Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Nezařazeno do akcí 0 1 870 000,00 Kč 1 870 000,00 Kč 1 684 623,00 Kč 90 %
  
Návštěvnické centrum NJ 1100 20 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 219 280,00 Kč 97 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 687 000,00 Kč 687 000,00 Kč 687 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 160 100,00 Kč 160 100,00 Kč 160 100,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální žádosti 1180 15 000,00 Kč Navýšení 219 120,00 Kč 218 822,00 Kč 100 %
  
Kultura-ostatní výdaje 1380 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %
  
Památková péče 2380 490 000,00 Kč Navýšení 601 000,00 Kč 296 591,00 Kč 49 %
  
Památky mimo seznam-kříźe aj. 3380 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 226 553,38 Kč 74 %
  
Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 380 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 33 950,00 Kč 45 %
  
Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 4380 110 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 %
  
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 19 468 000,00 Kč Navýšení 27 277 009,45 Kč 27 277 009,45 Kč 100 %
  
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 21 961,00 Kč 84 %
  
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 11 973 000,00 Kč Pokles 11 961 189,63 Kč 11 961 189,63 Kč 100 %
  
Městský rozhlas 513 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
Celkem 36 215 400,00 Kč Navýšení 44 568 719,08 Kč 43 783 651,46 Kč 98 %