Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dům sester (ORG 7518) / 2017

Název:
Dům sester (7518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 500 000,00 Kč Navýšení 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 500 000,00 Kč Navýšení 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 1 500 000,00 Kč Navýšení 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 %
5151 Studená voda 0,00 Kč Navýšení 77 489,00 Kč 77 488,61 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 77 489,00 Kč 77 488,61 Kč 100 %
5152 Teplo 0,00 Kč Navýšení 560 635,00 Kč 560 634,95 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 560 635,00 Kč 560 634,95 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 0,00 Kč Navýšení 58 138,00 Kč 58 138,23 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 58 138,00 Kč 58 138,23 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 37 613,00 Kč 37 613,04 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 37 613,00 Kč 37 613,04 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 40 297,05 Kč 149 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 27 000,00 Kč 40 297,05 Kč 149 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 Kč Pokles 848 000,00 Kč 547 527,00 Kč 65 %
37 Odbor bytový 1 500 000,00 Kč Pokles 848 000,00 Kč 547 527,00 Kč 65 %
Celkem 1 500 000,00 Kč Navýšení 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 77 489,00 Kč 77 488,61 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 77 488,61 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5152 Teplo 560 635,00 Kč 560 634,95 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 560 634,95 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 58 138,00 Kč 58 138,23 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 58 138,23 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 37 613,00 Kč 37 613,04 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 12 613,04 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 25 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 27 000,00 Kč 40 297,05 Kč 149 % 8 205,25 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 18 781,80 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 13 310,00 Kč 149 %
6121 Budovy, haly .. 848 000,00 Kč 547 527,00 Kč 65 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 547 527,00 Kč 65 %
Celkem 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 % 8 205,25 Kč 1 % 708 874,83 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 18 781,80 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 25 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 560 837,00 Kč 35 %