Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu (ORG 7387) / 2017

Název:
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu (7387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
Celkem 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 437 834,30 Kč 45 % 1 376 551,10 Kč 88 % 233 011,60 Kč 95 % 4 000,00 Kč 95 % 18 150,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
Celkem 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 437 834,30 Kč 45 % 1 376 551,10 Kč 43 % 233 011,60 Kč 7 % 4 000,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 %