Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Hückelovy vily (ORG 8518) / 2017

Název:
Hückelovy vily (8518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 %
5151 Studená voda 0,00 Kč Navýšení 147 380,00 Kč 147 372,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 147 380,00 Kč 147 372,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 0,00 Kč Navýšení 3 362,00 Kč 3 362,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 3 362,00 Kč 3 362,00 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 14 520,00 Kč 48 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 14 520,00 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 86 260,00 Kč 86 260,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 86 260,00 Kč 86 260,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 272 514,00 Kč 272 514,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 272 514,00 Kč 272 514,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč Navýšení 25 664,00 Kč 17 508,50 Kč 68 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 25 664,00 Kč 17 508,50 Kč 68 %
5492 Dary obyvatelstvu 0,00 Kč Navýšení 42 200,00 Kč 42 200,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 42 200,00 Kč 42 200,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000,00 Kč Pokles 2 392 620,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 7 000 000,00 Kč Pokles 2 392 620,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 147 380,00 Kč 147 372,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 122 779,00 Kč 83 % 24 593,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 3 362,00 Kč 3 362,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 362,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 30 000,00 Kč 14 520,00 Kč 48 % 1 210,00 Kč 4 % 1 210,00 Kč 8 % 1 210,00 Kč 12 % 1 210,00 Kč 16 % 1 210,00 Kč 20 % 1 210,00 Kč 24 % 1 210,00 Kč 28 % 1 210,00 Kč 32 % 1 210,00 Kč 36 % 1 210,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 44 % 1 210,00 Kč 48 %
5166 Konzultační, .. 86 260,00 Kč 86 260,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 86 260,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 272 514,00 Kč 272 514,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 800,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 192 390,00 Kč 73 % 11 422,00 Kč 78 % 45 000,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 15 902,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udrž.. 25 664,00 Kč 17 508,50 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 775,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 13 733,50 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5492 Dary obyvatel.. 42 200,00 Kč 42 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 2 392 620,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 9 010,00 Kč 0 % 8 347,00 Kč 0 % 235 800,00 Kč 8 % 98 892,00 Kč 3 % 46 210,00 Kč 2 % 14 943,50 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 123 989,00 Kč 4 % 41 705,00 Kč 1 %