Výdaje

Přehled plateb pro Andrej Droščín (IČ 64969401 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Občerstvení na jednání Komise obchodu, služeb a cest. ruchu dne 1.2.2017 4258 23.02.2017 392,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch zajištění provozu a obsluhy na akci Soutěž o nej. jarmareční klobásu v rámci NJ jarmarku 4075 08.03.2017 2 904,00 Kč
Tělovýchovná činnost (410) Tělovýchova a zájmová činnost Zajištění rautu na akci nejúspěšnější sportovec města NJ za rok 2016, v Beskydském Divadle NJ 6.3.2017 4122 14.03.2017 12 995,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Zajištění občerstvení na jednání Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu 7.6.2017 - 6 osob 4358 27.06.2017 380,00 Kč
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky Poskytnutí občerstvení 15.6.2017 - ocenění osobností z oblasti školství, kultury a sociální. 4370 27.06.2017 5 858,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch zajištění občerstvení na jednání Komise obchodu, služeb a CR dne 19.04.2017 - dle prezenční listiny. 4169 20.07.2017 360,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch zajištění stravy a pohoštění pro účinkující na akci Pivobraní dne 24.06.2017 - viz rozpis. 4191 20.07.2017 15 290,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch zajištění stravy a pohoštění pro účinkující na akci Pivobraní dne 24.06.2017 - viz rozpis. 4191 20.07.2017 8 910,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa občerstvení 9.9.2017 - kuřecí řízečky, sýrová mísa, ... 4292 22.09.2017 6 860,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zajištění občerstvení dne 8.9.2017 - Slavnostní zahájení slavnosti města. 4304 22.09.2017 14 230,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch zajištění občerstvení (fornetti+káva) na jednání komise OS a CR 11.10.2017 - dle prezenční listiny 4365 30.10.2017 380,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci DPS Skalky, Pod Lipami - pohoštění pro obyvatele chlebíček, zákusek 4342 21.12.2017 3 100,00 Kč
Celkem 71 659,00 Kč