Výdaje

Přehled plateb pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ 45193665 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Žižkova 12 - čištění kanalizace 21.12.2016. 7106 16.01.2017 1 329,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 275 - Vodné a Stočné 9-12/2016 7151 23.01.2017 65 651,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 287, NJ, čištění kanalizace 12.1.2017. 7181 26.01.2017 2 031,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr. Šrámka zubní - čištění kanalizace. 7172 26.01.2017 543,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6, vodné stočné 12/2016-01/2017. 7222 31.01.2017 8 613,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné,stočné 12/2016-1/2017 - Luční 3, Bulharská 11, ... 7224 31.01.2017 212 135,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 9 NJ, čištění kanalizace. 7149 21.02.2017 596,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hluboká 188, vodné, stočné 11/2016-01/2017. 7152 21.02.2017 3 909,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 NJ, čištění kanalizace. 4264 23.02.2017 1 297,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 212, 272 NJ, vodné, stočné 01-02/2017. 7214 28.02.2017 22 595,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné, stočné 01-02/2017 - Luční 1799/3, Trlicova 1783/10, ... 7215 28.02.2017 166 984,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6, vodné, stočné - 17.1.-14.2.2017. 7016 02.03.2017 9 133,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci vodné-stočné v NP KS NJ na Msgr. Šrámka 13 za období 24.11.2016-6.3.2017 4194 20.03.2017 1 411,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci vodné-stočné v bytech na Msgr. Šrámka 13 za období 24.11.2016-6.3.2017 4203 20.03.2017 3 372,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Šatlavě 1 - Čištění kanalizace 3.3.2017. 7163 21.03.2017 2 176,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné, stočné za 12/2016 - 03/2017 - bytové a nebytové domy ve správě OB Purkyňova 1314/40, Nádražní 1068/43, U Jezu 287. 7174 21.03.2017 439 710,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné, stočné za 12/2016 - 03/2017 - bytové a nebytové domy ve správě OB Purkyňova 1314/40, Nádražní 1068/43, U Jezu 287. 7174 21.03.2017 46 536,90 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 - Vyúčtování vodné, stočné 12/16-3/2017. 4225 21.03.2017 22 682,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1, sráž. voda, 1.1.2017-31.3.2017 4253 23.03.2017 12 501,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní, sráž. voda, 1.1.2017-31.3.2017 4255 23.03.2017 15 599,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné, stočné 12/2016-03/2017 - Masarykovo nám 34/22, Josefa Hory 1567/3, ... 7221 28.03.2017 54 769,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 12/2016-03/2017 - Trlicova 118/8, Dobrovského 37/5, ... 7223 28.03.2017 216 127,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 12/2016-03/2017 - Trlicova 118/8, Dobrovského 37/5, ... 7223 28.03.2017 39 367,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Gen. H. NJ, srážková voda, 1.1.2017-31.3.2017 4288 28.03.2017 6 717,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Parkoviště Sokolovská, srážková voda 1.1.2017-31.3.2017 4295 28.03.2017 10 337,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Reslova srážk. voda, 1.1.2017-31.3.2017 4301 28.03.2017 23 510,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36, čištění domovní kanalizace. 7200 28.03.2017 1 191,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Za potokem-Loučka 90 NJ, vodné, stočné 12/2016-03/2017. 7202 28.03.2017 1 649,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6 NJ, vodné, stočné, 15.2.2017 - 15.3.2017 7214 28.03.2017 8 660,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové a nebytové domy NJ, vodné a stočné 12/2016 - 03/2017 - Masarykovo nám. 45/29, Křižíkova 20/2, ... 7234 29.03.2017 161 753,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové a nebytové domy NJ, vodné a stočné 12/2016 - 03/2017 - Masarykovo nám. 45/29, Křižíkova 20/2, ... 7234 29.03.2017 18 768,75 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6 sráž. voda, 1.1.2017-31.3.2017 7246 30.03.2017 17 166,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Úzká 21 NJ, vodné stočné - 12/2016-3/2017. 4326 30.03.2017 11 780,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Masarykovo nám.2 NJ, vodné, stočné 12/2016-3/2017. 4328 30.03.2017 21 048,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 212, NJ, vodné, stočné, 17.2.2017-15.3.2017 7244 30.03.2017 8 188,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj vodné stočné byty 12/2016-3/2017 - Masarykovo nám 4/4, Havlíčkova 104/11, Úzká 5/17, 28.října 47/5, Dolní brána 658/22 7078 10.04.2017 30 847,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Fibichovo náměstí NJ, čištění kanalizace. 4196 20.04.2017 2 001,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Fibichovo nám. - monitoring potrubí měřícím kanalizačním vozem. 4198 20.04.2017 2 844,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr. Šrámka 11 NJ, čištění kanalizace. 7134 20.04.2017 1 228,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Loučka 212, 272 - vodné, stočné 16.3.-11.4.2017 7198 26.04.2017 56 764,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné, stočné 03-04/2017 - bytové domy ve vlastnictví města, ve správě OB: Luční 2,3,4, Bulharská 11, Zborovská 11, Trlicova 10, Dlouhá 19. 7025 04.05.2017 145 889,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6 - vodné, stočné 16.3.-19.4.2017 7045 09.05.2017 12 754,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 275 - vodné stočné 01-04/2017 7131 17.05.2017 46 371,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hluboká 188 - vodné stočné 8.2.-4.5.2017 7210 22.05.2017 3 385,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Loučka 212 - vodné, stočné 12.4.-12.5.2017 7293 25.05.2017 48 497,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 743/9-dům - úprava vnitřního rozvodu, PDP Kč 1.163,55 7325 31.05.2017 8 920,55 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272, vodné a stočné 04-05/2017 7327 31.05.2017 14 565,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj J.Hory 3 - likvidace odpadních vod 7015 02.06.2017 1 898,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6 - vodné stočné 20.04.-11.05.2017 7017 02.06.2017 7 243,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové domy v majetku města - vodné stočné 20.4.-15.5.2017 - Luční 3, Bulharská 11, ... 7019 02.06.2017 119 042,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Žižkova 12 - čištění kanalizace, NJ 7128 14.06.2017 1 086,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40-dům - čištění kanalizace 7129 14.06.2017 1 440,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství NJ - ul. Příčná, monitoring potrubí měřícím kanalizačním vozem. 4148 14.06.2017 2 728,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství NJ - ul. Příčná, čištění kanalizace. 4149 14.06.2017 2 965,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 03-06/2017. 7219 20.06.2017 381 756,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 03-06/2017. 7219 20.06.2017 14 486,20 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci vodné-stočné NP KS NJ, Msgr. Šrámka 13, 07.03.-29.05.2017 4214 20.06.2017 1 023,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci vodné-stočné byty Msgr. Šrámka 13, NJ, 7.3.2017-29.5.2017 4218 20.06.2017 2 677,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 NJ, vodné, stočné, 7.3.2017-1.6.2017. 4221 20.06.2017 21 099,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 9 a Msgr. Šrámka 11 NJ, čištění kanalizace. 7295 23.06.2017 1 628,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 9 NJ, čištění kanalizace. 7296 23.06.2017 2 351,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Josefa Hory 3,NJ, vodné, stočné 10.3.2017-7.6.2017. 7303 23.06.2017 5 905,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Smetanovy sady, vodné 7.3.2017-15.6.2017 4320 26.06.2017 124,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Fontána Štefanikova NJ, vodné, stočné 7.3.2017-09.6.2017 4321 26.06.2017 157,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Fontána Úzká NJ, vodné, stočné, 7.3.2017-9.6.2017. 4330 26.06.2017 2 071,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Gen. Hľaďo sráž. voda, stočné 1.4.-30.6.2017 4338 26.06.2017 6 717,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Parkoviště Sokolovská sráž. voda, 1.4.2017-30.6.2017 4343 26.06.2017 10 337,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Úzká 21 NJ, vodné, stočné 17.3.2017-9.6.2017 4344 26.06.2017 10 943,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 sráž. voda 1.4 - 30.6.2017 4347 26.06.2017 12 501,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. Kašna, vodné, stočné 7.3.2017-15.6.2017 4352 26.06.2017 15 510,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní, srážková v. 1.4.-30.6.2017 4353 26.06.2017 15 599,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 2, vodné, stočné 17.3.2017-9.6.2017. 4354 26.06.2017 18 029,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Resslova - sráž. voda, 1.4.2017-30.6.2017 4355 26.06.2017 23 510,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné stočné 03-06/2017. 7397 27.06.2017 222 652,95 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné stočné 03-06/2017. 7397 27.06.2017 42 903,05 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Čerťák, Skalky, vodné, stočné 7.3.2017-13.6.2017 7389 27.06.2017 7 495,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ vodné, stočné 03-06/2017. 7417 28.06.2017 266 831,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ vodné, stočné 03-06/2017. 7417 28.06.2017 6 269,40 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, hotel Praha, vodné, stočné 12.5-12.6.2017. 7412 28.06.2017 13 226,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6 srážk.vody 1.4.2017-30.6.2017 7414 28.06.2017 17 166,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 03-06/2017 - U Jičínky 25, Žižkova 12, ... 7416 28.06.2017 49 678,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 03-06/2017 - U Jičínky 25, Žižkova 12, ... 7416 28.06.2017 1 260,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 03-06/2017. 7011 03.07.2017 38 183,40 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné, stočné 03-06/2017. 7011 03.07.2017 25 980,60 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6, vodné, stočné, 13.6-12.7.2017 7027 02.08.2017 17 950,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ - Loučka 212,272,275, vodné, stočné 06-07/2017. 7029 02.08.2017 81 170,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné, stočné 06-07/2017 - Luční 1798/3, Bulharská 744/11, ... 7030 02.08.2017 150 256,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hluboká 188 NJ, vodné, stočné 5.5.2017-2.8.2017. 7224 22.08.2017 3 700,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6 NJ, vodné, stočné 13.7.-14.8.2017. 7249 23.08.2017 11 101,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné stočné 07-08/2017 - U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Loučka 212,272. 7254 23.08.2017 55 268,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné, stočné 13.7-15.8.2017 - Bulharská 11, Trlicova 10, Luční 4, 2, Zborovská 11, Dlouhá 19. 7285 28.08.2017 126 878,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 NJ, vodné stočné 13.7.2017-17.8.2017. 7008 01.09.2017 10 314,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci NP Msgr. Šrámka 13, vodné-stočné 30.5.2017-28.8.2017 4181 18.09.2017 866,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci KS NJ, Msgr. Šrámka 13, vodné-stočné 30.5.2017-28.8.2017 4194 18.09.2017 2 834,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj WC Smetanovy sady vodné stočné 06-09/2017 - veřejné WC 7182 20.09.2017 157,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné stočné 6-9/2017, Sokolovská 30, Hoblíkova 32, J.Hory 3, Reslova 1. 7185 20.09.2017 74 163,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné stočné 06-09/2017 - Masarykovo nám. 2/3, 45/79, ... 7186 20.09.2017 286 258,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ, vodné stočné 06-09/2017 - Masarykovo nám. 2/3, 45/79, ... 7186 20.09.2017 37 989,40 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vodné stočné Úzká 21, 06-09/2017 4244 20.09.2017 8 818,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vodné stočné Masarykovo nám 2, 06-09/2017 4247 20.09.2017 13 541,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 NJ, vodné stočné 2.6.2017-4.9.2017. 4249 20.09.2017 21 572,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Štefanikova NJ, fontána vodné stočné 10.6.2017-11.9.2017. 4321 25.09.2017 79,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Úzká, fontána vodné stočné, 10.6.2017-11.9.2017 4336 25.09.2017 1 946,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Čerťák Skalky, vodné stočné 06-09/2017. 7238 26.09.2017 4 390,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ vodné stočné 06-09/2017 - Tyršova 8, Suvorovova 8,120, ... 7256 27.09.2017 130 611,90 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ vodné stočné 06-09/2017 - Tyršova 8, Suvorovova 8,120, ... 7256 27.09.2017 17 399,10 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 sráž.voda, 1.7.2017-30.9.2017. 4388 27.09.2017 12 501,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní sráž. voda NJ, 1.7.2017-30.9.2017. 4390 27.09.2017 15 599,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, NJ, vodné, stočné 15.8.2017-14.9.2017. 7013 02.10.2017 14 329,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, NJ - sráž. voda 1.7.2017-30.9.2017 7014 02.10.2017 17 166,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ vodné stočné 06-09/2017 - Tyršova 8, Luční 3, Bulharská 11, ... 7018 02.10.2017 224 539,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty, nebyty NJ vodné stočné 06-09/2017 - Tyršova 8, Luční 3, Bulharská 11, ... 7018 02.10.2017 6 269,40 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Smetanovy sady NJ, vodné 13.9.2017-16.6.2017. 4036 04.10.2017 373,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Gen. Hľaďo NJ, sráž. voda 1.7.2017-30.9.2017 4042 04.10.2017 6 717,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Parkoviště Sokolovská srážková voda 1.7.2017-30.9.2017. 4043 04.10.2017 10 337,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Ressllova NJ sráž. voda 1.7.2017-30.9.2017. 4045 04.10.2017 23 510,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné stočné 06-09/2017 - Křižíkova 20/2, Dobrovského 35/1, 37/5, ... 7050 09.10.2017 153 176,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné stočné 06-09/2017 - Křižíkova 20/2, Dobrovského 35/1, 37/5, ... 7050 09.10.2017 18 737,40 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ vodné stočné 6-9/2017 Žižkova 1143/12, 1174/20, 28.října 48/6, 49/8. 7105 11.10.2017 50 157,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kašna, Masarykovo nám., vodné stočné 16.6.2017-14.9.2017. 4138 11.10.2017 23 619,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné stočné 6-9/2017 Dobrovského 37/5, Havlíčkova 1400/8. 7132 16.10.2017 14 250,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Byty NJ, vodné stočné 6-9/2017 Dobrovského 37/5, Havlíčkova 1400/8. 7132 16.10.2017 6 141,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné, stočné dětské hřiště Kojetín 01.04.2017-02.10.2017. 4267 23.10.2017 373,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj nebyty Revoluční 44, vodné, stočné 6/2016-10/2017. 7235 26.10.2017 1 069,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné stočné 09-10/2017 - Lidická 128/6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7253 27.10.2017 118 648,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné stočné 09-10/2017 - Lidická 128/6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7253 27.10.2017 9 369,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 400/11 - vodné stočné 15.9.-16.10.2017 7267 30.10.2017 15 431,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kojetín 7, Loučka 212,272 - vodné stočné 10/2016-10/2017 7018 02.11.2017 24 484,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kojetín 7, Loučka 212,272 - vodné stočné 10/2016-10/2017 7018 02.11.2017 4 251,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Gen. Hlaďo 22 - pročištění lež. kanalizace 7160 20.11.2017 1 086,00 Kč
Hückelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hückelovy vily - srážková voda - 1.7.2016 - 31.12.2016, 1.7.2017 - 30.9.2017, Revoluční 46 7182 20.11.2017 122 779,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 287 - čištění jímky a jiná zařízení mimo kanalizaci 7205 22.11.2017 2 721,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné a stočné - 8-11/2017, Hluboká 188 NJ 7207 22.11.2017 3 779,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 9 - čištění jiných zařízení (mimo kanalizaci) 7208 22.11.2017 5 124,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové a nebytové domy - vodné a stočné 10-11/2017 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7033 05.12.2017 10 156,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové a nebytové domy - vodné a stočné 10-11/2017 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7033 05.12.2017 70 272,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bytové domy - vodné a stočné 10-11/2017 - Trlicova 10, U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Loučka 212,272,275. 7034 05.12.2017 151 868,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Josefa Hory 3 - čištění kanalizace, likvidace odpadních vod 7022 05.12.2017 2 132,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Fontána Štefánikova ul. - vodné, stočné od 12.9.-4.12.2017 4111 13.12.2017 630,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Parkoviště Sokolovská - stočné za 1.10. - 31.12.2017 4151 13.12.2017 10 337,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 - stočné za 1.10. - 31.12.2017 4157 13.12.2017 12 501,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 - vodné a stočné za 5.9. - 27.11.2017 4159 13.12.2017 19 604,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci NP Msgr. Šrámka 13 - vodné, stočné za 29.8.-24.11.2017 4227 18.12.2017 787,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci byty Msgr. Šrámka 13 - vodné a stočné za 29.08.-30.10.2017 4236 18.12.2017 2 756,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Gen. Hľaďo - srážk. voda, stočné za 1.10. - 31.12.2017 4240 18.12.2017 6 717,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6 - stočné za 1.10. - 31.12.2017 - srážkové vody 7177 18.12.2017 17 166,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Úzká 21 - vodné a stočné za 7.9. - 29.11.2017 4244 18.12.2017 9 999,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní - srážk.voda - stočné za 1.10. - 31.12.2017 4245 18.12.2017 15 599,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Resslova ul. - stočné za 1.10. - 31.12.2017 4248 18.12.2017 23 510,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné a stočné v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města N.J., odečty 26.8. - 4.12.2017 7182 18.12.2017 438 570,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné a stočné v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města N.J., odečty 26.8. - 4.12.2017 7182 18.12.2017 51 857,80 Kč
Hückelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vodné a stočné v bytových a nebytových domech ve vlastnictví města N.J., odečty 26.8. - 4.12.2017 7182 18.12.2017 24 593,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj vodné fontána Úzká 9-12/2017 4257 19.12.2017 414,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 9 - čištění kanalizace 7250 21.12.2017 1 281,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 9 - čištění kanalizace 7253 21.12.2017 5 118,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vodné stočné Masarykovo nám. 2 - 9-12/2017 4350 21.12.2017 15 195,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné stočné 9-12/2017, Dobrovského 5, Tyršova 8, ... 7271 21.12.2017 145 946,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné stočné 9-12/2017, Dobrovského 5, Tyršova 8, ... 7271 21.12.2017 26 610,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty vodné stočné 9-12/2017 - Suvorovova 120, 122, ... 7284 22.12.2017 127 332,64 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty vodné stočné 9-12/2017 - Suvorovova 120, 122, ... 7284 22.12.2017 1 653,36 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Bulharská, Trlicova, Luční, Zborovská - vodné a stočné od 14.11. - 15.12.2017 7332 29.12.2017 74 481,50 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Bulharská, Trlicova, Luční, Zborovská - vodné a stočné od 14.11. - 15.12.2017 7332 29.12.2017 10 549,50 Kč
Celkem 6 629 808,55 Kč

2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Nezařazeno do akcí (0) Všeobecná pokladní správa vratka na základě Výzvy k vrácení částky odpovídající snížení základního kapitálu ze dne 27.12.2016 4120 17.01.2017 625,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici 62 - vodné a stočné 16.12.2016 - 6.3.2017, vlastníci bytů platí zálohy na účet města-odboru bytového 7148 20.03.2017 4 714,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36 - vodné a stočné 7.12.2016 - 6.3.2017, vlastníci bytů platí zálohy na účet města - odboru bytového 7182 23.03.2017 8 007,00 Kč
Nezařazeno do akcí (0) Všeobecná pokladní správa vratka na základě Výzvy k vrácení částky odpovídající snížení základního kapitálu ze dne 27.12.2016 8103 31.05.2017 -625,00 Kč
Nezařazeno do akcí (0) Všeobecná pokladní správa vratka na základě Výzvy k vrácení částky odpovídající snížení základního kapitálu ze dne 27.12.2016 8103 31.05.2017 625,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici 62-vodné a stočné 7.3.2017-9.6.2017 - vlastníci bytů platí zálohy v nájmu na účet OB. 7236 21.06.2017 5 039,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36-vodné a stočné 7.3.-5.6.2017 - vlastníci bytů platí zálohy v nájmu na účet OB 7432 30.06.2017 9 526,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici 62 - Vodné a stočné 10.6.2017 -12.9.2017 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7202 22.09.2017 4 724,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36 - vodné a stočné 6.6.2017 - 5.9.2017 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7206 22.09.2017 11 258,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici 62-vodné a sočné 13.92017-5.12.2017 - vlastníci bytů platí zálohy v nájmu na účet OB 7204 19.12.2017 4 409,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36 - vodné a stočné 6.9.2017 - 19.11.2017, vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7257 21.12.2017 10 786,00 Kč
Celkem 59 088,00 Kč