Výdaje

Přehled plateb pro JAPSTAV Morava s.r.o. (IČ 25824783 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Zhotovení odvodňovacího žlabu u RD č.p. 35 v Kojetíně. 4206 19.06.2017 50 049,94 Kč
Parkoviště MŠ Revoluční (6384) Doprava Prakoviště MŠ Revoluční - práce provedené dle faktury. 4134 15.08.2017 579 251,38 Kč
Parkoviště MŠ Revoluční (6384) Doprava Parkoviště u MŠ Revoluční - stavební práce 8/2017. 4044 04.09.2017 164 671,95 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Předláždění autobusové zastávky U Partyzána a Požární zbrojnice v Žilině u NJ 4389 30.11.2017 59 922,68 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava dlážděné plochy autobusové zastávky ve Straníku 4161 13.12.2017 29 951,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava komunikace na p.č. 1754, k. ú. Straník 4163 13.12.2017 32 640,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava kamenné rovnaniny na levostranném přítoku Stranického potoka 4164 13.12.2017 34 951,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava komunikace na ul. Štursova a Slezská 4166 13.12.2017 36 586,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava komunikace na ul. Příčná 4195 14.12.2017 59 380,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava zpevněné plochy na p.č.52, k. ú. Žilina u NJ 4196 14.12.2017 59 826,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava dešťové kanalizace na ul. Příčná 4205 14.12.2017 314 161,36 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava zpevněné plochy na ul. Rybníčky 4371 21.12.2017 60 293,00 Kč
Celkem 1 481 684,31 Kč