Výdaje

Přehled plateb pro Alcaserv Czech, a.s. (IČ 04125622 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa údržba a servis telekomunikačních zařízení - pobočkových telef. ústředen 12/16 4110 16.01.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefoních ústředen - 1/2017. 4155 14.02.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefonních ústředen 2/17. 4091 09.03.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefonních ústředen 3/2017 - sml 06/SS/2011. 4082 10.04.2017 4 235,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25/3 - výměna domácího telefonu 7057 10.05.2017 1 149,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa servis telefonní ústředny 4/2017 - sml 06/SS/2011 4111 11.05.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa programování systému Pbx - úprava přesměrování zvonění v sekretářské soupravě. 4103 12.06.2017 1 724,30 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa údržba a servis telekomunikačního zařízení 5/2017 sml. 06/SS/2011 4113 12.06.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telefonních ústředen 06/2017 - sml 06/SS/2011. 4040 04.07.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových telef. ústředen 07/2017 - sml 06/SS/2011. 4094 11.08.2017 4 235,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25 NJ, oprava provozu analogového přístroje. 7006 01.09.2017 1 058,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových tele. ústředen 08/2017 - sml 06/SS/2011. 4070 07.09.2017 4 235,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25, byt č.33 NJ - výměna vadného domácího telefonu. 7084 12.09.2017 1 542,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění provozu a provádění údržby a servisu pobočkových tele. ústředen 09/17, sml 06/SS/2011. 4123 11.10.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa údržba a servis pobočkových telefonních ústředen 10/2017, sml 06/SS/2011 4129 10.11.2017 4 235,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Pod Lipami 19, byt č.52 - Výměna oprava analog. přístroje-domácího telefonu 7278 30.11.2017 1 567,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Servis telekom. zařízení - 11/2017 sml. 06/SS/2011 4138 13.12.2017 4 235,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa servis telef. ústředen za 12/2017, sml 06/SS/2011 4411 29.12.2017 4 235,00 Kč
Celkem 62 097,40 Kč