Výdaje

Přehled plateb pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (IČ 00417688 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152, vodné, stočné 12/2016 7098 13.01.2017 5 784,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152, vodné, stočné 12/2016 7098 13.01.2017 10 741,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 Služby za 01/2017, vodné, stočné. 7091 14.02.2017 5 890,00 Kč
Nezařazeno do akcí (0) Všeobecná pokladní správa Refundace mzdy za služební cesty zastupitele města 09/2016 + 11/2016. 4004 01.03.2017 3 232,00 Kč
Nezařazeno do akcí (0) Všeobecná pokladní správa Refundace mzdy za služební cesty zastupitele města 09/2016 + 11/2016. 4004 01.03.2017 1 174,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava dopravního značení - cyklostezka Rybí. 4010 02.03.2017 403,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-služby za měsíc únor 2017, vodné, stočné. 7075 09.03.2017 6 205,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152-služby za měsíc únor 2017, vodné, stočné. 7075 09.03.2017 12 212,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby 03/2017 vodné stočné, dešťová voda, el. Energie. 7090 12.04.2017 6 847,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby 03/2017 vodné stočné, dešťová voda, el. Energie. 7090 12.04.2017 12 212,00 Kč
Nezařazeno do akcí (0) Všeobecná pokladní správa refundace mzdy za služební cestu 7.3.2017 - zastupitel města 4016 02.05.2017 1 616,00 Kč
Nezařazeno do akcí (0) Všeobecná pokladní správa refundace mzdy za služební cestu 7.3.2017 - zastupitel města 4016 02.05.2017 595,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 služby za 4/2017 - vodné, stočné, el 7100 15.05.2017 6 532,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 služby za 4/2017 - vodné, stočné, el 7100 15.05.2017 10 005,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - Služby vodné, stočné, dešťová voda, elektrická energie 05/2017. 7120 13.06.2017 10 300,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - Služby vodné, stočné, dešťová voda, elektrická energie 05/2017. 7120 13.06.2017 6 689,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Dovoz a odvoz zábran a ruční úklid - akce 25. let MPNJ. 4272 23.06.2017 1 310,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Akce 25 let MPNJ, Masarykovo nám., dovoz a odvoz 4 kontejnerů, úklid náměstí po akci. 4361 27.06.2017 920,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava dopravního značení ul. B.Martinů, U Stadionu, Purkyňova. 4367 27.06.2017 3 869,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 služby za 06/2017, vodné stočné, dešťová voda, elektrická energie. 7093 14.07.2017 7 004,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 služby za 06/2017, vodné stočné, dešťová voda, elektrická energie. 7093 14.07.2017 9 417,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - Služby, vodné, stočné, dešťová voda, elektrická energie 07/2017. 7084 08.08.2017 6 296,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - Služby, vodné, stočné, dešťová voda, elektrická energie 07/2017. 7084 08.08.2017 7 798,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava dopravního značení ul. Gen. Hlaďo NJ. 4096 11.09.2017 1 312,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava oprava dopravního značení ul. Jubilejní. 4097 11.09.2017 1 405,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 úhrada energií 08/2017 - vodné, stočné, el. 7098 12.09.2017 6 060,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 úhrada energií 08/2017 - vodné, stočné, el. 7098 12.09.2017 9 858,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné stočné, dešťová voda, ele. energie 09/2017. 7096 11.10.2017 6 532,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné stočné, dešťová voda, ele. energie 09/2017. 7096 11.10.2017 10 152,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava dopravního značení a obrubníku na ul. B. Martinů. 4107 11.10.2017 869,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 služby 10/2017 - vodné, stočné, el 7093 10.11.2017 6 532,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 služby 10/2017 - vodné, stočné, el 7093 10.11.2017 11 624,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí pěstební práce v lesích Rasant, křovinořez 11/2018 4035 05.12.2017 31 261,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152- vodné, stočné a dešťovka, elekřina za 11/2017 7147 15.12.2017 6 532,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152- vodné, stočné a dešťovka, elekřina za 11/2017 7147 15.12.2017 13 831,00 Kč
Celkem 243 019,00 Kč

2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 320.000 Kč na 1/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 1.Q.2017 4010 02.01.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 320.000 Kč na 1/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 1.Q.2017 4010 02.01.2017 320 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1) údržba MK 1.300.000 Kč na 1/2017, 2) VPP 500.000 Kč na 1.Q.2017 4011 02.01.2017 500 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1) údržba MK 1.300.000 Kč na 1/2017, 2) VPP 500.000 Kč na 1.Q.2017 4011 02.01.2017 1 300 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů na 01/2017. 4039 05.01.2017 162 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - Veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 1/2017 4041 05.01.2017 450 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - Veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 1/2017 4041 05.01.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - Veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 1/2017 4041 05.01.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek na provoz MHD na měsíc leden 2017 4141 18.01.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 02/2017. 4006 01.02.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 02/2017. 4006 01.02.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na VO na 2/2017 4007 01.02.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na údržbu MK na 2/2017 4008 01.02.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - Veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 2/2017 4058 06.02.2017 450 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - Veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 2/2017 4058 06.02.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - Veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 2/2017 4058 06.02.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města na provoz MHD na měsíc únor 2017 4079 08.02.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí montáž a demontáž stánků v rámci Novojičínského jarmarku s masopustem dne 16.2.2017 4212 20.02.2017 14 880,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí likvidace vánočního stromu a vánoční výzdoby 4281 24.02.2017 10 105,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veřejných WC na 03/2017. 4022 02.03.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veřejných WC na 03/2017. 4022 02.03.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí TSM příspěvek na VO na 3/2017 4023 02.03.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí TSM příspěvek na údržbu MK na 3/2017 4027 02.03.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 3/2017 4042 06.03.2017 1 000 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 3/2017 4042 06.03.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 3/2017 4042 06.03.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města na provoz MHD na měsíc březen 2017 4168 15.03.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veřejných WC na 04/2017. 4021 03.04.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veřejných WC na 04/2017. 4021 03.04.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 4/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 2.Q.2017 4022 03.04.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 4/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 2.Q.2017 4022 03.04.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1)1.250.000 Kč na údržbu MK na 4/2017, 2) 500.000 Kč na VPP na 2.Q.2017 4024 03.04.2017 500 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1)1.250.000 Kč na údržbu MK na 4/2017, 2) 500.000 Kč na VPP na 2.Q.2017 4024 03.04.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 4/2017 4047 05.04.2017 1 200 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 4/2017 4047 05.04.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 4/2017 4047 05.04.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města na provoz MHD na měsíc duben 2017 4139 12.04.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 05/2017. 4024 02.05.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 05/2017. 4024 02.05.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM - VO na 5/2017 4025 02.05.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí TSM příspěvek na údržbu MK na 5/2017 4026 02.05.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 5/2017 4051 04.05.2017 1 800 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 5/2017 4051 04.05.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 5/2017 4051 04.05.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města na provoz MHD na měsíc květen 2017 4121 11.05.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí montáž a demontáž stánků v rámci Novojičínského jarmarku dne 11.05.2017. 4185 19.05.2017 14 880,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí velikonoční výzdoba stánků, pódia a náměstí v rámci Velikonočního jarmarku ve dnech 12.-15.04.2017. 4219 23.05.2017 26 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 06/2017. 4028 02.06.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 06/2017. 4028 02.06.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM - VO na 6/2017. 4029 02.06.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na údržbu MK na 6/2017 4031 02.06.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 6/2017 4044 05.06.2017 1 600 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 6/2017 4044 05.06.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 6/2017 4044 05.06.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města na provoz MHD na měsíc červen 2017 4160 14.06.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí montáž a demontáž stánků v rámci Novojičínského jarmarku dne 15.06.2017. 4202 19.06.2017 14 880,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 07/2017. 4022 03.07.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 07/2017. 4022 03.07.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 7/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 3.Q 2017 4023 03.07.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 7/2017 a 2) příspěvek na DH 100.000 Kč na 3.Q 2017 4023 03.07.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1) údržba MK na 7/2017 ve výši 1.250.000 Kč, 2) VPP na 3.Q.2017 ve výši 500.000 Kč 4026 03.07.2017 500 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1) údržba MK na 7/2017 ve výši 1.250.000 Kč, 2) VPP na 3.Q.2017 ve výši 500.000 Kč 4026 03.07.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 7/2017 4027 03.07.2017 1 500 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 7/2017 4027 03.07.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 7/2017 4027 03.07.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc červenec 2017 4067 10.07.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí zajištění akce Pivobraní dne 24.06.2017. 4149 17.07.2017 87 304,06 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí údržba turecké zahrady v Expozici Laudon 4179 20.07.2017 3 068,50 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí montáž a demontáž stánků v rámci Novojičínského jarmarku dne 13.07.2017. 4187 20.07.2017 14 880,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí investiční příspěvek TSM na vozidlo Dacia - viz faktura 60171055 4262 27.07.2017 276 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na údržbu VO 280.000 Kč na 8/2017. 4014 01.08.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na údržbu MK na 8/2017 4016 01.08.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 08/2017. 4023 02.08.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 08/2017. 4023 02.08.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 8/2017 4025 02.08.2017 1 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 8/2017 4025 02.08.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 8/2017 4025 02.08.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Investiční příspěvek od zřizovatele - nákup vozidla pro zahradnice na HS 208 - Veřejná zeleň 4151 17.08.2017 276 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc srpen 2017 4249 28.08.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí údržba turecké zahrady v Expozici Laudon 4273 31.08.2017 1 168,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 09/2017. 4013 01.09.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 09/2017. 4013 01.09.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na údržbu VO na 9/2017. 4014 01.09.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na údržbu MK na 9/2017. 4015 01.09.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 9/2017 4051 05.09.2017 1 350 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 9/2017 4051 05.09.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad, nebezpečný odpad - 9/2017 4051 05.09.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc září 2017 4149 12.09.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 10/2017. 4015 02.10.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 10/2017. 4015 02.10.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 10/2017 a 2) příspěvek na DH 50.000 Kč na 4.Q 2017 4016 02.10.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na: 1) údržba VO 280.000 Kč na 10/2017 a 2) příspěvek na DH 50.000 Kč na 4.Q 2017 4016 02.10.2017 50 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1) údržba MK na 10/2017 ve výši 1.250.000 Kč, 2) VPP na 4.Q.2017 ve výši 500.000 Kč 4018 02.10.2017 500 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM: 1) údržba MK na 10/2017 ve výši 1.250.000 Kč, 2) VPP na 4.Q.2017 ve výši 500.000 Kč 4018 02.10.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 10/2017 4049 04.10.2017 1 350 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 10/2017 4049 04.10.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 10/2017 4049 04.10.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města N.Jičín na provoz MHD na měsíc říjen 2017 4149 11.10.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na investici - rekonstrukce části elektrorozvodů a garážových vrat v objektu TSM NJ.(ZM ze dne 9.3.2017) 4198 16.10.2017 519 921,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí montáž a demontáž stánků v rámci Novojičínského jarmarku dne 12.10.2017. 4238 18.10.2017 14 880,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Investiční příspěvek od zřizovatele - úprava střediska zeleně - veřejná zeleň 4257 20.10.2017 1 476 917,41 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí údržba turecké zahrady v expozici Laudon 4265 23.10.2017 291,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 11/2017. 4021 01.11.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 11/2017. 4021 01.11.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na VO za 11/2017. 4039 02.11.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na údržbu MK na 11/2017. 4040 02.11.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 11/2017 4030 02.11.2017 800 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 11/2017 4030 02.11.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 11/2017 4030 02.11.2017 8 340,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí montáž a demontáž stánků v rámci Novojičínského jarmarku dne 09.11.2017. 4174 14.11.2017 14 880,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc listopad 2017 4179 14.11.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí vánoční výzdoba na náměstí, vánoční osvětlení, ustavení stromu 4372 29.11.2017 53 914,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 12/2017. 4010 01.12.2017 100 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů a provoz veř. WC na 12/2017. 4010 01.12.2017 158 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na VO za 12/2017. 4011 01.12.2017 280 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí investiční příspěvek TSM na pořízení stroje na likvidaci plevele - viz faktura 20170688 4041 05.12.2017 530 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na investici - pořízení svozového vozidla na BRO a plasty 4042 05.12.2017 1 125 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek TSM na údržbu MK na 12/2017 4043 05.12.2017 1 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 12/2017 4044 05.12.2017 400 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 12/2017 4044 05.12.2017 1 445 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz TSM Nový Jičín - veřejná zeleň, komunální odpad a nebezpečný odpad - 12/2017 4044 05.12.2017 8 260,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na mobiliář r. 2017. 4083 12.12.2017 56 710,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Navýšení příspěvku TSM na rok 2017 - MK 4204 14.12.2017 250 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Investiční příspěvek od zřizovatele - výstavba splaškové kanalizace a lapolu 4207 14.12.2017 622 093,71 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na investici - rekonstrukce garážových vrat v objektu TSM NJ, (ZM 07.12.2017). 4222 15.12.2017 465 850,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí příspěvek města Nový Jičín na provoz MHD na měsíc prosinec 2017 (navýšení) 4251 18.12.2017 850 000,00 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí vánoční výzdoba, ustavení stromu, údržba turecké zahrady v expozici Laudon 4297 19.12.2017 472,50 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí vánoční výzdoba, ustavení stromu, údržba turecké zahrady v expozici Laudon 4297 19.12.2017 189 981,00 Kč
Celkem 65 850 076,18 Kč

2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Snížení příspěvku TSM za rok 2017 - dětská hřiště 4104 13.12.2017 -134 050,54 Kč
Technické sluźby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Snížení příspěvku TSM na veřejnou zeleň 4105 13.12.2017 -200 000,00 Kč
Celkem -334 050,54 Kč