Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (ORG 92) / 2017

Název:
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 520 000,00 Kč Pokles 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 520 000,00 Kč Pokles 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 520 000,00 Kč Pokles 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 62 620,00 Kč 62 620,00 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč Navýšení 62 620,00 Kč 62 620,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 14 875,00 Kč 14 875,00 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč Navýšení 14 875,00 Kč 14 875,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 5 351,00 Kč 5 351,00 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč Navýšení 5 351,00 Kč 5 351,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 45 000,00 Kč Navýšení 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 45 000,00 Kč Navýšení 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 097,00 Kč 80 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 60 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 097,00 Kč 80 %
5169 Nákup ostatních služeb 375 000,00 Kč Pokles 251 412,10 Kč 147 506,75 Kč 59 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 375 000,00 Kč Pokles 251 412,10 Kč 147 506,75 Kč 59 %
5361 Nákup kolků 20 000,00 Kč Pokles 12 249,00 Kč 3 000,00 Kč 24 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 20 000,00 Kč Pokles 12 249,00 Kč 3 000,00 Kč 24 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč Navýšení 27 751,00 Kč 27 751,00 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 20 000,00 Kč Navýšení 27 751,00 Kč 27 751,00 Kč 100 %
6130 Pozemky 1 000 000,00 Kč Pokles 380 000,00 Kč 62 800,00 Kč 17 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 000 000,00 Kč Pokles 380 000,00 Kč 62 800,00 Kč 17 %
Celkem 1 520 000,00 Kč Pokles 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 62 620,00 Kč 62 620,00 Kč 100 % 6 480,00 Kč 10 % 4 640,00 Kč 18 % 4 400,00 Kč 25 % 6 800,00 Kč 36 % 6 200,00 Kč 46 % 6 700,00 Kč 56 % 5 000,00 Kč 64 % 4 200,00 Kč 71 % 5 700,00 Kč 80 % 4 200,00 Kč 87 % 2 800,00 Kč 91 % 5 500,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 14 875,00 Kč 14 875,00 Kč 100 % 1 000,00 Kč 7 % 1 000,00 Kč 13 % 1 100,00 Kč 21 % 1 700,00 Kč 32 % 1 550,00 Kč 43 % 1 675,00 Kč 54 % 1 250,00 Kč 62 % 1 050,00 Kč 69 % 1 425,00 Kč 79 % 1 050,00 Kč 86 % 700,00 Kč 91 % 1 375,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 5 351,00 Kč 5 351,00 Kč 100 % 360,00 Kč 7 % 358,00 Kč 13 % 394,00 Kč 21 % 612,00 Kč 32 % 558,00 Kč 43 % 603,00 Kč 54 % 450,00 Kč 62 % 378,00 Kč 69 % 513,00 Kč 79 % 378,00 Kč 86 % 252,00 Kč 91 % 495,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 40 123,60 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 500,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 5 118,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, .. 120 000,00 Kč 96 097,00 Kč 80 % 11 245,00 Kč 9 % 16 200,00 Kč 23 % 3 750,00 Kč 26 % 4 400,00 Kč 30 % 15 320,00 Kč 42 % 12 680,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 3 702,00 Kč 56 % 9 400,00 Kč 64 % 10 450,00 Kč 73 % 8 950,00 Kč 80 %
5169 Nákup ostatní.. 251 412,10 Kč 147 506,75 Kč 59 % 44 770,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 9 710,00 Kč 22 % 8 400,00 Kč 25 % 6 010,00 Kč 27 % 9 642,50 Kč 31 % 3 660,00 Kč 33 % 1 210,00 Kč 33 % 8 215,00 Kč 36 % 24 201,25 Kč 46 % 24 916,00 Kč 56 % 6 772,00 Kč 59 %
5361 Nákup kolků 12 249,00 Kč 3 000,00 Kč 24 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 8 % 1 000,00 Kč 16 % 1 000,00 Kč 24 %
5362 Platby daní a.. 27 751,00 Kč 27 751,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 18 % 6 751,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 5 000,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 4 000,00 Kč 75 % 4 000,00 Kč 89 % 3 000,00 Kč 100 %
6130 Pozemky 380 000,00 Kč 62 800,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 8 650,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 10 950,00 Kč 5 % 43 200,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
Celkem 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 % 63 855,00 Kč 7 % 30 848,00 Kč 3 % 59 477,60 Kč 6 % 37 862,00 Kč 4 % 80 089,00 Kč 9 % 31 300,50 Kč 3 % 15 478,30 Kč 2 % 11 838,00 Kč 1 % 19 555,00 Kč 2 % 44 229,25 Kč 5 % 44 118,00 Kč 5 % 27 092,00 Kč 3 %