Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Členství města ve svazech a sdruženích 1010 200 000,00 Kč Pokles 149 865,50 Kč 128 186,00 Kč 86 %
  
Chata Jičínka 4381 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 407 565,23 Kč 95 %
  
Nezařazeno do akcí 0 8 686 350,00 Kč Navýšení 9 271 336,50 Kč 8 529 136,20 Kč 92 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
  
Odbor organizační 381 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 149 921,81 Kč 99 %
  
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 41 525,50 Kč 51 %
  
Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 5381 676 000,00 Kč Navýšení 769 152,00 Kč 751 321,16 Kč 98 %
  
Rekonstrukce obřadní síně 1389 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 78 450,00 Kč 98 %
  
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 1386 0,00 Kč Navýšení 7 940 000,00 Kč 5 788 632,62 Kč 73 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 480 760,00 Kč Navýšení 5 773 940,00 Kč 5 237 907,65 Kč 91 %
  
Zimní stadion NJ 522 0,00 Kč Navýšení 93 682,00 Kč 93 682,00 Kč 100 %
Celkem 120 003 944,00 Kč Navýšení 126 332 921,00 Kč 118 012 924,32 Kč 93 %