Výdaje

Přehled plateb pro STEMON Holding s.r.o. (IČ 28638816 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Plán BOZP na akci Rozšíření ul. Palackého NJ 4274 26.04.2017 6 050,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava výkon činnosti TDI 4/2017 - Rozšíření ul. Palackého NJ 4114 11.05.2017 7 260,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Rozšíření ul. Palackého v NJ - výkon činnosti TDI 5/2017 4158 14.06.2017 16 335,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Plán BOZP na akci Rozšíření ul. Palackého NJ 8106 30.06.2017 -6 050,00 Kč
Cykloopatření Palackého + mobiliář (8385) Doprava Plán BOZP na akci Rozšíření ul. Palackého NJ 8106 30.06.2017 6 050,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava výkon činnosti TDI 4/2017 - Rozšíření ul. Palackého NJ 8106 30.06.2017 -7 260,00 Kč
Cykloopatření Palackého + mobiliář (8385) Doprava výkon činnosti TDI 4/2017 - Rozšíření ul. Palackého NJ 8106 30.06.2017 7 260,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Rozšíření ul. Palackého v NJ - výkon činnosti TDI 5/2017 8106 30.06.2017 -16 335,00 Kč
Cykloopatření Palackého + mobiliář (8385) Doprava Rozšíření ul. Palackého v NJ - výkon činnosti TDI 5/2017 8106 30.06.2017 16 335,00 Kč
Cykloopatření Palackého + mobiliář (8385) Doprava Výkon činnosti TDI 6/2017 na akci, Rozšíření ulice Palackého NJ. 4139 14.07.2017 14 520,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj B. Martinů 4 NJ, výkon činnosti TDI 7/2017. 7085 08.08.2017 14 520,00 Kč
Cykloopatření Palackého + mobiliář (8385) Doprava Rozšíření ul. Palackého v NJ, výkon činnosti TDI 07/2017. 4097 11.08.2017 7 260,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj B. Martinů 4 - stavební úpravy, výkon činnosti TDI 8/2017. 7096 12.09.2017 14 520,00 Kč
Celkem 80 465,00 Kč