Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 13 839 000,00 Kč Navýšení 13 938 942,38 Kč 13 938 942,38 Kč 100 %
  
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 321 8 877 000,00 Kč Navýšení 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %
  
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 323 5 911 000,00 Kč Navýšení 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 %
  
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 322 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 %
  
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 1113 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 100 %
  
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %
  
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 305 2 796 000,00 Kč Navýšení 2 853 919,30 Kč 2 853 919,30 Kč 100 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 %
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %
  
ProSenior 390 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 1 608 000,00 Kč 1 608 000,00 Kč 1 507 555,73 Kč 94 %
  
Nezařazeno do akcí 0 1 608 000,00 Kč Pokles 1 079 779,00 Kč 1 110 916,00 Kč 103 %
  
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 320 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 %
  
Veřejné podpory-individuální žádosti 1180 346 000,00 Kč Navýšení 645 315,00 Kč 560 955,30 Kč 87 %
  
ProSenior-Denní stacionář 1391 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
  
Rezerva pro ZŠ 400 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 %
  
Komunitní plánování 439 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %
  
Azylový dům NJ 392 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 67 900,00 Kč 67 900,00 Kč 67 900,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 47 500,00 Kč 100 %
  
Klub seniorů Straník 2383 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 39 956,00 Kč 77 %
  
Klub seniorů Loučka 3383 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 2 200 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 22 696,40 Kč 11 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 440,00 Kč 54 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 0,00 Kč Navýšení 221,00 Kč 4 720,00 Kč - - - -
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 827,00 Kč 41 %
Celkem 65 416 735,00 Kč Navýšení 69 577 367,27 Kč 65 394 527,54 Kč 94 %