Výdaje

Přehled plateb pro Mateřská škola Máj Nový Jičín K. Čapka 6 příspěvková organizace (IČ 75003732 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Celkem 0,00 Kč

2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz leden 2017 4060 10.01.2017 198 000,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz březen 2017. 4132 13.02.2017 198 000,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz březen 2017. 4128 14.03.2017 198 000,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Neinvestiční dotace v rámci OP VVV, 1. záloha, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001852, viz přiložené avizo 4180 16.03.2017 74 215,89 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Neinvestiční dotace v rámci OP VVV, 1. záloha, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001852, viz přiložené avizo 4180 16.03.2017 420 556,71 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz - duben 2017. 4135 12.04.2017 198 000,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz červen 2017. 4085 08.06.2017 198 000,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 173 503,97 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 146 976,17 Kč. 4123 13.07.2017 146 976,17 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 07/2017 ve výši 173 503,97 Kč, odpisy na období 7-12/2017 ve výši 146 976,17 Kč. 4123 13.07.2017 173 503,97 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu akce výměna podlah a koberců. 4287 31.07.2017 13 664,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu 149 091,- Kč malování, 205 674,43 Kč na částečná oprava plotu, 29 200,94 Kč výměna PVC. 4072 08.08.2017 29 200,94 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu 149 091,- Kč malování, 205 674,43 Kč na částečná oprava plotu, 29 200,94 Kč výměna PVC. 4072 08.08.2017 149 091,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu 149 091,- Kč malování, 205 674,43 Kč na částečná oprava plotu, 29 200,94 Kč výměna PVC. 4072 08.08.2017 205 674,43 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 08/2017 po odečtu 1/6 odpisů. 4082 09.08.2017 173 503,97 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek zřizovatele na stavební investice klimatizační jednotka MŠ K. Čapka 4045 04.09.2017 577 775,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů a příspěvek na opravu plotu 68 908,- Kč. 4177 15.09.2017 68 908,00 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 09/2017 po odečtení 1/6 odpisů a příspěvek na opravu plotu 68 908,- Kč. 4177 15.09.2017 173 503,97 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz po odečtení 1/6 odpisů. 4070 09.10.2017 173 503,97 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na účelovou údržbu , oprava PVC a TDI doplatek při opravě plotu. 4296 23.10.2017 28 816,98 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz 11/2017. 4106 08.11.2017 173 503,97 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Neinvestiční dotace z MŠMT projet OP VVV, viz příloha 4092 12.12.2017 49 477,26 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Neinvestiční dotace z MŠMT projet OP VVV, viz příloha 4092 12.12.2017 280 371,14 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017 ve výši 233 489,98 Kč příspěvek na údržbu 141 644,65 Kč. 4093 12.12.2017 233 489,98 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek zřizovatele na provoz 12/2017 ve výši 233 489,98 Kč příspěvek na údržbu 141 644,65 Kč. 4093 12.12.2017 141 644,65 Kč
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Příspěvek zřizovatele na účelovou údržbu. 4188 14.12.2017 48 000,00 Kč
Celkem 4 325 382,00 Kč