Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Pavel Nippert (IČ 11182351 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky Kompostárna - Vytyčení vlastnické hranice mezi pozemky - vytyčení trasy el. kabel. přívodu NN 4236 21.02.2017 3 223,00 Kč
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu (7387) Vodní hospodářství Zaměření skutečného stavu - ČOV Kojetín 4338 26.10.2017 4 000,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Zpracování geometrické plánu č.491-127/2017 - ČOV Kojetín 4148 13.12.2017 8 000,00 Kč
Zimní stadion NJ (522) Tělovýchova a zájmová činnost Zimní stadion - geometr. plán na změnu obvodu budovy - přístavba šatny, restaurace a garáže na parc.č. 625/1 7172 18.12.2017 6 000,00 Kč
Kompostárna (511) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kompostárna - Vytyčení vlastnické hranice mezi pozemky - vytyčení trasy el. kabel. přívodu NN 4284 19.12.2017 13 500,00 Kč
Celkem 34 723,00 Kč