Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Dům sester 7518 1 500 000,00 Kč Navýšení 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 6 858 200,00 Kč Pokles 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 %
  
Hückelovy vily 8518 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 0,00 Kč Navýšení 106 885,35 Kč 106 885,35 Kč 100 %
  
Kompostárna 511 0,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 %
  
Nezařazeno do akcí 0 534 000,00 Kč Navýšení 8 213 647,00 Kč 7 910 819,00 Kč 96 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 77 455 000,00 Kč Pokles 56 301 906,00 Kč 44 857 261,58 Kč 80 %
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 37 257 354,00 Kč Pokles 5 741 354,00 Kč 4 368 565,30 Kč 76 %
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 1 520 000,00 Kč Pokles 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 %
  
Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 124 400,00 Kč 62 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 549 500,00 Kč 76 %
  
Plynofikace Kojetín 111 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Poledník Z© Jubilejní 512 0,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 3 300,00 Kč 14 %
  
Psí útulek 6382 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 139 375,10 Kč 100 %
  
Roząíření průmyslové zóny 538 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 180 795,00 Kč 12 %
  
RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 71 0,00 Kč Navýšení 867 866,00 Kč 867 865,90 Kč 100 %
  
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 6 600 000,00 Kč Navýšení 7 442 481,00 Kč 7 442 481,00 Kč 100 %
  
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 %
  
Veřejné osvětlení Beskydská 534 0,00 Kč Navýšení 543 183,20 Kč 532 042,80 Kč 98 %
  
Veřejné osvětlení Bludovice 530 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 36 138,40 Kč 60 %
  
Veřejné osvětlení Divadelní 531 0,00 Kč Navýšení 1 391 415,80 Kč 1 391 415,80 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Hřbitovní 533 0,00 Kč Navýšení 69 575,00 Kč 69 575,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 536 0,00 Kč Navýšení 134 116,00 Kč 117 488,40 Kč 88 %
  
Veřejné osvětlení Luční 535 0,00 Kč Navýšení 801 710,00 Kč 735 724,66 Kč 92 %
  
Veřejné osvětlení Revoluční 532 0,00 Kč Navýšení 460 000,00 Kč 457 928,67 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 537 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 309 988,12 Kč 103 %
  
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 321 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 148 344 554,00 Kč Pokles 97 826 134,35 Kč 78 800 127,44 Kč 81 %