Výdaje

Přehled plateb pro STAVBAŘ - výrobní družstvo (IČ 13642855 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava chodníku na ul. Skalky. 4020 03.04.2017 60 494,56 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Zvěrokruh Skalky - práce 4/2017 4118 11.05.2017 190 056,95 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Práce na zvěrokruhu Skalky 5/2017. 4092 08.06.2017 768 361,90 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Práce na Zvěrokruhu Skalky 6/2017. 4196 20.07.2017 433 731,88 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. 4200 22.08.2017 1 507 220,96 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Oprava patky lanové dráhy v areálu Skalky NJ. 4201 18.09.2017 6 446,28 Kč
Památková péče (2380) Kultura a sdělovací prostředky Terénní úpravy u restaurování pískovcového kříže u Bašty - součást restaurování křížů. 4202 18.09.2017 8 264,30 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Čištění koryta potoka Straník, p.č. 926/7 a 926/1. 4159 12.10.2017 60 405,74 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Odstranění dočasné autobusové zastávky vč. přístupového chodníku na ul. Hřbitovní 4332 27.11.2017 257 715,26 Kč
Bazén NJ (515) Tělovýchova a zájmová činnost Krytý bazén - oprava venkovní zdi zakrytím deskami CETRIS, PDP Kč 10.473,44 7293 30.11.2017 60 346,95 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava chodníku ul. Gregorova - uliční vpusť 4156 13.12.2017 11 616,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Dočasná bus.zastávka Svinec 4190 14.12.2017 50 322,74 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Zábradlí podél MK ul. Potoční 4191 14.12.2017 54 799,29 Kč
Památková péče (2380) Kultura a sdělovací prostředky Terénní úpravy u restaurování písk. kříže u Bašty 4237 18.12.2017 3 472,70 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 6 - stavební úpravy místnosti 214 na bezbariérovou sprchu, PDP Kč 22.351,11 7333 29.12.2017 171 358,51 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. 8113 31.12.2017 -338 490,33 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. 8113 31.12.2017 338 490,33 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Práce na Zvěrokruhu Skalky 6/2017. 8113 31.12.2017 -433 731,67 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Práce na Zvěrokruhu Skalky 6/2017. 8113 31.12.2017 433 731,67 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Práce na zvěrokruhu Skalky 5/2017. 8113 31.12.2017 -710 128,46 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Práce na zvěrokruhu Skalky 5/2017. 8113 31.12.2017 710 128,46 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. 8113 31.12.2017 -77 694,54 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí práce na Zvěrokruhu Skalky 7/2017. 8113 31.12.2017 77 694,54 Kč
Celkem 3 644 614,02 Kč