Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 77 455 000,00 Kč Pokles 56 301 906,00 Kč 44 857 261,58 Kč 80 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 555,73 Kč 94 %
Veřejná správa 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 503 569,08 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
3612 Bytové hospodářství 59 815 000,00 Kč Pokles 37 081 272,00 Kč 32 191 162,32 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
5152 Teplo 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
37 Odbor bytový 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
5153 Plyn 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
5154 Elektrická energie 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
37 Odbor bytový 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
37 Odbor bytový 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly a stavby 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 16 910 000,00 Kč Navýšení 18 012 554,00 Kč 12 068 051,76 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
5151 Studená voda 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
37 Odbor bytový 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
5152 Teplo 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
37 Odbor bytový 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
5154 Elektrická energie 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
37 Odbor bytový 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
37 Odbor bytový 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
37 Odbor bytový 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
37 Odbor bytový 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
37 Odbor bytový 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč Navýšení 978 080,00 Kč 537 240,00 Kč 55 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 973,00 Kč 10 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 460 690,14 Kč
Návštěvnické centrum Masarykovo nám 45 - úklidové služby - 12/2016 7149 23.01.2017 15 417,42 Kč
Byty, nebyty - úklidové služby za 12/2016 v objektech města NJ - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7150 23.01.2017 21 955,61 Kč
Úklidové služby NCNJ 01/2017. 7136 20.02.2017 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 01/2017. 7138 20.02.2017 21 955,61 Kč
Úklidové služby NCNJ za 02/2017. 7107 14.03.2017 15 417,42 Kč
Úklidové služby v bytových a nebytových objektech ve vlastnictví města NJ za 02/2017. 7124 15.03.2017 21 955,61 Kč
Suvorovova 152, mimořádný úklid. 7143 20.03.2017 474,32 Kč
Msgr. Šrámka 11, NJ, mimořádný úklid spol. prostor po výměně oken. 7160 21.03.2017 1 423,00 Kč
Úklidové služby v NCNJ za 03/2017. 7141 20.04.2017 15 417,42 Kč
Úklidové služby za 03/2017 v objektech ve vlastnictvích města - bytové a nebytové domy - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... 7145 20.04.2017 21 955,61 Kč
Masarykovo nám 45-NCNJ - úklidové služby 4/2017 7099 15.05.2017 15 417,42 Kč
Úklidové služby za 4/2017 - bytové a nebytové domy ve správě OB. 7101 15.05.2017 21 955,61 Kč
Úklidové služby v NCNJ 05/2017. 7119 13.06.2017 15 417,42 Kč
Úklidové služby za 05/2017 v objektech vlastnictví města NJ. 7121 13.06.2017 21 955,61 Kč
Úklidové služby v NCNJ 06/2017. 7092 14.07.2017 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy NJ, úklidové služby 06/2017. 7094 14.07.2017 21 955,61 Kč
Bytové a nebytové domy úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ 07/2017. 7067 07.08.2017 21 955,61 Kč
Masarykovo nám 45 - Úklidové služby v NCNJ 07/2017. 7086 08.08.2017 15 417,42 Kč
Úklidové služby v NCNJ 08/2017. 7097 12.09.2017 15 417,42 Kč
Úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ 08/2017 - bytové a nebytové domy. 7103 12.09.2017 21 955,61 Kč
Úklidové služby za 09/2017 - bytové a nebytové domy ve vlastnictví města NJ. 7106 11.10.2017 21 955,61 Kč
Úklidové služby v NCNJ 09/2017. 7113 12.10.2017 15 417,42 Kč
Masarykovo nám. 29/45 - úklidové služby 10/2017 7091 10.11.2017 15 417,42 Kč
Úklidové služby za 10/2017 - bytové a nebytové domy 7180 20.11.2017 21 955,61 Kč
Msgr. Šrámka 11 - úklidové práce po opravách soc. zařízení 7194 21.11.2017 10 316,46 Kč
Masarykovo nám. 29 - úklidové služby v NCNJ za 11/2017 7145 15.12.2017 15 417,42 Kč
Bytové a nebytové domy - úklidové služby za 11/2017 - ve vlastnictví města - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... 7236 20.12.2017 21 955,61 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 85 070,26 Kč
provozování a obsluhu PK Suvorovova 152 za 12/2016 7096 13.01.2017 8 615,20 Kč
Suvorovova 152 - Provozování a obsluha plynové kotelny 01/2017. 7098 15.02.2017 8 507,51 Kč
Suvorovova 152, Provoz a obsluha PK 02/2017. 7165 21.03.2017 8 507,51 Kč
Suvorovova 152 03/2017 provozování a obsluhu PK 7088 12.04.2017 8 507,51 Kč
Suvorovova 152 - provoz a obsluha PK 4/2017 7195 19.05.2017 8 507,51 Kč
Suvorovova 152 NJ, provozování a obsluha PK 05/2017. 7133 14.06.2017 8 507,51 Kč
Suvorovova 152 NJ, provozování a obsluha PK 06/2017. 7090 14.07.2017 8 507,51 Kč
Suvorovova 152 - provoz a obsluha PK 10/2017 7142 15.11.2017 25 410,00 Kč
Jiří HubARES 68 825,50 Kč
Msgr. Šrámka 11 - Stavební úpravy sociálního zařízení - výkon TDI 10/2017 7266 30.10.2017 9 838,00 Kč
Msgr Šrámka 11 - Stavební úpravy sociálního zařízení - výkon TDI 10/2017 7270 30.10.2017 58 987,50 Kč
Ing. Marek MilataARES 54 900,00 Kč
Msgr.Šrámka 11 NJ, úprava PD pro nabídkové řízení. 7040 07.04.2017 8 900,00 Kč
Masarykovo nám. 15 NJ, vypracování studie - využití objektu. 7167 18.09.2017 46 000,00 Kč
ARCHITRÁV, s.r.o.ARES 30 250,00 Kč
OB - Čerťák, vypracování studie, inženýrské činnosti. 7010 01.11.2017 30 250,00 Kč
Marek PavelkaARES 29 900,00 Kč
Straník 80 -Vypracování PD na akci: Zaměření stávajícího stavu a studie přístavby soc. zázemí objektu klubu seniorů a hasičské zbrojnice. 7015 02.10.2017 29 900,00 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 25 326,20 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za 4.čtvrtletí 2016, odečty ITN za 2016. 7164 25.01.2017 20 505,00 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za 1.čtvrtletí 2017- bytové a nebytové domy. 7076 10.04.2017 1 621,40 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za II. čtvrtletí 2017 - bytové a nebytové domy. 7135 18.07.2017 1 578,40 Kč
Odečty vodoměrů TUV a SV za III.čtvrtletí 2017. 7101 11.10.2017 1 621,40 Kč
Ing. Marek OlšákARES 25 108,50 Kč
Bludovice 13-Fojtství- revize el. instalace. 7199 27.02.2017 3 630,00 Kč
Sokolovská 9, Zborovská 11 NJ, revize hromosvodů. 7212 25.07.2017 2 964,50 Kč
Sokolovská 9, Masarykovo nám. 2 NJ, revize el. instalace. 7094 12.09.2017 9 741,00 Kč
Divadelní 8, revize hromosvodu. 7240 26.09.2017 6 534,00 Kč
5.května 16 - revize el. 7314 29.12.2017 2 239,00 Kč
HGH safety s.r.o.ARES 23 595,00 Kč
Msgr Šrámka 11 - Plán BOZP - Stavební úpravy sociálního zázemí 7093 12.06.2017 2 420,00 Kč
Msgr.Šrámka 11 - Koordinátor BOZP 6/201, stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na ul. Msgr. Šrámka NJ. 7057 11.07.2017 6 050,00 Kč
Msgr. Šrámka NJ, koordinátor BOZP 7/2017, Stavební úpravy soc. zázemí. 7058 07.08.2017 6 050,00 Kč
Msgr. Šrámka 11, NJ, Stavební úpravy soc.zař. - koordinátor BOZP 08/2017 . 7069 11.09.2017 6 050,00 Kč
Msgr.Šrámka 11 NJ, koordinátor BOZP 09/2017 - Stavební úpravy sociálního zázemí. 7076 11.10.2017 3 025,00 Kč
KOMPRESORY SVOBODA, s.r.o.ARES 22 179,00 Kč
Msgr.Šrámka 11 - servis kompresoru MATTEI-ERC 505. 7058 08.11.2017 17 835,00 Kč
Msgr. Šrámka - Stomatologická polikl., revize tlak. nádob 7203 19.12.2017 4 344,00 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 19 435,00 Kč
Suvorovova 152 - kontrola požárních vodovodů 7016 02.06.2017 1 930,00 Kč
Byty, nebytové domy NJ, revize a opravy hasící techniky (hasící přístroje, hydranty, protipožární uzávěry). 7134 16.10.2017 17 505,00 Kč
Jaromír MacháčekARES 19 155,00 Kč
Byty, nebyty NJ, revize plynoinstalací - volné byty+NP, společné prostory domů. 7029 04.07.2017 11 715,00 Kč
Křižíkova 2, 5.května 16, Loučka 90, Lidická 1, Msgr Šrámka 11, ... Revize plynoinstalací periodické v bytových a nebytových domech a ve volných bytech. 7149 15.12.2017 7 440,00 Kč
Milan JersákARES 16 948,42 Kč
servis 3 ks výtahů za IV. čtvrtletí 2016, PDP Kč 892,92 7086 12.01.2017 5 144,92 Kč
Servis 3ks výtahů za 1.čtvrtletí 2017, PDP Kč 556,50 - firma 28,října 2-4, stoma klinika Msgr.Šrámka 11. 7060 10.04.2017 3 206,50 Kč
Servis 3ks výtahů za II. čtvrtletí 2017, PDP Kč 892,50. 7078 13.07.2017 5 142,50 Kč
Dobití SIM karet komunikátorů GSM u 3ks výtahů - 1x Msgr.Šrámka 11, 2x Jičínská 275. [ISRS] 7199 22.09.2017 248,00 Kč
Byty NJ, servis 36ks výtahů, PDP Kč 556,50. 7074 11.10.2017 3 206,50 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 15 271,00 Kč
Domy Města - provádění poruchové služby 01/2017 7158 21.02.2017 15 271,00 Kč
Endum CZ s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
Msgr. Šrámka 11 - zpracování Energ. posudku a průkazu energ. náročnosti budovy 7184 20.09.2017 12 100,00 Kč
Ing. Lubomír Novák - AVONAARES 11 858,00 Kč
Čerťák - studie a DUR vč. inženýrské činnosti čistírna odp. vod 7031 05.12.2017 11 858,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 11 422,56 Kč
Kontrola spalinových cest a čištění 07/2017 - bytové a nebytové domy. 7099 12.09.2017 3 743,78 Kč
Kontrola spalinových cest a čištění spalinových cest 07/2017. 7159 18.09.2017 3 501,88 Kč
Kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a měření spalin v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města. 7224 25.09.2017 4 176,90 Kč
MW-DIAS, a.s.ARES 11 354,00 Kč
Msgr Šrámka 11, Stomatologická poliklinika - leštění podlahy v čekárně 7030 05.12.2017 11 354,00 Kč
OTIS a.s.ARES 10 309,20 Kč
NC Masarykovo nám. 29 pravidelné prohlídky výtahu 01/2017, PDP Kč 447,30. 7045 08.02.2017 2 577,30 Kč
Masarykovo nám 45-NCNJ - pravidelné odborné prohlídky výtahů a údržba 4/2017, PDP Kč 447,30 7043 09.05.2017 2 577,30 Kč
Masarykovo nám. 29 NCNJ, pravidelná prohlídka výtahu 07/2017, PDP Kč 447,30. 7055 07.08.2017 2 577,30 Kč
Masarykovo nám 29/45-NCNJ - pravidelné odborné prohlídky výtahu 10/2017, PDP Kč 447,30 7080 10.11.2017 2 577,30 Kč
Evžen MinářARES 10 140,00 Kč
Masarykovo nám. 15 - demontáž a vyčištění plyn. kotle. 7175 26.01.2017 950,00 Kč
Loučka 90, Dobrovského 1 NJ, čištění plynových kotlů. 7215 24.10.2017 2 780,00 Kč
Msgr. Šrámka 11 - demontáž a vyčištění hořáku 7047 08.11.2017 1 000,00 Kč
Lidická 1 - demontáž, montáž, vyčištění výměníku 7159 20.11.2017 950,00 Kč
Straník 80 - vyčištění hořáků 7166 20.11.2017 2 230,00 Kč
Tyršova 8 - demontáž a vyčištění hořáků 7204 22.11.2017 2 230,00 Kč
Alena KupkováARES 9 100,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 01/2017. 7085 14.02.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - Úklidové služby 02/2017. 7114 15.03.2017 700,00 Kč
Úklidové služby, domovnictví 12/2016 - Sokolovská 9. 7054 10.04.2017 700,00 Kč
Úklidové služby, domovnictví za 03/2017 - Sokolovská 9. 7117 19.04.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - úklidové práce 04/2017. 7067 11.05.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 5/2017 7164 19.06.2017 700,00 Kč
Domovnictví 06/2017. 7129 18.07.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - Domovnictví 07/2017. 7144 15.08.2017 700,00 Kč
Správcovství 08/2017 - Sokolovská 9. 7083 12.09.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - Správcovství 09/2017. 7130 16.10.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 10/2017 7073 10.11.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví za 11/2017. 7047 07.12.2017 700,00 Kč
Sokolovská 9 - provádění domovnictví za 12/2017 2017 v domě + hlášení nutných oprav v domě, uzamykání budovy, prohlídky se zájemci o NP apod. 7310 29.12.2017 700,00 Kč
Roman MichoněkARES 8 470,00 Kč
NC Masarykovo nám. 29 -vypracování studie chlazení Expozice Laudon. 7193 23.10.2017 8 470,00 Kč
Adam SváčekARES 7 950,00 Kč
Straník 90 - Revize objektu - Osvětová beseda, hasič. zbrojnice, Klub seniorů 7025 05.12.2017 7 950,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 7 627,00 Kč
Msgr. Šrámka zubní - čištění kanalizace. 7172 26.01.2017 543,00 Kč
Sokolovská 9 NJ, čištění kanalizace. 7149 21.02.2017 596,00 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ, čištění kanalizace. 7134 20.04.2017 1 228,00 Kč
Sokolovská 9 a Msgr. Šrámka 11 NJ, čištění kanalizace. 7295 23.06.2017 1 628,00 Kč
Sokolovská 9 NJ, čištění kanalizace. 7296 23.06.2017 2 351,00 Kč
Sokolovská 9 - čištění kanalizace 7250 21.12.2017 1 281,00 Kč
Aleš SlavíkARES 5 923,00 Kč
Masarykovo nám. 42/26 - provozovna - revize EL 7189 23.10.2017 5 923,00 Kč
František HaitlARES 5 778,00 Kč
Rest. Fojtství, Bludovice - kontrola plynových podokenních topidel 7171 18.12.2017 3 751,00 Kč
Fojtství v Bludovicích - rozvody plynoinstalace - odstranění úniku plynu 7197 19.12.2017 2 027,00 Kč
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.ARES 4 235,00 Kč
Divadelní 8 - provedení technické výpomoci při zpracování podkladů (PD+technická zpráva) pro vyhlášení poptávkového řízení na opravu sociálního zařízení Městské policie. 7138 20.04.2017 4 235,00 Kč
POSPĚCH-KLEMPÍŘ.NJARES 3 750,00 Kč
Divadelní 8 - vyčištění střešního žlabu 7282 25.05.2017 2 200,00 Kč
Fojtství v Bludovicích - vyčištění stř. žlabů a svodů 7196 19.12.2017 1 550,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 3 000,80 Kč
Msgr. Šrámka 11 - čtvrtletní provádění rozborů odpadních vod z objektu stomatologické polikliniky na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín. 7229 29.03.2017 750,20 Kč
Msgr. Šrámka 11 - čtvrtletní provádění rozborů odpadních vod z objektu stomatologické polikliniky Nový Jičín 7293 23.06.2017 750,20 Kč
Stomatologická poliklinika - Provedené čtvrtletní rozbory vody. 7150 18.09.2017 750,20 Kč
Msgr. Šrámka 11 - rozbory vzorků odpadních vod dle protokolu č. 21626. 7192 19.12.2017 750,20 Kč
Vladimír FikáčekARES 2 610,00 Kč
Plošná deratizace bytových a nebytových domů ve správě města N.J. 7214 19.12.2017 2 610,00 Kč
Vladimír RýdelARES 1 839,20 Kč
Sokolovská 30, firma - servis plynového kotle 7079 10.11.2017 1 839,20 Kč
GridServices, s.r.o.ARES 1 655,28 Kč
TS NJ Suvorovova 114 zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky za rok 2016 7156 24.01.2017 1 655,28 Kč
Aleš NovotnýARES 1 537,00 Kč
Masarykovo nám. 29 NJ, vyčištění žlabu a kontrola střechy. 7146 15.08.2017 1 537,00 Kč
GRATTIS spol. s r.o.ARES 948,00 Kč
Celoplošná deratizace domů v majetku města - viz rozpis. 7125 11.08.2017 948,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 132,00 Kč
Celkem 1 030 393,06 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČEZ Distribuce a. s.ARES 9 000,00 Kč
Proplacení připojovacího poplatku za zapojení elektroměru pro NP na ul. Masarykovo nám. 26 v Novém Jičíně 7143 15.12.2017 9 000,00 Kč
Celkem 9 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 389 722,00 Kč 221 588,00 Kč 57 % 19 163,00 Kč 5 % 18 675,00 Kč 10 % 18 375,00 Kč 14 % 18 525,00 Kč 19 % 18 225,00 Kč 24 % 18 450,00 Kč 29 % 18 450,00 Kč 33 % 18 225,00 Kč 38 % 18 150,00 Kč 43 % 18 525,00 Kč 47 % 18 450,00 Kč 52 % 18 375,00 Kč 57 %
5031 Povinné pojis.. 49 000,00 Kč 37 578,00 Kč 77 % 3 742,00 Kč 8 % 3 076,00 Kč 14 % 3 076,00 Kč 20 % 3 076,00 Kč 26 % 3 076,00 Kč 33 % 3 076,00 Kč 39 % 3 076,00 Kč 45 % 3 076,00 Kč 52 % 3 076,00 Kč 58 % 3 076,00 Kč 64 % 3 076,00 Kč 70 % 3 076,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojis.. 21 278,00 Kč 13 517,00 Kč 64 % 1 347,00 Kč 6 % 1 108,00 Kč 12 % 1 108,00 Kč 17 % 1 106,00 Kč 22 % 1 106,00 Kč 27 % 1 106,00 Kč 32 % 1 106,00 Kč 38 % 1 106,00 Kč 43 % 1 106,00 Kč 48 % 1 106,00 Kč 53 % 1 106,00 Kč 58 % 1 106,00 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný.. 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 379,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 60 306,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 68 128,00 Kč 55 385,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 9 392,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 693,00 Kč 21 % 4 663,00 Kč 28 % 6 344,00 Kč 37 % 821,00 Kč 38 % 209,00 Kč 38 % 9 203,00 Kč 52 % 1 507,00 Kč 54 % 15 070,00 Kč 76 % 3 483,00 Kč 81 %
5151 Studená voda 6 123 664,00 Kč 5 900 261,81 Kč 96 % 280 940,40 Kč 5 % 241 572,30 Kč 9 % 1 011 031,00 Kč 25 % 96 510,47 Kč 27 % 265 239,00 Kč 31 % 1 143 179,20 Kč 50 % 73 220,47 Kč 51 % 423 568,00 Kč 58 % 586 419,00 Kč 67 % 626 372,47 Kč 78 % 39 047,00 Kč 78 % 1 113 162,50 Kč 96 %
5152 Teplo 14 976 336,00 Kč 14 026 270,31 Kč 94 % 675 046,19 Kč 5 % 3 875 520,30 Kč 30 % 1 639 063,00 Kč 41 % 1 219 852,15 Kč 49 % 573 698,81 Kč 53 % 426 411,07 Kč 56 % 571 781,31 Kč 60 % 248 724,30 Kč 62 % 415 553,80 Kč 64 % 1 180 504,14 Kč 72 % 1 402 484,26 Kč 82 % 1 797 630,98 Kč 94 %
5153 Plyn 1 925 000,00 Kč 1 257 630,44 Kč 65 % 100 800,00 Kč 5 % 126 284,19 Kč 12 % 113 712,04 Kč 18 % 131 225,71 Kč 25 % 81 955,50 Kč 29 % 142 313,00 Kč 36 % 105 070,00 Kč 42 % 77 890,00 Kč 46 % 97 710,00 Kč 51 % 105 070,00 Kč 56 % 77 890,00 Kč 60 % 97 710,00 Kč 65 %
5154 Elektrická en.. 2 904 000,00 Kč 2 050 584,36 Kč 71 % 398 834,60 Kč 14 % -81 748,00 Kč 11 % 122 021,00 Kč 15 % 403 148,00 Kč 29 % 43 469,00 Kč 31 % 74 803,00 Kč 33 % 425 968,00 Kč 48 % 53 846,76 Kč 50 % 427 679,00 Kč 64 % 61 626,00 Kč 66 % 59 422,00 Kč 68 % 61 515,00 Kč 71 %
5162 Služby teleko.. 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 % 663,43 Kč 8 % -10 186,31 Kč -119 % 12 112,13 Kč 32 % -1 300,43 Kč 16 % 233,01 Kč 19 % 120,44 Kč 21 % 3 893,36 Kč 69 % -3 369,57 Kč 27 % -6 300,00 Kč -52 % 7 331,71 Kč 40 % 385,13 Kč 45 % 403,75 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 3 703,90 Kč 19 % 3 715,40 Kč 37 % 3 524,20 Kč 55 % 3 585,80 Kč 73 % 4 888,40 Kč 97 % 5 984,20 Kč 127 % -21 491,00 Kč 20 % 4 539,96 Kč 42 % 3 726,10 Kč 61 % 4 131,40 Kč 82 % 4 562,20 Kč 104 % -20 870,56 Kč -0 %
5166 Konzultační, .. 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 381 150,00 Kč 57 %
5169 Nákup ostatní.. 4 111 603,00 Kč 3 491 349,90 Kč 85 % 296 754,62 Kč 7 % 145 992,63 Kč 11 % 204 444,65 Kč 16 % 263 749,78 Kč 22 % 224 323,38 Kč 28 % 275 141,63 Kč 34 % 340 924,53 Kč 43 % 212 195,77 Kč 48 % 382 607,72 Kč 57 % 494 823,52 Kč 69 % 283 300,53 Kč 76 % 367 091,14 Kč 85 %
5171 Opravy a udrž.. 25 134 356,00 Kč 17 657 711,52 Kč 70 % 123 700,33 Kč 0 % 259 069,66 Kč 2 % 552 135,62 Kč 4 % 392 292,51 Kč 5 % 1 289 278,85 Kč 10 % 323 639,01 Kč 12 % 994 786,65 Kč 16 % 1 309 220,41 Kč 21 % 2 551 361,00 Kč 31 % 3 248 340,23 Kč 44 % 1 659 744,70 Kč 51 % 4 954 142,55 Kč 70 %
5192 Poskytnuté ne.. 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 % 6 482,00 Kč 4 % 6 482,00 Kč 8 % 6 482,00 Kč 12 % 6 482,00 Kč 16 % 6 482,00 Kč 20 % 6 482,00 Kč 24 % 6 482,00 Kč 28 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 36 % 6 482,00 Kč 41 % 6 482,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly .. 1 356 990,00 Kč 1 310 475,01 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 3 % 3 630,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 60 500,00 Kč 7 % 428 340,00 Kč 39 % 6 050,00 Kč 39 % 298 724,80 Kč 61 % 476 930,21 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 010,31 Kč 100 %
Celkem 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 % 1 911 177,47 Kč 3 % 4 598 953,17 Kč 8 % 3 687 084,64 Kč 6 % 2 542 945,99 Kč 4 % 2 613 316,95 Kč 4 % 2 430 679,55 Kč 4 % 2 524 088,32 Kč 4 % 2 416 213,63 Kč 4 % 4 925 113,62 Kč 8 % 5 764 945,47 Kč 10 % 3 930 050,62 Kč 7 % 9 401 397,88 Kč 16 %