Výdaje

Přehled plateb pro ALSYKO security, s.r.o. (IČ 25897187 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek pronájem zařízení k přenosu signálů městského kamerového systému Štefánikova a zimní stadion 12/2016 4073 11.01.2017 2 420,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch servisní práce na systému EZS v prostorách Infocentra 8-12/2016 4142 19.01.2017 2 777,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek dodávka a montáž systému EKV - vstupní zařízení 4148 20.01.2017 13 348,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem zařízení k přenosku signálů MKDS 01/2017. 4101 13.02.2017 2 420,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem zařízení k přenosu MKDS 02/2017 - Štefánikova, zimní stadion. 4116 14.03.2017 2 420,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek pronájem zařízení k přenosu MKDS 03/2017 - Štefánikova, zimní stadion 4077 10.04.2017 2 420,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek servis na systému EZS Infocentrum - Masarykovo nám 45. 4127 12.05.2017 617,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek pronájem zařízení MKDS 4/2017 - Štefánikova, zimní stadion 4129 12.05.2017 2 420,00 Kč
Odbor organizační-úsek informatiky (3381) Veřejná správa EZS - montáž, demontáž tísňových tlačítek, programování a nastavení 4180 17.05.2017 47 065,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek servisní prohlídky NCNJ- systému EPS 4/2017 4202 22.05.2017 14 520,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek servis EPS v lokaci odstřelování tvrze expozice Laudon, výměna hlásičů 4206 22.05.2017 32 646,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem zařízení k přenosu signálů MKDS 05/2017 - Štefánikova, zimní stadion. 4109 12.06.2017 2 420,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem mobilního kamerového setu systému MKDS 3-5/2017 - Hřbitovní 4308 23.06.2017 13 939,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem zařízení k přenosu signálů MKDS 06/2017 - Štefánikova, zimní stadion. 4156 18.07.2017 2 420,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Docházkové čipy 50ks. 4284 31.07.2017 6 111,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem zařízení k přenosu signálu MKDS 07/2017 - Štefánikova a zimní stadion 4062 08.08.2017 2 420,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Dodávka a montáž mobilního kamerového systému do vozidla r.z. 1TE1234. 4196 22.08.2017 49 819,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem zařízení k přenosu signálů MKDS,kamerové body na ul. Štefanikové a zimní stadion 08/2017 4066 07.09.2017 2 420,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Pronájem zařízení k přenosu signálu MKDS 09/2017 - Štefánikova, zimní stadion. 4116 11.10.2017 2 420,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Čipy INIM na zboží (klobouky). 4358 27.10.2017 5 264,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch ochranné čipy na zboží 4149 13.11.2017 1 252,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Servisní zásahy a prohlídky NCNJ- úprava přenos. formátu EPS. 4183 15.11.2017 2 118,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Servisní práce na systému EZS, kódování - NCNJ 4185 15.11.2017 6 256,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Oprava kamer. systému - NCNJ 4266 21.11.2017 33 735,00 Kč
Odbor organizační-úsek informatiky (3381) Veřejná správa Masarykovo nám. 1, Divadelní 1 - Rozšíření systému EZS o PANIK tlačítka s integrací - zkouška 4200 14.12.2017 73 609,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek rozšíření sítě WIFI v prostorách MP 4286 19.12.2017 17 841,00 Kč
Celkem 345 117,00 Kč