Výdaje

Přehled plateb pro Antonín Pustějovský (IČ 49571842 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava chodníků na ul. B. Martinů a Beskydská 4149 15.03.2017 4 659,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava nabouraného zábradlí před Domem lékařů na ul. Zborovská 4221 21.03.2017 7 200,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odstranění závady z OTK DH pod Gymnáziem v NJ - doplnění 3 ks pryž.obrubníků na dětském hřišti 4247 23.03.2017 3 933,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava chodníkového tělesa u fontány Kytara v NJ 4240 23.03.2017 1 416,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Vyhloubení příkopy podél chodníku v Kútě v m. č. Loučka 4285 28.03.2017 3 751,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Vybudování kontejnerových stání 4 ks ul. Suvorovova NJ 4264 25.05.2017 91 040,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava příjezdové komunikace Dlouhá 25-27. 4238 21.06.2017 5 082,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava silniční dešťové vpusti - křižovatka Jiráskova a Divadelní 4240 21.06.2017 7 805,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava silniční dešťové vpusti - křižovatka Husova a Dostála Bystřiny 4241 21.06.2017 11 374,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava odvodňovacího žlabu ul. R. Melče a Mlýnská v Loučce u NJ. 4334 26.06.2017 2 481,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava dvou silničních vpustí na ul. Mendelova 2-4 4341 26.06.2017 7 865,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava dvou silničních vpustí v Kojetíně 4346 26.06.2017 12 040,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava části chodníkového tělesa u kruhové křižovatky č. 2 v NJ 4368 27.06.2017 4 404,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Vybudování kontejnerových stání 4 ks ul. Suvorovova NJ 8106 30.06.2017 -91 040,00 Kč
Kontejnerová stání (7385) Doprava Vybudování kontejnerových stání 4 ks ul. Suvorovova NJ 8106 30.06.2017 91 040,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Opravy chodníkového tělesa na ul. Slezská 4059 10.07.2017 2 602,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava části komunikace na ul. Hřbitovní a Bulharská 4062 10.07.2017 12 403,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava havarijního stavu příčného odvodňovacího žlabu - Svojsíková alej 4063 10.07.2017 12 403,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava části komunikace ul. K Nemocnici, Komenského a Jugoslávská 4064 10.07.2017 14 762,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava části propadlého chodníkového tělesa na ul. Gregorova - Wolkerova 4075 11.07.2017 3 243,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava šachty ul. Hluboká v NJ. 4080 11.07.2017 6 716,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava poklopu přípojkové revizní kanalizační šachty na ul. 28. října 4184 20.07.2017 7 115,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava vpusti Na Drážkách 124 NJ. 4140 16.08.2017 7 200,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava chodníku Novosady. 4142 16.08.2017 39 325,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava schodiště Novosady. 4143 16.08.2017 44 165,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zakrytí studny u fontány Kytara. 4242 28.08.2017 7 200,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava dešťové vpusti na ul. Gen. Hlaďo a 28. října 4243 28.08.2017 7 684,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava propadlého chodníkového tělesa na ul. Bulharská. 4188 18.09.2017 1 694,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava chodníkového tělesa na ul. Vančurova. 4190 18.09.2017 2 360,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava venkovního schodiště v předprostoru Žerotínova zámku ul. Lidická. 4195 18.09.2017 3 388,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Oprava venkovního schodiště v předprostoru Žerotínova zámku ul. Lidická. 4270 22.09.2017 810,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava chodníkového tělesa na ul. Suvorovova 4122 11.10.2017 4 066,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava vpusti na p.č. 289, Bludovice u NJ 4212 17.10.2017 14 859,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava části chodníkového tělesa u lávky přes potok Grasmanka v zahradách pod gymnáziem 4274 23.10.2017 2 844,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava havarijního stavu rámu revizní kanal. šachty na ul. Slezská NJ 4285 23.10.2017 6 232,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Oprava části propadlého chodníkového tělesa na ul. Dlouhá 13 NJ 4286 23.10.2017 7 744,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava havarijního stavu silniční vpusti v m.č. Straník 174 4290 23.10.2017 10 225,00 Kč
Kontejnerová stání (7385) Doprava vybudování 6 kontejnerových stání v NJ 4178 14.11.2017 107 182,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 (387) Vodní hospodářství Oprava havarijního stavu poklopu revizní šachty - ul. Mendelova 8 4155 13.12.2017 11 495,00 Kč
Celkem 500 767,00 Kč