Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Adolf Jebavý (IČ 64313743 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Úprava PD a rozpočtu ale pokynu SFDI na akci Rozšíření ul. Palackého NJ - pruhy pro cyklisty. 4239 30.01.2017 3 812,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Konzultace projektu Rozšíření ul. Palackého NJ na SFDI. 4240 30.01.2017 3 933,00 Kč
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 (386) Doprava Úprava PD a rozpočtu ale pokynu SFDI na akci Rozšíření ul. Palackého NJ - pruhy pro cyklisty. 8106 30.06.2017 -3 812,00 Kč
Cykloopatření Palackého + mobiliář (8385) Doprava Úprava PD a rozpočtu ale pokynu SFDI na akci Rozšíření ul. Palackého NJ - pruhy pro cyklisty. 8106 30.06.2017 3 812,00 Kč
Celkem 7 745,00 Kč