Výdaje

Přehled plateb pro Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s. (IČ 26187639 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa Vzdělávací a konzultační služby v oblasti benchmarkingu v roce 2018 4187 14.12.2017 42 350,00 Kč
Celkem 42 350,00 Kč

2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Školení: Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, 23.2.2017, Ostrava - zaměstnanci úřadu 4051 06.02.2017 6 360,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Školení: Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti, 7.4.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4008 03.04.2017 4 770,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Školení: Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, 23.2.2017, Ostrava - zaměstnanci úřadu 8103 30.04.2017 -6 360,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Školení: Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, 23.2.2017, Ostrava - zaměstnanci úřadu 8103 30.04.2017 6 360,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Školení: Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách, 15.06.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4054 06.06.2017 6 360,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Školení: Pohřebnictví, 29.08.2017, Ostrava (zaměstnanci úřadu) 4095 11.08.2017 4 770,00 Kč
Celkem 22 260,00 Kč