Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2017

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 67 638 001,00 Kč Navýšení 68 515 272,35 Kč 68 691 028,16 Kč 100 %
výdaje 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 77 455 000,00 Kč Pokles 56 301 906,00 Kč 44 857 261,58 Kč 80 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 555,73 Kč 94 %
Veřejná správa 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 503 569,08 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
3612 Bytové hospodářství 59 815 000,00 Kč Pokles 37 081 272,00 Kč 32 191 162,32 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
5152 Teplo 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
37 Odbor bytový 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
5153 Plyn 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
5154 Elektrická energie 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
37 Odbor bytový 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
37 Odbor bytový 14 280 000,00 Kč Navýšení 14 654 611,00 Kč 10 400 751,01 Kč 71 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly a stavby 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 23 200 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 39 930,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 16 910 000,00 Kč Navýšení 18 012 554,00 Kč 12 068 051,76 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
5151 Studená voda 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
37 Odbor bytový 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
5152 Teplo 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
37 Odbor bytový 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
5153 Plyn 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
5154 Elektrická energie 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
37 Odbor bytový 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
37 Odbor bytový 1 585 000,00 Kč 1 585 000,00 Kč 1 039 393,06 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
37 Odbor bytový 7 730 000,00 Kč Navýšení 8 711 815,00 Kč 5 740 396,93 Kč 66 %
6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
37 Odbor bytový 900 000,00 Kč Pokles 759 990,00 Kč 733 305,01 Kč 96 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
37 Odbor bytový 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 59 834,50 Kč 27 %
3634 Lokální zásobování teplem 500 000,00 Kč Navýšení 978 080,00 Kč 537 240,00 Kč 55 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 557 000,00 Kč 537 240,00 Kč 96 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 973,00 Kč 10 %
5154 Elektrická energie 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 3 370 334,50 Kč
Msgr. Šrámka 11 - Stavební úpravy 6/2017 soc. zařízení v objektu občanské vybavenosti na ul. Msgr. Šrámka 11 NJ, PDP Kč 121.489,62. [ISRS] 7080 13.07.2017 700 011,62 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ, práce 7/2017 provedené na díle: Stavební úpravy soc. zařízení 07/2017, PDP Kč 138.472,95. [ISRS] 7129 11.08.2017 797 867,95 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ, stavební úpravy soc. zázemí - práce 9/2017, PDP Kč 324.971,52.- [ISRS] 7019 02.10.2017 1 872 454,93 Kč
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.ARES 551 367,96 Kč
Straník 147 - stavební úpravy verandy - sportovní areál SK Straník, PDP Kč 51.844,80 [ISRS] 7048 09.05.2017 298 724,80 Kč
Divadelní 8 NJ, oprava sociálního zařízení sprchy - muži, služebna MP, PDP Kč 43.847,16. [ISRS] 7168 18.09.2017 252 643,16 Kč
VYSOT, s.r.o.ARES 540 020,15 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ, dodávka a montáž interiérových žaluzií, PDP Kč 245,28. 7230 29.03.2017 1 413,28 Kč
Tyršova 8 - BUNKR-nízkoprahové zařízení - výměna vchodových dveří, PDP Kč 7.843,92 7208 27.04.2017 45 195,92 Kč
Husova 1 - MŠ Beruška NJ - výměna oken 7221 25.07.2017 60 237,00 Kč
Fojtství Bludovice, dodávka a montáž horizontálních žaluzií, PDP Kč 635,88. 7147 15.08.2017 3 663,88 Kč
Revoluční 6 - výměna vchodových dveří, PDP Kč 8.455,44 7218 23.11.2017 48 719,44 Kč
Revoluční 6, kadeřnictví - výměna dveří, PDP Kč 49.430,- 7124 14.12.2017 59 810,30 Kč
Dolní Brána 22 - výměna dveří a výkladců, PDP Kč 18.782,61 [ISRS] 7237 20.12.2017 108 223,61 Kč
5.května 94/14 - výměna dveří, výkladců a okna domu, PDP Kč 36.924,72 [ISRS] 7238 20.12.2017 212 756,72 Kč
Libor KretekARES 307 523,92 Kč
Tyršova 118/8 NJ, výměna oken, výkladce, vstupní dveře - práce 9/2017, PDP Kč 45.412,92. [ISRS] 7107 11.10.2017 261 664,92 Kč
Tyršova 118/8 - natěračské práce, PDP Kč 7.959,- [ISRS] 7060 08.11.2017 45 859,00 Kč
KEMA MORAVA - sanační centrum s.r.o.ARES 199 594,00 Kč
NC Masarykovo nám. 29 - Oprava a odstranění havárie po prasklém potrubí, PDP Kč 1.470.- 7209 28.03.2017 8 470,00 Kč
Gen. Hlaďo 22 NJ, oprava sanace vlhkých omítek, PDP Kč 10.374.- 7233 29.03.2017 59 774,00 Kč
Masarykovo nám. 29 NJ, práce provedené na akci: Sjednocení fasády pilířů. 7151 15.08.2017 11 374,00 Kč
Loučka 90 - Kadeřnictví a Česká pošta NJ , odstranění plísní a sanační práce na vlhkém zdivu, rozpis prací u obj., PDP Kč 7.686.- 7231 22.08.2017 44 286,00 Kč
Masarykovo. nám. 26 NJ, oprava - sanace vlhkých omítek v chodbě provozovny, PDP Kč 7.560.- 7165 18.09.2017 43 560,00 Kč
Msgr. Šrámka 11, oprava sanace vlhkých omítek. PDP Kč 1350. 7265 30.10.2017 10 350,00 Kč
Sanace zdiva - restaurace, kavárna ul. 5.května, PDP Kč 3780,- 7111 13.12.2017 21 780,00 Kč
ZDENĚK VAVŘÍNARES 159 820,43 Kč
Masarykovo nám . 29 NJ, odstranění havárie uvolněného šroubení u radiátoru, PDP Kč 756.- 7242 30.03.2017 4 356,00 Kč
Masarykovo nám. 26 - odstranění havárie vody, PDP Kč 8.152,41 7215 22.05.2017 46 973,41 Kč
Msgr. Šrámka 11, Tyršova 8, Sokolovská 9 - materiál a opravy, PDP Kč 930,30 7284 30.11.2017 5 360,30 Kč
Dobrovského 1. a 2., Resslova 1, Revoluční 6 -opravy, PDP Kč 4.194,96 7290 30.11.2017 24 170,96 Kč
Suvorovova 152 - odstranění havárie po zatečení střechy, PDP Kč 2.182,74 7029 05.12.2017 12 576,74 Kč
Msgr. Šrámka 11 - Zubní polikl.,oprava WC, čištění filtrů vod. baterií, oprava radiátoru - teče, Masarykovo nám. 16 - kadeřnictví, zatéká do kadeřnictví, tmelení, PDP Kč 1.929,06 7173 18.12.2017 11 115,06 Kč
Msgr. Šrámka 11, zubní polikl. - oprava radiátoru, rozvodu vzdzchu, Revoluční 6 - výměna radiátorů 2ks, Masarykovo nám. 26 - sondáž, oprava po úniku vody, 5.května 16 - oprava tekoucího radiátoru, PDP Kč 5.334,84 7215 19.12.2017 30 738,84 Kč
Suvorovova 152 - oprava ÚT, PDP Kč 1.928,22 7227 20.12.2017 11 110,22 Kč
Divadelní 8 - montáž a instalace přívodu vody pro ohřívač, PDP Kč 2.328,90 7229 20.12.2017 13 418,90 Kč
Ing. Marek OlšákARES 97 728,07 Kč
Dobrovského 1, oprava el. instalace, PDP Kč 147.- 7174 26.01.2017 847,00 Kč
Msgr. Šrámka 11, oprava osvětlení v suterénu, PDP Kč 364,35. 7179 26.01.2017 2 099,35 Kč
Suvorovova 152, Oprava el. instalace, PDP Kč 802,20. 7186 26.01.2017 4 622,20 Kč
Dobrovského 1, Oprava osvětlení, PDP Kč 454,65. 7150 21.02.2017 2 619,65 Kč
Msgr. Šrámka 11, oprava spadlých světel v čekárně domu, PDP Kč 511,35. 7151 21.02.2017 2 946,35 Kč
Dobrovského 1, oprava elektroinstalace, PDP Kč 154,35. 7183 23.02.2017 889,35 Kč
Bludovice 13, odstranění porevizních závad, PDP Kč 1.507,80. 7071 09.03.2017 8 687,80 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ, oprava zásuvkového okruhu v provozovně masaží, PDP Kč 323,40. 7144 20.03.2017 1 863,40 Kč
NC Masarykovo nám. 29, oprava el. instalace, PDP Kč 933,45. 7139 20.04.2017 5 378,45 Kč
Suvorovova 152 NJ, oprava el. instalace, spol. prostor, PDP Kč 409,50. 7164 24.04.2017 2 359,50 Kč
NC Masarykovo nám. 29 NJ, oprava el.instalace ve II.NP-archiv, PDP Kč 833,70. 7169 24.04.2017 4 803,70 Kč
Msgr.Šrámka 11 - kadeřnictví - oprava elinstalace, PDP Kč 245,70 7204 27.04.2017 1 415,70 Kč
5.Května 2 NJ, oprava osvětlení, PDP Kč 351,75. 7380 27.06.2017 2 026,75 Kč
Dobrovského 1, 28.Říjina 4 NJ, oprava osvětlení, kontrola el. instalace, PDP Kč 408,45. 7405 28.06.2017 2 353,45 Kč
Zborovská 11-garáž - oprava osvětlení, PDP Kč 211,05 7207 25.07.2017 1 216,05 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ, oprava el. instalace k nápojovému automatu, PDP Kč 227,85. 7055 11.09.2017 1 312,85 Kč
Masarykovo nám. 2, oprava el. instalace, Dobrovského 1, oprava osvětlení, Masarykovo nám. 26, zhotovení el. přípojky, PDP Kč 5.380,20. 7101 12.09.2017 31 000,20 Kč
Masarykovo nám. 2 sklípek, výměna nouzového svítidla, PDP Kč 378.- 7200 22.09.2017 2 178,00 Kč
Dobrovského 1, oprava el. instalace, PDP Kč 177,45. 7183 23.10.2017 1 022,45 Kč
Dobrovského 1, Sokolovská 9 - oprava osvětlení, PDP Kč 384,30 7236 26.10.2017 2 214,30 Kč
NC Masarykovo nám. 29 - zásuvka ve spol. prostorech a oprava el. instalace (NC), PDP Kč 1.096,62 7239 26.10.2017 6 318,62 Kč
Suvorovova 152 - oprava elektroinstalace, přezkoušení ohřívače, PDP Kč 124,95 7158 20.11.2017 719,95 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 284,55 7240 27.11.2017 1 639,55 Kč
Dobrovského 1 - oprava svítidel na chodě, PDP Kč 481,95 7023 05.12.2017 2 776,95 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava osvětlení a zásuvek v laboratoři, Masarykovo nám. 26 - oprava el. instalace, PDP Kč 651,- 7169 18.12.2017 3 751,00 Kč
5.května 16 - porevizní opravy el., PDP Kč 115,50 7309 29.12.2017 665,50 Kč
Bohumil SmutekARES 67 370,00 Kč
Byty NJ -Msgr. Šrámka 11, Masarykovo nám 2/3, Sokolovská 9, opravy, výměny.. 7194 26.01.2017 8 713,00 Kč
Byty, nebyty NJ, drobné opravy - Resslova 1, Dobrovského 1, Sokolovská 9, Msgr.Šrámka poliklinika 7120 15.03.2017 6 869,00 Kč
Kryté stání Loučka NJ, výměna rozbitého visacího zámku. 7161 24.04.2017 763,00 Kč
Revoluční 6, Masarykovo nám. 17, 5.května 16, Tyršova 8, Žerotínova 9, Msgr.Šrámka-poliklinika, K Šatlavě 1, Masarykovo nám 16 - drobné opravy 7060 10.05.2017 8 251,00 Kč
Úsek 4 - zámečnické a instalatérské opravy v bytech a nebytových prostorách: Mas.n. 25, Sokolovská 9, Msgr. Šrámka 11, 5.května 2. 7301 23.06.2017 4 683,00 Kč
Mas.n.4, Sokolovská 9 -instalatérské opravy a výměny, Lidická 1, Dobrovského 1 - zámečnické opravy vchodových dveří. 7191 24.07.2017 3 371,00 Kč
Byty NJ, opravy dveří, vodoinstalace, výměna baterie.. 7063 07.08.2017 3 991,00 Kč
Sokolovská 9 NJ, výroba mříže na kanalizaci, oprava dveří.. 7072 11.10.2017 2 533,00 Kč
Divadelní 8, Loučka 90, NP - úsek 6 NJ, oprava vrat, výměna ohřívače... 7190 23.10.2017 6 133,00 Kč
28.října 10, Dobrovského 2/5, Jungmannova 2/2, Resslova 1, Havlíčkova 2, Masarykovo nám. 17,4,8/3, Sokolovská 9, 5.května 16/1, Lidická 1 - drobné opravy 7092 10.11.2017 6 128,00 Kč
Suvorovova 152 - výměna el. ohřívače 7139 15.12.2017 4 882,00 Kč
Loučka 90 - oprava hl. vstupních dveří v domě, seřízení, Úzká - veř. WC - oprava dveří, vým. zámku 7194 19.12.2017 1 376,00 Kč
Masarykovo nám. 15,22, Gen. Hľaďo, Sokolovská 9, Lidická 1, Dobrovského 1 - opravy vodoinstalace, oken, dveří, zámků, výměna vodov. baterií 7231 20.12.2017 9 677,00 Kč
INTERNOVA MORAVA s.r.o.ARES 62 339,25 Kč
kavárna ul. Křižíkova 1 - Dodání a montáž PVC, PDP Kč 6.641,25 7233 20.12.2017 38 266,25 Kč
Hala stolního tenisu Loučka - dodávka a montáž posuvných dveří 7327 29.12.2017 24 073,00 Kč
Robert ZajacARES 60 560,50 Kč
Dobrovského 2, zlatnictví - výměna plynového kotle. 7062 08.11.2017 58 564,00 Kč
Dobrovského 2, zlatnictví - instalace zásuvky, PDP Kč 346,50 7120 14.12.2017 1 996,50 Kč
Aleš NovotnýARES 58 624,50 Kč
Masarykovo nám 4. oprava komínu a střechy, PDP Kč 9.975.- 7207 22.09.2017 57 475,00 Kč
Divadelní 8 - zatmelení komínu, PDP Kč 199,50 7164 18.12.2017 1 149,50 Kč
Petr RosaARES 51 723,87 Kč
Tyršova 8 NJ, malba kanceláří, PDP Kč 1.494,78. 7072 10.04.2017 8 612,78 Kč
Masarykovo nám. 26 NJ, provozovna malba po zatečení, PDP Kč 6.058,08. 7329 23.06.2017 34 906,08 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ, malba ordinace, PDP Kč 1.202,25. 7086 11.10.2017 6 927,25 Kč
Masarykovo nám. 16 - kadeřnictví- oprav amalby po zatečení, PDP Kč 221,76. 7262 30.10.2017 1 277,76 Kč
Adam SváčekARES 45 530,00 Kč
Straník 80 - oprava elektroinstalace has. zbrojnice 7195 23.10.2017 40 293,00 Kč
Straník 80, Pož. zbrojnice - montáž, zapojení - cyky-j, lišta, jistič, spínač 7205 19.12.2017 5 237,00 Kč
Evžen MinářARES 43 550,00 Kč
Dobrovského 1 - rozmrznutí kotle 7178 26.01.2017 1 700,00 Kč
Dobrovského 1 - prodejna - výměna plynového kotle 7170 21.03.2017 41 850,00 Kč
Pavel MyškaARES 41 896,25 Kč
U Jičinky 25 NJ, oprava dveří, PDP Kč 690,90. 7009 03.07.2017 3 980,90 Kč
Sokolovská 9 - montáž stříšky nad vchodem, PDP Kč 1.701,- 7252 27.11.2017 9 801,00 Kč
Sokolovská 9 - oprava dlažby, výměna dveří, PDP Kč 4.879,35 7260 27.11.2017 28 114,35 Kč
Petr BartušekARES 35 071,85 Kč
Masarykovo nám 29 - NCNJ - výmalba galerie a drobné opravy po havárii topení, PDP Kč 765,45. 7095 12.06.2017 4 410,45 Kč
KS Loučka - oprava a dobetonování žlabu dešťové vody od vrchního parkoviště, PDP Kč 850,50. 7096 12.06.2017 4 900,50 Kč
Suvorovova 152 NJ, oprava opadlé omítky stropu, PDP Kč 407,40. 7381 27.06.2017 2 347,40 Kč
Msgr. Šrámka 11 - výměna zámku, PDP Kč 296,10 7241 27.11.2017 1 706,10 Kč
Msgr. Šrámka 11 - oprava zámku dveří,PDP Kč 126,- 7162 18.12.2017 726,00 Kč
Za potokem 90, Loučka - opravy omítek, malování, PDP Kč 3.641,40 7281 22.12.2017 20 981,40 Kč
František HaitlARES 34 817,75 Kč
Masarykovo nám. 4 NJ, výměna kotle, PDP Kč 2.013,27. 7195 26.01.2017 11 600,27 Kč
28. října 10 - prodejna - dodání a montáž plyn. topidla Gamat S 70 - 1ks, PDP Kč 4.029,48 7257 27.11.2017 23 217,48 Kč
APJAR - TEVYB s.r.o.ARES 30 314,13 Kč
Revoluční 6 - kadeřnictví - 2ks výměna EITN a spol. místnost - 1ks, PDP Kč 457,38 7280 30.11.2017 2 635,38 Kč
Msgr. Šrámka 11 - montáž 75ks E-ITN.30 s rádiovým přenosem dat dle Sml. o dílo ze dne 15.5.2017, PDP Kč 4.803,75 [ISRS] 7323 29.12.2017 27 678,75 Kč
Amifox STAVBY s.r.o.ARES 29 463,50 Kč
Masarykovo nám. 4 NJ, oprava střechy, PDP Kč 5.113,50. 7271 25.08.2017 29 463,50 Kč
PROSPEKTA AIR s.r.o.ARES 28 405,96 Kč
Straník 80 - hasičská zbrojnice, dodávka a montáž vzduchotechniky 7326 29.12.2017 28 405,96 Kč
J&P ocel-mont s.r.o.ARES 25 047,00 Kč
Přístřešek v Žilině - dodávka a montáž konstrukce pro uchycení plachet 7178 18.12.2017 25 047,00 Kč
Jipex alarm s r.o.ARES 24 687,63 Kč
Masarykovo nám. 29 - expozice - zajištění přívodu el pro vybudování klimatizační jednotky, PDP Kč 4.284,63 7324 29.12.2017 24 687,63 Kč
Topení - servis s.r.o.ARES 22 869,00 Kč
Masarykovo nám. 4 NJ, oprava topeni dodávka čerpadla, PDP Kč 3.969.- 7203 27.02.2017 22 869,00 Kč
Zdeněk VlčekARES 19 526,98 Kč
Dobrovského 7 NJ, montáž přímotopného panelu, PDP Kč 588,84. 7183 26.01.2017 3 392,84 Kč
Havlíčkova 8 NJ, oprava osvětlení prodejny, PDP Kč 2.800,14. 7220 25.09.2017 16 134,14 Kč
Petr UrbanARES 17 435,00 Kč
Beskydská 274 - výroba a montáž 2 ks mříží 7050 08.11.2017 4 000,00 Kč
Kojetín - vybudování vchodu do volební místnosti 7056 08.11.2017 10 960,00 Kč
Dobrovského 1 - výměna umyvadla, oprava WC 7316 29.12.2017 2 475,00 Kč
Jan AxmannARES 17 283,60 Kč
Masarykovo nám 29, Oprava zámku na společném WC. 7212 30.01.2017 997,00 Kč
Masarykovo nám. 29 NJ, oprava vchodových dveří, PDP Kč 1.373,40 7201 27.02.2017 7 913,40 Kč
Gen. Hľaďo 22 - Oprava dveří a pantů - CK Čedok, PDP Kč 1.453,20 7324 31.05.2017 8 373,20 Kč
Jiří GaliaARES 16 952,00 Kč
Dobrovského 2 - instalace odtahu a přisávání spalin 7256 27.11.2017 16 952,00 Kč
Jiří PšenicaARES 14 345,00 Kč
Přístřešek OV Žilina - elektroinstalační práce 7175 18.12.2017 14 345,00 Kč
Dušan UrbanARES 13 128,50 Kč
Msgr. Šrámka 11 - opravy sociálního zázemí - stolařské práce, PDP Kč 2.278,50 7258 21.12.2017 13 128,50 Kč
Aleš KlodaARES 13 080,10 Kč
Straník 80 - instalace průtok. ohřívače a dřezu , PDP Kč 2.270,10 7320 29.12.2017 13 080,10 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 9 196,00 Kč
Oprava řízení kotelny TS Suvorovova 152 - dodávka a instalace dálkového monitorování havarijních stavů. 7248 23.08.2017 9 196,00 Kč
Vladimír RýdelARES 9 099,20 Kč
Masarykovo nám. 4 - NP galanterie - oprava plynového kotle - výměna odtahového ventilátoru, PDP Kč 459,90 7184 23.02.2017 2 649,90 Kč
5.května 95/16-prodejna-oprava plynového kotle, vým. expanzní nádoby PDP Kč 506,10 7283 25.05.2017 2 916,10 Kč
Sokolovská 30, firma - oprava plynového kotle, PDP Kč 613,20 7081 10.11.2017 3 533,20 Kč
Jaroslav KneblARES 7 068,82 Kč
Msgr. Šrámka 11 NJ,Dodávka a montáž plastového okna, PDP Kč 1.226,82. 7239 26.09.2017 7 068,82 Kč
PVC OKNA s.r.o.ARES 4 694,80 Kč
Revoluční 6 - DPS - dodávka a montáž 5 ks žaluzií, PDP Kč 814,80 7201 19.12.2017 4 694,80 Kč
Tomáš MíčekARES 4 393,51 Kč
Suvorovova 152 zasklení okna polykarbonátem na ulici Suvorovova, PDP Kč 208,11 7176 26.01.2017 1 199,11 Kč
Masarykovo nám. 29 NJ, zasklení dveří, PDP Kč 554,40 7007 01.03.2017 3 194,40 Kč
KOMPRESORY SVOBODA, s.r.o.ARES 1 936,00 Kč
výměna filtrační vložky 7053 07.12.2017 1 936,00 Kč
Roman PřadkaARES 1 931,00 Kč
Husova 1 - Výměna exp. nádoby v MŠ Beruška v NJ. 7015 02.03.2017 1 931,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -301 273,80 Kč
Celkem 5 737 456,93 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Milan MacháčekARES 2 940,00 Kč
Proplacení opravy plynového kotle nájemci NP na ul. 28. října 11, NJ 7602 09.11.2017 2 940,00 Kč
Celkem 2 940,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 389 722,00 Kč 221 588,00 Kč 57 % 19 163,00 Kč 5 % 18 675,00 Kč 10 % 18 375,00 Kč 14 % 18 525,00 Kč 19 % 18 225,00 Kč 24 % 18 450,00 Kč 29 % 18 450,00 Kč 33 % 18 225,00 Kč 38 % 18 150,00 Kč 43 % 18 525,00 Kč 47 % 18 450,00 Kč 52 % 18 375,00 Kč 57 %
5031 Povinné pojis.. 49 000,00 Kč 37 578,00 Kč 77 % 3 742,00 Kč 8 % 3 076,00 Kč 14 % 3 076,00 Kč 20 % 3 076,00 Kč 26 % 3 076,00 Kč 33 % 3 076,00 Kč 39 % 3 076,00 Kč 45 % 3 076,00 Kč 52 % 3 076,00 Kč 58 % 3 076,00 Kč 64 % 3 076,00 Kč 70 % 3 076,00 Kč 77 %
5032 Povinné pojis.. 21 278,00 Kč 13 517,00 Kč 64 % 1 347,00 Kč 6 % 1 108,00 Kč 12 % 1 108,00 Kč 17 % 1 106,00 Kč 22 % 1 106,00 Kč 27 % 1 106,00 Kč 32 % 1 106,00 Kč 38 % 1 106,00 Kč 43 % 1 106,00 Kč 48 % 1 106,00 Kč 53 % 1 106,00 Kč 58 % 1 106,00 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný.. 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 379,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 60 306,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 68 128,00 Kč 55 385,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 9 392,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 4 693,00 Kč 21 % 4 663,00 Kč 28 % 6 344,00 Kč 37 % 821,00 Kč 38 % 209,00 Kč 38 % 9 203,00 Kč 52 % 1 507,00 Kč 54 % 15 070,00 Kč 76 % 3 483,00 Kč 81 %
5151 Studená voda 6 123 664,00 Kč 5 900 261,81 Kč 96 % 280 940,40 Kč 5 % 241 572,30 Kč 9 % 1 011 031,00 Kč 25 % 96 510,47 Kč 27 % 265 239,00 Kč 31 % 1 143 179,20 Kč 50 % 73 220,47 Kč 51 % 423 568,00 Kč 58 % 586 419,00 Kč 67 % 626 372,47 Kč 78 % 39 047,00 Kč 78 % 1 113 162,50 Kč 96 %
5152 Teplo 14 976 336,00 Kč 14 026 270,31 Kč 94 % 675 046,19 Kč 5 % 3 875 520,30 Kč 30 % 1 639 063,00 Kč 41 % 1 219 852,15 Kč 49 % 573 698,81 Kč 53 % 426 411,07 Kč 56 % 571 781,31 Kč 60 % 248 724,30 Kč 62 % 415 553,80 Kč 64 % 1 180 504,14 Kč 72 % 1 402 484,26 Kč 82 % 1 797 630,98 Kč 94 %
5153 Plyn 1 925 000,00 Kč 1 257 630,44 Kč 65 % 100 800,00 Kč 5 % 126 284,19 Kč 12 % 113 712,04 Kč 18 % 131 225,71 Kč 25 % 81 955,50 Kč 29 % 142 313,00 Kč 36 % 105 070,00 Kč 42 % 77 890,00 Kč 46 % 97 710,00 Kč 51 % 105 070,00 Kč 56 % 77 890,00 Kč 60 % 97 710,00 Kč 65 %
5154 Elektrická en.. 2 904 000,00 Kč 2 050 584,36 Kč 71 % 398 834,60 Kč 14 % -81 748,00 Kč 11 % 122 021,00 Kč 15 % 403 148,00 Kč 29 % 43 469,00 Kč 31 % 74 803,00 Kč 33 % 425 968,00 Kč 48 % 53 846,76 Kč 50 % 427 679,00 Kč 64 % 61 626,00 Kč 66 % 59 422,00 Kč 68 % 61 515,00 Kč 71 %
5162 Služby teleko.. 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 % 663,43 Kč 8 % -10 186,31 Kč -119 % 12 112,13 Kč 32 % -1 300,43 Kč 16 % 233,01 Kč 19 % 120,44 Kč 21 % 3 893,36 Kč 69 % -3 369,57 Kč 27 % -6 300,00 Kč -52 % 7 331,71 Kč 40 % 385,13 Kč 45 % 403,75 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 3 703,90 Kč 19 % 3 715,40 Kč 37 % 3 524,20 Kč 55 % 3 585,80 Kč 73 % 4 888,40 Kč 97 % 5 984,20 Kč 127 % -21 491,00 Kč 20 % 4 539,96 Kč 42 % 3 726,10 Kč 61 % 4 131,40 Kč 82 % 4 562,20 Kč 104 % -20 870,56 Kč -0 %
5166 Konzultační, .. 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 381 150,00 Kč 57 %
5169 Nákup ostatní.. 4 111 603,00 Kč 3 491 349,90 Kč 85 % 296 754,62 Kč 7 % 145 992,63 Kč 11 % 204 444,65 Kč 16 % 263 749,78 Kč 22 % 224 323,38 Kč 28 % 275 141,63 Kč 34 % 340 924,53 Kč 43 % 212 195,77 Kč 48 % 382 607,72 Kč 57 % 494 823,52 Kč 69 % 283 300,53 Kč 76 % 367 091,14 Kč 85 %
5171 Opravy a udrž.. 25 134 356,00 Kč 17 657 711,52 Kč 70 % 123 700,33 Kč 0 % 259 069,66 Kč 2 % 552 135,62 Kč 4 % 392 292,51 Kč 5 % 1 289 278,85 Kč 10 % 323 639,01 Kč 12 % 994 786,65 Kč 16 % 1 309 220,41 Kč 21 % 2 551 361,00 Kč 31 % 3 248 340,23 Kč 44 % 1 659 744,70 Kč 51 % 4 954 142,55 Kč 70 %
5192 Poskytnuté ne.. 160 000,00 Kč 77 784,00 Kč 49 % 6 482,00 Kč 4 % 6 482,00 Kč 8 % 6 482,00 Kč 12 % 6 482,00 Kč 16 % 6 482,00 Kč 20 % 6 482,00 Kč 24 % 6 482,00 Kč 28 % 6 482,00 Kč 32 % 6 482,00 Kč 36 % 6 482,00 Kč 41 % 6 482,00 Kč 45 % 6 482,00 Kč 49 %
6121 Budovy, haly .. 1 356 990,00 Kč 1 310 475,01 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 3 % 3 630,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 60 500,00 Kč 7 % 428 340,00 Kč 39 % 6 050,00 Kč 39 % 298 724,80 Kč 61 % 476 930,21 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 140 010,00 Kč 140 010,31 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 010,31 Kč 100 %
Celkem 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 % 1 911 177,47 Kč 3 % 4 598 953,17 Kč 8 % 3 687 084,64 Kč 6 % 2 542 945,99 Kč 4 % 2 613 316,95 Kč 4 % 2 430 679,55 Kč 4 % 2 524 088,32 Kč 4 % 2 416 213,63 Kč 4 % 4 925 113,62 Kč 8 % 5 764 945,47 Kč 10 % 3 930 050,62 Kč 7 % 9 401 397,88 Kč 16 %