Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zimní stadion NJ (ORG 522) / 2017

Název:
Zimní stadion NJ (522)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 664 095,29 Kč 92 %
výdaje 7 745 000,00 Kč Navýšení 9 063 682,00 Kč 8 556 910,12 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 7 745 000,00 Kč Navýšení 8 970 000,00 Kč 8 463 228,12 Kč 94 %
Veřejná správa 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 7 745 000,00 Kč Navýšení 8 970 000,00 Kč 8 463 228,12 Kč 94 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 253 854,00 Kč 253 854,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 253 854,00 Kč 253 854,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 9 872,00 Kč 9 872,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 9 872,00 Kč 9 872,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Pokles 36 274,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Pokles 36 274,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 445 000,00 Kč Navýšení 8 245 000,00 Kč 8 199 502,12 Kč 99 %
37 Odbor bytový 7 445 000,00 Kč Navýšení 8 245 000,00 Kč 8 199 502,12 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
Celkem 7 745 000,00 Kč Navýšení 9 063 682,00 Kč 8 556 910,12 Kč 94 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 522 (Zimní stadion NJ), Paragraf 3412 (Sportovní zařízení v majetku obcí), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Hokejový klub Nový Jičín z. s.ARES 8 199 502,12 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu na 01/2017 dle dohody o spolupráci při prozatímní správě. [ISRS] 4065 10.01.2017 700 000,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci při prozatímní správě a dle přílohy. [ISRS] 4080 08.02.2017 635 720,30 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci při prozatímní správě a dle přílohy. [ISRS] 4026 02.03.2017 629 422,44 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci při prozatímní správě a dle přílohy (3.vyúčtování). [ISRS] 4270 27.03.2017 550 615,40 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci a dle přílohy. [ISRS] 4188 19.04.2017 452 653,52 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci a dle přílohy - 5. vyúčtování r. 2017. [ISRS] 4163 16.05.2017 502 126,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci a dle přílohy - 6. vyúčtování r. 2017. [ISRS] 4030 02.06.2017 320 742,52 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci a dle přílohy - 7. vyúčtování r. 2017. [ISRS] 4051 04.07.2017 306 175,05 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci - 8. vyúčtování roku 2017 [ISRS] 4251 25.07.2017 335 265,73 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci - 9. vyúčtování roku 2017. [ISRS] 4058 07.08.2017 330 683,76 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu - mimořádná platba zadržených finančních prostředků. V případě záporného stanoviska pracovní skupiny bude částka odečtena z následujícího vyúčtování. [ISRS] 5227 23.08.2017 317 879,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci - 10. vyúčtování roku 2017. [ISRS] 4157 13.09.2017 638 216,98 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci - 11. vyúčtování roku 2017. [ISRS] 4150 11.10.2017 678 059,29 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci - 12. vyúčtování roku 2017. [ISRS] 4143 10.11.2017 677 391,70 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle Dohody o spolupráci - 13. vyúčtování roku 2017. [ISRS] 4099 12.12.2017 1 124 550,43 Kč
Celkem 8 199 502,12 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5166 Konzultační, .. 253 854,00 Kč 253 854,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 9 453,00 Kč 4 % 17 530,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 226 871,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 9 872,00 Kč 9 872,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 872,00 Kč 39 % 6 000,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 36 274,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 8 245 000,00 Kč 8 199 502,12 Kč 99 % 700 000,00 Kč 8 % 635 720,30 Kč 16 % 1 180 037,84 Kč 31 % 452 653,52 Kč 36 % 502 126,00 Kč 42 % 320 742,52 Kč 46 % 641 440,78 Kč 54 % 648 562,76 Kč 62 % 638 216,98 Kč 69 % 678 059,29 Kč 78 % 677 391,70 Kč 86 % 1 124 550,43 Kč 99 %
5909 Ostatní neinv.. 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 93 682,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 9 063 682,00 Kč 8 556 910,12 Kč 94 % 700 000,00 Kč 8 % 738 855,30 Kč 8 % 1 197 567,84 Kč 13 % 452 653,52 Kč 5 % 728 997,00 Kč 8 % 320 742,52 Kč 4 % 641 440,78 Kč 7 % 648 562,76 Kč 7 % 638 216,98 Kč 7 % 678 059,29 Kč 7 % 681 263,70 Kč 8 % 1 130 550,43 Kč 12 %