Výdaje

Přehled plateb pro GB ELEKTROSERVIS, spol. s r. o. (IČ 48401633 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 6, Pod Lipami 19, U Jičínky 25, periodická revize hromosvodů domů. 7122 19.04.2017 9 075,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 7,9,11,13 NJ - periodické elektrorevize společných prostor a hromosvodů domu. 7152 15.08.2017 16 577,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 6, Pod lipami 19, U Jičínky 25 NJ - porevizní opravy hromosvodu na domech, PDP Kč 2.723,40. 7154 15.08.2017 20 879,40 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Oprava hromosvodu na přístřešku v zahradách pod gymnáziem na ul. Palackého. 4182 18.09.2017 999,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 - WC II.patro- oprava osvětlení 4340 21.12.2017 2 803,60 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa oprava osvětlení hodin na věži radnice 4344 21.12.2017 4 845,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa oprava osvětlení hodin na věži radnice 4344 21.12.2017 1 017,45 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa výměna svítidel v aule radnice 4368 21.12.2017 58 695,00 Kč
Celkem 114 891,95 Kč