masarykovo nám. 4/5, NJ, servis kotle. 7116 15.03.2017 2 500,00 Kč
Bulharská 13,byt č.13 - oprava a zprovoznění topidla, Bulharská 11,byt č.15 - oprava hořákové komory topidla, Bulharská 13,byt č.11 - vpuštění plynu do bytu a zprovoznění topidla. 7204 28.03.2017 2 600,00 Kč
Trlicova 59, byt č. 5, NJ, výměna turbo průtokového ohřívače vody. 7217 28.03.2017 15 540,00 Kč
Suvorovova 122, č.b. 7 - přidělený byt - oprava plyn topidla, vpuštění plynu, seřízení, seznámení s obsluhou. 7136 20.04.2017 1 500,00 Kč
Suvorovova 122, č.b.3 NJ, výměna plynového topidla. 7171 24.04.2017 10 300,00 Kč
Suvorovova 120 - pravidelná kontrola a seřízení plynového ohřívače vody ve společné koupelně. 7056 10.05.2017 500,00 Kč
Bulharská 15,byt č.1 - zapojení sporáku a spuštění plynu, Bulharská 17,byt č.1 - úprava plynoinstalace, připojení sporáku a spuštění plynu. 7241 23.08.2017 2 470,00 Kč
Resslova 1 - byt č. 1 - výměna trojcestného ventilu u plynového kotle. 7217 25.09.2017 2 382,00 Kč
Suvorovova 122/16 NJ - spuštění plynu a uvedení plynového topidla do provozu. 7213 24.10.2017 1 800,00 Kč
Luční 3,byt č.18 - úprava instalace plynu,zkouška těsnosti 7195 19.12.2017 1 380,00 Kč
Q - VAT spol. s r. o.ARES 47 744,55 Kč
U Jičínky 25 NJ - přetěsnění WC v technické místnosti, U Jičínky 25,byt č.91 - výměna pračkového ventilu, PDP Kč 220,95. 7088 14.02.2017 1 693,95 Kč
Luční 3/24 - oprava netěsnosti odpadního potrubí, PDP Kč 42,75 7128 17.05.2017 327,75 Kč
Hoblíkova 32, byt č.6 - oprava sprchového koutu a výměna baterií, PDP Kč 2.917,35 7130 17.05.2017 22 366,35 Kč
Luční 4,byt č.6 - výměna prasklého umývadla, Bulharská 15,byt č.3 - výměna vany po životnosti,oprava kanalizačního potrubí, Dolní Brána 26,byt č.2 - výměna prasklé WC mísy, PDP Kč 1.958,55 7105 12.06.2017 15 015,55 Kč
Hoblíkova 32 NJ, výměna poškozeného klozetu se splachovačem v přízemí domu, PDP Kč 668,10. 7299 23.06.2017 5 122,10 Kč
Luční 3,byt č.11, výměna WC sedátka,dřezové a sprchové baterie ve volném bytě, PDP Kč 419,85. 7185 24.07.2017 3 218,85 Kč
František HaitlARES 46 946,45 Kč
5.května 16/1 NJ, Oprava plyn. kotle, PDP Kč 295,05. 7162 21.03.2017 2 262,05 Kč
Dobrovského 5 NJ, provedení výměny plynových topidel, PDP Kč 2.800,20. 7175 24.04.2017 21 468,20 Kč
Dobrovského 5 - dodávka a montáž plyn zásobníku TUV, PDP Kč 3.028,20 7223 25.09.2017 23 216,20 Kč
František ChvatíkARES 40 690,45 Kč
Revoluční 36 NJ, oprava el. vrátného systému, PDP Kč 1.393,80. 7213 28.02.2017 10 685,80 Kč
Trlicova 10 NJ, oprava el. vrátného a domácích telefonů, PDP Kč 936,60. 7167 20.07.2017 7 180,60 Kč
Revoluční 36, Trlicova 10 NJ, oprava zvonkového tabla a el. vrátného, PDP Kč 2.421,60. 7222 25.09.2017 18 565,60 Kč
Jičínská 275 - oprava el. vrátného systému, PDP Kč 555,45 7206 22.11.2017 4 258,45 Kč
Pitr Vladimír, Nový JičínARES 39 825,65 Kč
Trlicova 10,č.b.14 -strhnutí staré PVC a nalepení nové, PDP Kč 1.900,95 7245 30.03.2017 14 573,95 Kč
Trlicova 10 NJ, oprava schodišťových hran, PDP Kč 473,10. 7061 10.04.2017 3 627,10 Kč
Revoluční ul. 36 a Zborovská ul.11 - oprava schoď.hran, PDP Kč 2.820,60 7178 20.11.2017 21 624,60 Kč
Tomáš MíčekARES 39 735,95 Kč
Luční 2 - zasklení vchodových dveří, PDP Kč 61,95 7171 26.01.2017 474,95 Kč
Revoluční 6, Pod lipami 19, U Jičínky 25, oprava vitríny, zasklení dveří, zasklení okna, PDP Kč 678,90 7050 10.07.2017 5 204,90 Kč
28.Říjina 10 NJ, oprava světlíku, PDP Kč 1.908,60. 7263 24.08.2017 14 632,60 Kč
Masarykovo nám. 17 - zasklení dveří, PDP Kč 240,75 7107 13.12.2017 1 845,75 Kč
Dobrovského 7 - oprava přesklení světlíku, PDP Kč 2.111,25 7322 29.12.2017 16 186,25 Kč
Luční 2,byt č.8 - zasklení interiérových dveří,Bulharská 13 - zasklení sklepních dveří, PDP Kč 181,50 7312 29.12.2017 1 391,50 Kč
Jan LušňákARES 32 841,70 Kč
Luční 2 NJ-dům, porevizní závady a opravy elektro společných prostor, PDP Kč 252.- 7115 15.03.2017 1 932,00 Kč
K nemocnici 62 NJ, oprava elektroinstalace společných prostor(svítidla,vypínače,žárovky), PDP Kč 324.- 7131 16.03.2017 2 484,00 Kč
28. října 11 - el. práce - domácí telefon pro byty, Dobrovského 2 - oprava osvětlení na chodbě domu, PDP Kč 2.549,25. 7169 20.07.2017 19 544,25 Kč
Pod Lipami 19 - výměna 3ks svítidel s čidlem ve společných prostorách, PDP Kč 549.- 7078 08.08.2017 4 209,00 Kč
Masarykovo nám. 22/2, Dobrovského 2 - opravy el., PDP Kč 609,45 7052 08.11.2017 4 672,45 Kč
Merenda - servis elektro chlazení s.r.o.ARES 29 308,33 Kč
Dolní Brána 22, byt č.3 - výměna elektrického ohřívače vody, kompletní instalace, PDP Kč 1.043,48. 7068 12.07.2017 7 999,98 Kč
Masarykovo nám. 4 NJ, výměna kombinovaného sporáku, PDP Kč 1.276,80. 7150 15.08.2017 9 788,80 Kč
U Jičínky 25, byt č.11 NJ, výměna elektrického sporáku včetně zapojení a likvidace starého, PDP Kč 715,05. 7092 12.09.2017 5 482,05 Kč
U Jičínky 25, byt č.47 - dodání a montáž elektrického sporáku, PDP Kč 787,50 7171 20.11.2017 6 037,50 Kč
VYSOT, s.r.o.ARES 26 370,65 Kč
Resslova 1/5 - výměna oken, PDP Kč 960,60 7206 27.04.2017 7 364,60 Kč
Pod Lipami 19 - výměna okna ve strojovně výtahu, montáž žaluzie, PDP Kč 1.273,05 7241 26.10.2017 9 760,05 Kč
Masarykovo nám. 2, byt 2 - výměna okna, PDP Kč 1.206,- 7251 27.11.2017 9 246,00 Kč
GB ELEKTROSERVIS, spol. s r. o.ARES 20 879,40 Kč
Revoluční 6, Pod lipami 19, U Jičínky 25 NJ - porevizní opravy hromosvodu na domech, PDP Kč 2.723,40. 7154 15.08.2017 20 879,40 Kč
Petr HasalíkARES 18 500,00 Kč
Revoluční 6 - oprava a rozšíření televizního signálu 7148 23.01.2017 8 700,00 Kč
Pod Lipami 19 - výměna zesilovače ,rozšíření televizního signálu o vysílání DVB-T 7190 24.07.2017 9 800,00 Kč
INTERNOVA MORAVA s.r.o.ARES 16 412,80 Kč
K Šatlavě 1 NJ, dodání a montáž PVC, PDP Kč 474,75. 7219 25.09.2017 3 639,75 Kč
K Šatlavě 1, NJ, dodání a montáž PVC, PDP Kč 1.666,05. 7221 25.09.2017 12 773,05 Kč
Milan JersákARES 15 812,50 Kč
Jičínská 272- Loučka, výměna podlahové krytiny v kleci výtahu, PDP Kč 472,50. 7146 20.03.2017 3 622,50 Kč
Servis 19ks výtahů 07/2017, PDP Kč 4.320,75. [ISRS] 7127 11.08.2017 12 190,00 Kč
Roman PřadkaARES 12 831,70 Kč
Suvorovova 120 a 122 - vyčištění kanalizace, PDP Kč 1.673,70 7253 27.11.2017 12 831,70 Kč
ADOR CZ s.r.o.ARES 12 454,50 Kč
Pod Lipami 19, byt 54 - dodání a montáž PO dveří, zárubně, PDP Kč 1.624,50 7069 07.12.2017 12 454,50 Kč
Topení - servis s.r.o.ARES 12 190,00 Kč
Lidická 1, č.b. 1 - oprava plynového kotle - výměna plynového ventilu, Úzká 27, č.b.2 - oprava etážového topení, PDP Kč 780,- 7177 22.02.2017 5 980,00 Kč
Havlíčkova 11, byt č. 2 - oprava plyn. kotle, PDP Kč 810,- 7286 30.11.2017 6 210,00 Kč
Radek ZezulkaARES 10 465,00 Kč
Bulharská 7, byt č.11 - výměna zastaralé kuchyňské linky, PDP Kč 1.365.- 7247 23.08.2017 10 465,00 Kč
Vladimír RýdelARES 9 151,70 Kč
BJ byt 1, 5. května - oprava plynového kotle. PDP Kč 470,40. 7217 24.10.2017 3 606,40 Kč
Křižíkova 2, byt č.4 - montáž prostor. termostatu, PDP Kč 520,50 7244 27.11.2017 3 990,50 Kč
28.října 16/4 - oprava plynového kotle, PDP Kč 202,80 7276 30.11.2017 1 554,80 Kč
Jaroslav HesARES 9 117,20 Kč
Trlicova 59, byt č.5, NJ, vložkování komínů na plynná paliva koaxiálním potrubím, PDP Kč 1.189,20. 7213 28.03.2017 9 117,20 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 8 920,55 Kč
Bulharská 743/9-dům - úprava vnitřního rozvodu, PDP Kč 1.163,55 7325 31.05.2017 8 920,55 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 8 625,00 Kč
Luční 4 NJ - Oprava rozbočovače, PDP Kč 108,90. 7239 30.03.2017 834,90 Kč
Masarykovo nám. 26 - oprava závady na příjmu TV, PDP Kč 225,90 7281 25.05.2017 1 731,90 Kč
Tyršova 8 NJ, oprava zesilovače, PDP Kč 175,50. 7404 28.06.2017 1 345,50 Kč
Bulharská 7-13 NJ - výměna rozbočovače,2x seřízení zesilovače, kontrola, PDP Kč 174,60. 7249 27.09.2017 1 338,60 Kč
Luční 4 NJ, odstranění poruchy TV signálu, výměna TV zásuvky v bytech č.15 a 25, PDP Kč 224,40 7048 09.10.2017 1 720,40 Kč
Havlíčkova 11 NJ, oprava STA, PDP Kč 215,70. 7047 09.10.2017 1 653,70 Kč
NJNet s.r.o.ARES 7 693,50 Kč
Purkyňova 42 - demontáž antén a koaxiálních kabelů STA dle přílohy, PDP Kč 1.003,50.- 7012 02.10.2017 7 693,50 Kč
JUDr. Rita Kubicová, advokátARES 6 533,00 Kč
Právní služby 6/2017. [ISRS] 7189 24.07.2017 6 533,00 Kč
Jiří Chrustawczuk - CH montARES 6 353,00 Kč
Bulharská 13-dům - oprava dveří do prádelny,výměna vložky zámku,výměna kování v sušárně,sjednocení zámků ve sklepních prostorách + 16 klíčů. 7213 30.01.2017 5 713,00 Kč
Pod Lipami 19 - oprava vchodových dveří 7191 19.12.2017 640,00 Kč
Antonín JanyškaARES 4 600,00 Kč
Trlicova 10 ,č.b.7 NJ, vyhotovení a montáž zadního čela šachty bytového jádra, PDP Kč 600.- 7187 24.03.2017 4 600,00 Kč
Jiří SajdlARES 4 500,00 Kč
Suvorovova 120, č.b.6, NJ, demontáž zničeného kuch. koutu., malba, úklid 7225 22.08.2017 4 500,00 Kč
Genzer RomanARES 4 370,00 Kč
Luční 4 - dům - překrytí větracích otvorů tkaninou před zateplením, PDP Kč 570.- 7147 20.03.2017 4 370,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 4 259,30 Kč
U Jičínky 25/3 - výměna domácího telefonu 7057 10.05.2017 1 149,50 Kč
U Jičínky 25, byt č.33 NJ - výměna vadného domácího telefonu. 7084 12.09.2017 1 542,80 Kč
Pod Lipami 19, byt č.52 - Výměna oprava analog. přístroje-domácího telefonu 7278 30.11.2017 1 567,00 Kč
Daniel DavidARES 3 450,00 Kč
Pod lipami 19 NJ,byt č.54 - vymalování bytu a nátěr radiátoru ve volném bytě. 7248 31.07.2017 3 450,00 Kč
Tomáš NovákARES 2 242,50 Kč
U Jičinky 25,byt č.97 - oprava sprchové vaničky, instalatérské práce, PDP Kč 292,50. 7237 26.10.2017 2 242,50 Kč
Martin Beier - stolařARES 1 546,75 Kč
Masarykovo nám. 28, byt č.2 - oprava oken, PDP 201,75 7239 27.11.2017 1 546,75 Kč
ZDENĚK MIKULAARES 1 265,00 Kč
Resslova 1 NJ, oprava elektroinstalace, PDP KČ 165.- 7086 14.02.2017 1 265,00 Kč
Petr BartušekARES 759,00 Kč
Masarykovo nám. 17 - oprava zámku u vchod. dveří do domu,PDP Kč 99,- 7163 18.12.2017 759,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 747,50 Kč
Školení:Silniční správní úřad obcí I. a II. typu, po novele zákona o pozem. komunikacích 7.3.2017 v Brně (zaměstnanci úřadu) 7133 20.04.2017 747,50 Kč
Dušan JančaARES 400,00 Kč
Revoluční 6,byt č.17, Revoluční 6,byt č.423, Pod Lipami 19,byt č.45 - oprava klik a seřízení plastových oken. 7292 23.06.2017 400,00 Kč
INREBA IN s.r.o.ARES 394,46 Kč
28.října 4 - zasklení vchodových dveří, PDP K4 68,46 7261 30.10.2017 394,46 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -131 645,79 Kč
Celkem 10 392 734,01 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 5 899,00 Kč
7192 26.01.2017 5 899,00 Kč
Fyzická osoba 1 069,00 Kč
7612 27.02.2017 1 069,00 Kč
Fyzická osoba 1 049,00 Kč
7054 07.08.2017 1 049,00 Kč
Celkem 8 017,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 389 722,00 Kč 221 588,00 Kč 57 % 19 163,00 Kč 5 % 18 675,00 Kč 10 % 18 375,00 Kč 14 % 18 525,00 Kč 19 % 18 225,00 Kč 24 % 18 450,00 Kč 29 % 18 450,00 Kč 33 % 18 225,00 Kč 38 % 18 150,00 Kč 43 % 18 525,00 Kč 47 % 18 450,00 Kč 52 % 18 375,00 Kč 57 %
5031 Povinné pojis.. 49 000,00 Kč 37 578,00 Kč 77 % 3 742,00 Kč 8 % 3 076,00 Kč 14 % 3 076,00 Kč 20 % 3 076,00 Kč 26 % 3 076,00 Kč 33 % 3 076,00 Kč 39 % 3 076,00 Kč 45 % 3 076,00 Kč 52 % 3 076,00 Kč 58 % 3 076,00 Kč 64 % 3 076,00 Kč 70 % 3 076,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojis.. 21 278,00 Kč 13 517,00 Kč 64 % 1 347,00 Kč 6 % 1 108,00 Kč 12 % 1 108,00 Kč 17 % 1 106,00 Kč 22 % 1 106,00 Kč 27 % 1 106,00 Kč 32 % 1 106,00 Kč 38 % 1 106,00 Kč 43 % 1 106,00 Kč 48 % 1 106,00 Kč 53 % 1 106,00 Kč 58 % 1 106,00 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný.. 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 379,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 60 306,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 68 128,00 Kč 55 385,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 9 392,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 693,00 Kč 21 % 4 663,00 Kč 28 % 6 344,00 Kč 37 % 821,00 Kč 38 % 209,00 Kč 38 % 9 203,00 Kč 52 % 1 507,00 Kč 54 % 15 070,00 Kč 76 % 3 483,00 Kč 81 %
5151 Studená voda 6 123 664,00 Kč 5 900 261,81 Kč 96 % 280 940,40 Kč 5 % 241 572,30 Kč 9 % 1 011 031,00 Kč 25 % 96 510,47 Kč 27 % 265 239,00 Kč 31 % 1 143 179,20 Kč 50 % 73 220,47 Kč 51 % 423 568,00 Kč 58 % 586 419,00 Kč 67 % 626 372,47 Kč 78 % 39 047,00 Kč 78 % 1 113 162,50 Kč 96 %
5152 Teplo 14 976 336,00 Kč 14 026 270,31 Kč 94 % 675 046,19 Kč 5 % 3 875 520,30 Kč 30 % 1 639 063,00 Kč 41 % 1 219 852,15 Kč 49 % 573 698,81 Kč 53 % 426 411,07 Kč 56 % 571 781,31 Kč 60 % 248 724,30 Kč 62 % 415 553,80 Kč 64 % 1 180 504,14 Kč 72 % 1 402 484,26 Kč 82 % 1 797 630,98 Kč 94 %
5153 Plyn 1 925 000,00 Kč 1 257 630,44 Kč 65 % 100 800,00 Kč 5 % 126 284,19 Kč 12 % 113 712,04 Kč 18 % 131 225,71 Kč 25 % 81 955,50 Kč 29 % 142 313,00 Kč 36 % 105 070,00 Kč 42 % 77 890,00 Kč 46 % 97 710,00 Kč 51 % 105 070,00 Kč 56 % 77 890,00 Kč 60 % 97 710,00 Kč 65 %
5154 Elektrická en.. 2 904 000,00 Kč 2 050 584,36 Kč 71 % 398 834,60 Kč 14 % -81 748,00 Kč 11 % 122 021,00 Kč 15 % 403 148,00 Kč 29 % 43 469,00 Kč 31 % 74 803,00 Kč 33 % 425 968,00 Kč 48 % 53 846,76 Kč 50 % 427 679,00 Kč 64 % 61 626,00 Kč 66 % 59 422,00 Kč 68 % 61 515,00 Kč 71 %
5162 Služby teleko.. 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 % 663,43 Kč 8 % -10 186,31 Kč -119 % 12 112,13 Kč 32 % -1 300,43 Kč 16 % 233,01 Kč 19 % 120,44 Kč 21 % 3 893,36 Kč 69 % -3 369,57 Kč 27 % -6 300,00 Kč -52 % 7 331,71 Kč 40 % 385,13 Kč 45 % 403,75 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 3 703,90 Kč 19 % 3 715,40 Kč 37 % 3 524,20 Kč 55 % 3 585,80 Kč 73 % 4 888,40 Kč 97 % 5 984,20 Kč 127 % -21 491,00 Kč 20 % 4 539,96 Kč 42 % 3 726,10 Kč 61 % 4 131,40 Kč 82 % 4 562,20 Kč 104 % -20 870,56 Kč -0 %
5166 Konzultační, .. 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 381 150,00 Kč 57 %
5169 Nákup ostatní.. 4 111 603,00 Kč 3 491 349,90 Kč 85 % 296 754,62 Kč 7 % 145 992,63 Kč 11 % 204 444,65 Kč 16 % 263 749,78 Kč 22 % 224 323,38 Kč 28 % 275 141,63 Kč 34 % 340 924,53 Kč 43 % 212 195,77 Kč 48 % 382 607,72 Kč 57 % 494 823,52 Kč 69 % 283 300,53 Kč 76 % 367 091,14 Kč 85 %
5171 Opravy a udrž.. 25 134 356,00 Kč 17 657 711,52 Kč 70 % 123 700,33 Kč 0 % 259 069,66 Kč 2 % 552 135,62 Kč 4 % 392 292,51 Kč 5 % 1 289 278,85 Kč 10 % 323 639,01 Kč 12 % 994 786,65 Kč 16 % 1 309 220,41 Kč 21 % 2 551 361,00 Kč 31 % 3 248 340,23 Kč 44 % 1 659 744,70 Kč 51 % 4 954 142,55 Kč 70 %
5192 Poskytnuté ne.. 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 % 6 482,00 Kč 4 % 6 482,00 Kč 8 % 6 482,00 Kč 12 % 6 482,00 Kč 16 % 6 482,00 Kč 20 % 6 482,00 Kč 24 % 6 482,00 Kč 28 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 36 % 6 482,00 Kč 41 % 6 482,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly .. 1 356 990,00 Kč 1 310 475,01 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 3 % 3 630,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 60 500,00 Kč 7 % 428 340,00 Kč 39 % 6 050,00 Kč 39 % 298 724,80 Kč 61 % 476 930,21 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 010,31 Kč 100 %
Celkem 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 % 1 911 177,47 Kč 3 % 4 598 953,17 Kč 8 % 3 687 084,64 Kč 6 % 2 542 945,99 Kč 4 % 2 613 316,95 Kč 4 % 2 430 679,55 Kč 4 % 2 524 088,32 Kč 4 % 2 416 213,63 Kč 4 % 4 925 113,62 Kč 8 % 5 764 945,47 Kč 10 % 3 930 050,62 Kč 7 % 9 401 397,88 Kč 16 %