Výdaje

Přehled plateb pro Základní škola Nový Jičín Tyršova 1 příspěvková organizace (IČ 62330136 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Celkem 0,00 Kč

2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor životního prostředí (375) Životní prostředí Odměna za poskytnuté údaje - separace odpadů 4031 05.01.2017 1 189,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz leden 2017 4063 10.01.2017 387 000,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz březen 2017. 4136 13.02.2017 387 000,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz březen 2017. 4132 14.03.2017 387 000,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz - duben 2017. 4138 12.04.2017 387 000,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz květen 2016. 4100 10.05.2017 387 000,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz červen 2017. 4088 08.06.2017 387 000,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 344 992,33 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 252 046,00 Kč. 4126 13.07.2017 252 046,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 344 992,33 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 252 046,00 Kč. 4126 13.07.2017 344 992,33 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu akce oprava střechy , ornitologický posudek 5 tis.kč, konzultace a střešní prohlídka 4 054,- Kč, PD hromosvodu 29 040,- Kč. 4293 31.07.2017 38 094,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 08/2017 po odečtu 1/6 odpisů. 4071 08.08.2017 344 992,33 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Neinvestiční dotace v rámci projektu OP VVV reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0./16_022/0004545, NáZ 103 1 částka 131 595,84 Kč, NáZ 103 5 částka 745 709,76 Kč. 4237 25.08.2017 745 709,76 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Neinvestiční dotace v rámci projektu OP VVV reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0./16_022/0004545, NáZ 103 1 částka 131 595,84 Kč, NáZ 103 5 částka 745 709,76 Kč. 4237 25.08.2017 131 595,84 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů. 4179 15.09.2017 344 992,33 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu, opravu střechy školy 4318 22.09.2017 1 739 208,75 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů. 4074 09.10.2017 344 992,33 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu, oprava střechy školy. 4352 26.10.2017 2 519 862,93 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 11/2017. 4111 08.11.2017 344 992,33 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu , technický dozor, koordinátor BOZP, akce oprav střechy. 4236 20.11.2017 284 350,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu oprava střechy a fasády 3 863 906,59 Kč, malířské práce 139 950,- Kč, autorský dozor 59 532,- Kč 4273 21.11.2017 4 063 388,59 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu, instalatérské práce. 4322 27.11.2017 17 374,00 Kč
ZŠ Tyršova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017. 4086 12.12.2017 100 350,86 Kč
Celkem 13 940 131,38 Kč