Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Azylový dům NJ 392 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 2 200 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 22 696,40 Kč 11 %
  
Klub seniorů Loučka 3383 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 %
  
Klub seniorů Straník 2383 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 39 956,00 Kč 77 %
  
Komunitní plánování 439 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %
  
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 320 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
  
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %
  
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 305 2 796 000,00 Kč Navýšení 2 853 919,30 Kč 2 853 919,30 Kč 100 %
  
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %
  
Nezařazeno do akcí 0 1 608 000,00 Kč Pokles 1 079 779,00 Kč 1 110 916,00 Kč 103 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 555,73 Kč 94 %
  
ProSenior 390 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %
  
ProSenior-Denní stacionář 1391 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 440,00 Kč 54 %
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 827,00 Kč 41 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 %
  
Rezerva pro ZŠ 400 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč - - - -
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální žádosti 1180 346 000,00 Kč Navýšení 645 315,00 Kč 560 955,30 Kč 87 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 67 900,00 Kč 67 900,00 Kč 67 900,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 1113 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
  
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 321 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %
  
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 322 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 %
  
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 323 5 911 000,00 Kč Navýšení 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 %
  
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 13 839 000,00 Kč Navýšení 13 938 942,38 Kč 13 938 942,38 Kč 100 %
Celkem 65 416 735,00 Kč Navýšení 69 577 367,27 Kč 65 394 527,54 Kč 94 %