Výdaje

Přehled plateb pro Slezská diakonie (IČ 65468562 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa Účast na konferenci: Děti a mládež v adiktologických službách v Ostravě 9.10.2017 (zaměstnanci úřadu) 4037 04.10.2017 800,00 Kč
Návštěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Vánoční kapři na novoročenky - 100ks 4026 05.12.2017 4 000,00 Kč
Celkem 4 800,00 Kč

2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (1113) Školství a sociální věci programová dotace na rok 2017 - podprogram A - EDEN Nový Jičín 4334 28.02.2017 425 000,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (1113) Školství a sociální věci programová dotace na rok 2017 - podprogram A - Poradna rané péče MATANA Krnov 4313 28.02.2017 9 350,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (1113) Školství a sociální věci programová dotace na rok 2017 - podprogram A - KARMEL Tichá 4320 28.02.2017 17 000,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (1113) Školství a sociální věci programová dotace na rok 2017 - podprogram A - ARCHA Nový Jičín 4324 28.02.2017 156 750,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (1113) Školství a sociální věci programová dotace na rok 2017 - podprogram A - EFFATHA Nový Jičín 4326 28.02.2017 180 000,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách (1113) Školství a sociální věci programová dotace na rok 2017 - podprogram A - RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace 4327 28.02.2017 190 000,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost (1111) Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo programová dotace na rok 2017 - podprogram BC- Svoz klientů denního stacionáře EDEN Nový Jičín 4125 12.04.2017 29 800,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce (1112) Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo programová dotace na rok 2017 - podprogram B - 'Mluvme o tom - spolu' 4128 12.04.2017 47 500,00 Kč
Celkem 1 055 400,00 Kč