Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Ivo Míček (IČ 75351099 ARES)

Kniha došlých faktur 2017

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Geometrický plán č.1643-75/2016 4113 16.01.2017 6 690,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Geometrický plán č.1649-71/2016 4115 16.01.2017 10 030,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Geometrický plán, parc. č. st. 1/1, ul. Gen. Hlaďo 159 4282 28.03.2017 2 470,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vyhotovení geometr. plánu č.657-16/2017, na rozdělení parcely Loučka u NJ. 4292 28.03.2017 7 240,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj zpracování účelové mapy - sloup VO zastávka Čerťák 4236 24.04.2017 5 340,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj zaměření situace - parc.č.646/1 k.ú.Kojetín 4037 04.05.2017 2 500,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj geodetické práce - návrh dělení parcely č.1035/2 k.ú.Žilina u NJ 4193 22.05.2017 1 550,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj podklad pro majetkoprávní jednání - zhotovení situačního zaměření parc.č.827/1 k.ú. Loučka u NJ 4293 31.05.2017 1 960,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 18.poledník před ZŠ Jubilejní - geodetické práce 4111 12.06.2017 3 300,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vypracovaní GP pro účely vytyčení a zpřesnění hranice okolo domu - Kojetín. 4337 26.06.2017 4 500,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj zpracování účelové mapy - sloup VO zastávka Čerťák 8107 30.06.2017 -5 340,00 Kč
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák (536) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj zpracování účelové mapy - sloup VO zastávka Čerťák 8107 30.06.2017 5 340,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 18.poledník před ZŠ Jubilejní - geodetické práce 8107 30.06.2017 -3 300,00 Kč
Poledník Z© Jubilejní (512) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 18.poledník před ZŠ Jubilejní - geodetické práce 8107 30.06.2017 3 300,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj geometrický plán - parc.1035/2,3 k.ú. Žilina u NJ 4280 31.07.2017 3 660,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vypracování geometr. plánu pro účely prodeje části pozemku parc.č. 37/1 K.Ú. kOJETÍN 4169 14.11.2017 5 000,00 Kč
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Geometrický plán na rozdělení pozemků parc. č. 168/1 v k.ú. Kojetín u St.J. 4176 14.12.2017 6 530,00 Kč
Celkem 60 770,00 Kč