Výdaje

Přehled plateb pro ARCHITRÁV, s.r.o. (IČ 25382951 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj PD Oprava opěrné zídky ul. Bezručova NJ 4249 22.02.2017 5 687,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hotel Praha NJ, zpracování PD na úpravu světlíku v kuchyni. 7215 28.03.2017 9 680,00 Kč
Hückelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hückelovy vily - PD zaměření stávajícího stavu č.p.856 a č.p. 857 7047 09.05.2017 192 390,00 Kč
Rekonstrukce obřadní síně (1389) Veřejná správa Studie interiéru obřadní síně. 4040 04.09.2017 24 200,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj PD - oplocení opěrná zeď Bezručova. 4296 22.09.2017 8 954,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj OB - Čerťák, vypracování studie, inženýrské činnosti. 7010 01.11.2017 30 250,00 Kč
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Vizualizace zeleně v N.J. - náměstí v NJ 4134 10.11.2017 13 552,00 Kč
Zimní stadion NJ (522) Tělovýchova a zájmová činnost Zimní stadion Techn. pomoc pro zadání výběr. zadání PD - oprava střechy ZS NJ 7128 14.11.2017 3 872,00 Kč
Rekonstrukce obřadní síně (1389) Veřejná správa dopracování studie Rekonstrukce obřadní síně 4356 29.11.2017 6 050,00 Kč
Celkem 294 635,00 Kč