Výdaje

Přehled plateb pro VAST TERCIA, spol. s r.o. (IČ 25857541 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Předláždění chodníku na ul. K Nemocnici NJ. 4245 28.08.2017 27 958,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Stavební práce na akci: Srovnání žulových obrub na ulici K Nemocnici NJ. 4258 29.08.2017 39 274,00 Kč
Celkem 67 232,00 Kč